KLP

KLP Banken øker rentene

Del

KLP øker boliglånsrentene med 0,5 prosentpoeng og innskuddsrentene med inntil 0,6 prosentpoeng. Økningen i boliglånsrentene tilsvarer Norges Banks renteøkning forrige uke. 

Økende markedsrenter medfører økende innlånskostnader for bankene. KLP Banken har derfor besluttet å øke boliglånsrentene med 0,5 prosentpoeng. Innskuddsrentene øker med inntil 0,6 prosentpoeng.  

Beste boliglånsrente blir 4,55 prosent nominelt for Førstehjemslån til unge medlemmer, mens beste innskuddsrente blir 3,75 prosent nominelt for Plasseringskonto medlem.  

De nye rentene gjelder fra 8. august for eksisterende kunder. For nye lån gjelder ny rente fra 29. juni og for nye innskuddskontoer fra 30. juni.  

Lavere renteheving, spesielt for de unge 

– Den kraftige renteøkningen vi har opplevd over relativt kort tid, merkes godt for mange, spesielt siden dette skjer samtidig med svært høy prisvekst. Dette gjør det stadig tøffere for boliglånskundene, og vi forsøker derfor løpende å holde noe igjen på lånerenten, sier direktør for personmarkedet, Jorunn Ygre Storjohann, i KLP Banken.  

Mens styringsrenten har økt med til sammen ett prosentpoeng så langt i år, har KLP økt sine boliglånsrenter mindre. Spesielt for unge, som ofte har det mest krevende økonomisk, har KLP begrenset økningen til 0,7 prosentpoeng så langt i år. 

Ta kontakt hvis du sliter 

– Vi vil samtidig oppfordre kunder som opplever at privatøkonomien er utfordrende, til å ta kontakt med oss. Da kan vi diskutere mulige løsninger ut ifra den enkeltes situasjon, oppfordrer Jorunn Ygre Storjohann. 

KLP Banken har helt åpen prisliste, og alle som har pensjon i KLP får de beste betingelsene – uten å prute. Det gjelder både nye og eksisterende kunder.

For mer informasjon, kontakt: 

Direktør personmarked, KLP Banken, Jorunn Ygre Storjohann: telefon 934 03 185 eller jorunn.ygre.storjohann@klp.no 

Kontakter

Om oss

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.