45 millioner kroner til NUPI-ledet forskningssenter for geopolitikk

Del

Senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.

Regjeringen tildeler 45 millioner kroner til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), gjennom Norges forskningsråd, for å etablere et forskningssenter for geopolitikk.  

Senteret skal forske på stormaktsrivalisering mellom Kina, Russland, USA og regionale maktsentre, og skal gi analyser som er nyttig for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

– Dette er en stor og tidsriktig satsing fra myndighetenes side, og vi er naturligvis svært tilfredse med at vår søknad vant frem, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Kraftig rivalisering 

Verden er inne i en periode med kraftig intensivering av maktpolitisk og økonomisk rivalisering. Russlands angrepskrig mot Ukraina et uttrykk for dette, men politiske og økonomiske spenninger mellom USA og Kina har også økt. Rivaliseringen skjer nå under andre forhold enn i tidligere historiske perioder. Det er ulik maktfordeling og geografiske fokuspunkter, sammenvevde globale investeringer og handelsrelasjoner, flere institusjonelle aktører og raske teknologiske endringer. 

Rivaliseringen vil kunne påvirke Norge sterkt. Derfor må vi forberede utenrikspolitiske svar og strategier basert på nye former for geopolitisk analyse.

Relevans for norske myndigheter

I utlysningen av senteret ble relevansen av forskningen og kunnskapsproduksjonen for norske myndigheter tungt vektlagt.

– Jeg er glad for at vi nå kan fortsette å styrke det solide kunnskapsmiljøet ved NUPI. Forskningsbasert kunnskap om internasjonale forhold og geopolitikk er avgjørende for at myndighetene skal kunne fatte kloke avgjørelser i utenrikspolitikken, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Gratulerer til NUPI og partnere! Det nye senteret skal aktivt og fortløpende dele funn og resultater av forskningen, og skal ha tett dialog med viktige brukermiljø i forvaltningen. Etableringen forutsetter også at norske fagmiljø samarbeider og at man inkluderer internasjonale ekspertmiljø i forskningen. Forskning på geopolitikk er svært viktig i disse tider, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Sterkt partnerskap

Senteret vil ledes av NUPIs forskningssjef Ole Jacob Sending og er et partnerskap med Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. 

– NUPI har et sterkt fagmiljø og dette gir oss muligheter til å levere enda bedre og mer relevant forskning sammen med våre samarbeidspartnere. Senteret vil bidra til nasjonal kompetansebygging og vil samarbeide med ledende internasjonale fagmiljøer, sier Sending.

Sammen kombinerer senteret landspesifikk ekspertise på stormaktene USA, Kina, EU og Russland, regional ekspertise om Arktis, Asia, Afrika, Europa og Amerika og ekspertise på sentrale temaer som sikkerhet, multilateralisme, vekst og innovasjon, og energi og bærekraft.

Maktpolitikk og sikkerhet i Arktis

NUPI har også fått støtte av Norges forskningsråd til prosjektet «Power Politics and Security in the Arctic» (POPSARC), som skal studere dynamikken blant vestlige allierte som opererer i eller i nærheten av Arktis, i en raskt skiftende internasjonal sikkerhetskontekst. 

Selv i en verden hvor det er store konflikter og klimautfordringer, er det viktig å forstå vennlig samhandling. Sammen med prosjektleder og seniorforsker Kristin Haugevik, utgjør seniorforsker Niels Nagelhus Schia, Forsker 1 Karsten Friis og seniorforsker Lars Gjesvik kjerne-teamet av NUPI-forskere i POPSARC. 

Tildelingen er på 7 millioner kroner, og prosjektet starter 1. april 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Noen av deltakere i NUPIs team (fra venstre) Morten Andersen, Wrenn Yennie Lindgren, Ole Jacob Sending, Ulf Sverdrup, Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Hans Jørgen Gåsemyr. Andre bidragsytere fra NUPI var Julie Wilhelmsen, Pernille Rieker, Anne Kari B. Johansen, Maryam Sugaipova, Åsmund Weltzien, Marie Furhovden, Elana Wilson Rowe, Kari Osland og Kristin Haugevik.
Noen av deltakere i NUPIs team (fra venstre) Morten Andersen, Wrenn Yennie Lindgren, Ole Jacob Sending, Ulf Sverdrup, Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Hans Jørgen Gåsemyr. Andre bidragsytere fra NUPI var Julie Wilhelmsen, Pernille Rieker, Anne Kari B. Johansen, Maryam Sugaipova, Åsmund Weltzien, Marie Furhovden, Elana Wilson Rowe, Kari Osland og Kristin Haugevik.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye