Glitre Nett

DataArena med tysk samarbeidspartner

Del
Elektrifiseringen er en viktig del av det grønne skiftet, og behovet for mer kapasitet i strømnettet vil øke betydelig i årene som kommer. For ett år siden ble DataArena-prosjektet lansert med støtte fra Forskningsrådet, og målet er å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning. Nå skal det tyske selskapet Envelio bidra med sin kompetanse inn i prosjektet.
DataArena prosjektet har inngått samarbeidsavtale med det tyske selskapet Envelio. Fra venstre Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, Nicolas Thie og Philipp Erlinghagen fra Envelio.
DataArena prosjektet har inngått samarbeidsavtale med det tyske selskapet Envelio. Fra venstre Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, Nicolas Thie og Philipp Erlinghagen fra Envelio.

– Det er god fremdrift i DataArena-prosjektet, og ekstra spennende er det at vi nå får med oss Envelio i det videre arbeidet. Det tyske selskapet skal levere løsningen IGP (Intelligent Grid Platform), og deres kompetanse og erfaring blir et viktig bidrag til å sikre gode løsninger for prosjektet, sier Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, og prosjektleder for DataArena.

– Når samfunnet skal elektrifiseres i stadig økende grad, er det mange som ikke tenker over at strømnettet ikke kan levere nok effekt til at alle kan bygge alt de ønsker hvor de ønsker det. Stor pågang fra utbyggere har ført til lang saksbehandlingstid for bygging av mer nettkapasitet. Som ett av flere tiltak har Glitre Nett sammen med sentrale samfunnsaktører fått tildelt forskningsmidler til prosjektet DataArena som skal utvikle en simuleringstjeneste for å få fortgang i tilknytning av nye utbygginger, forteller Per-Oddvar Osland.

– De store gevinstene ved prosjektet ligger i bruk av nytt dataunderlag for raskere og bedre beslutninger for utbygging og forsterking av strømnettet. Samtidig bidrar løsningen til at utbyggerne får bedre oversikt over nettkapasiteten i kraftsystemet, og kan optimalisere lokasjon med tanke på tilknytningskostnader. Når vi nå har valgt samarbeid med Envelio, er det med utgangspunkt i deres erfaringer med tilsvarende løsninger andre steder. Vi blir deres første samarbeidspartner i Norge, og vi håper deres bidrag kan løfte prosjektet videre, avslutter Per-Oddvar Osland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DataArena prosjektet har inngått samarbeidsavtale med det tyske selskapet Envelio. Fra venstre Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, Nicolas Thie og Philipp Erlinghagen fra Envelio.
DataArena prosjektet har inngått samarbeidsavtale med det tyske selskapet Envelio. Fra venstre Per-Oddvar Osland, forskningsleder i Glitre Nett, Nicolas Thie og Philipp Erlinghagen fra Envelio.
Last ned bilde

Om Glitre Nett

Glitre Nett
Glitre Nett
Glitre Nett AS


http://www.glitrenett.no

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 350 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom