SpareBank 1 Østlandet

Oslo er best i landet på bærekraft

Del

I Norges største bærekraftundersøkelse kommer Oslo best ut. Både innbyggerne i hovedstaden og kommunen selv troner øverst.

Oslos innbyggere og kommunen selv er best i landet på bærekraft
Oslos innbyggere og kommunen selv er best i landet på bærekraft

I den nye bærekraftsundersøkelsen som Sentio har gjort for SpareBank 1, kommer Oslo kommune best ut av samtlige kommuner i Norge. Den landsdekkende undersøkelsen er den største i sitt slag og tar for seg både holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant henholdsvis kommuner, bedrifter og privatpersoner.

- Oslo kommune har store ambisjoner innenfor bærekraft og har kommet langt i å løfte temaet på sin agenda. De har blant annet en egen klimaetat, de satser stort på elektrifisering av kollektivtilbudet og de har et ambisiøst klimabudsjett som legger opp til store utslippskutt. Oslo kommune høster internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid, og de blir lagt merke til, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft hos SpareBank 1 Østlandet.

På vei mot klimamålet

Oslo kommune selv er fornøyd med resultatene. Dette er en bekreftelse på at Oslo er på rett vei mot klimamålet sitt, mener byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav: 

- Vi har fått til mer i Oslo enn noen turde drømme om. Vi har kuttet kollektivprisene, og økt antallet avganger med 30.000 i uka. Sykkeltrafikken har økt med 50 prosent. Oslo er nå eneste storby i landet, hvor utslippene går ned. Men vi må jobbe på om vi skal nå målet om vi skal bli verdens første utslippsfrie hovedstad, sier hun.

Størst fokus hos de store kommunene

8 av 10 norske kommuner vurderer arbeid med bærekraft som strategisk viktig og har konkrete målsettinger på området. 2 av 10 tilbyr i stor eller svært stor grad klimavennlige tjenester til innbyggerne sine, 7 av 10 gjør det i varierende grad.

- Samtidig svarer kun litt over halvparten av kommunene at innbyggerne etterspør denne typen tjenester i stor eller varierende grad. Det er de store kommunene som Oslo som leder an og hvor både tilbudet og etterspørselen etter klimavennlige tjenester er størst. Det har nok sammenheng med flere faktorer, men generelt er det større mulighet for at store kommunen har flere dedikerte ressurser til bærekraftsarbeid, sier Hjertø.

Oslo-boere tenker mye på bærekraft

Også innbyggerne i Norges hovedstad kommer ut på topp når det gjelder forbrukeres holdninger og handlinger relatert til bærekraft. De får best samlet score i landet innenfor både klima og miljø, sosiale forhold, holdninger, innkjøpsbevissthet og handlinger.

-Dette bekrefter vårt inntrykk av at mange er klimabevisste og ønsker å gjøre tiltak der de kan. Bevisstheten og ønsket om å bidra positivt bare øker. Det er veldig bra, for skal vi klare omstillingen må alle bidra i dugnaden, sier Hjertø.  

Godt over halvparten av innbyggerne i Oslo sier at de tenker mer på bærekraft og klima nå enn de gjorde for to år siden.

Både lommeboka og klimahensyn påvirker

Over 8 av 10 i Oslo mener de selv har et ansvar for å redusere sitt klimaavtrykk, og mange gjør tiltak i egen hverdag. Blant tiltakene er gjenbruk og sirkulærøkonomi viktig for Oslos innbyggere. 8 av 10 selger eller gir bort klær og utstyr de ikke bruker lenger. 4 av 10 handler helst brukt.

Drøyt halvparten svarer at de kjøper brukt og reduserer forbruk i hovedsak av hensyn til egen økonomi, mens 1 av 3 reduserer forbruket av hensyn til klima og miljø.

- Mange kjenner på en strammere privatøkonomi på grunn av økte kostnader, og det bidrar til at folk gjør grep som kommer både lommeboka og miljøet til gode. Kanskje legger vi oss til noen nye vaner nå som er bra for både egen økonomi og klimaet, sier Hjertø.

Eierne er pådrivere i bedriftene

Bedriftene i hovedstadsregionen kommer også ut blant de som har mest fokus på bærekraft i landet. 47 prosent svarer at de vurderer arbeid med bærekraft som strategisk viktig. Eierne har størst innflytelse på om bedriften vurderer dette som viktig, etterfulgt av styret og kunder.

- Nesten halvparten av bedriftene i hovedstaden har konkrete målsetninger for bærekraft i gjeldende planer og strategier. Så mange som 1 av 3 har gjort endringer i egen forretningsmodell på grunn av klimaendringer. Det er en god del flere enn bedrifter generelt i Norge (1 av 4), sier Hjertø.

Etterspørsel fra kunder og holdninger hos de ansatte er de viktigste driverne for grønn omstilling blant bedriftene i Oslo. Lønnsomhet er den viktigste barrieren for grønn omstilling.

Ti på topp kommuner i Norge - holdninger og handlinger relatert til bærekraft (samleindeks 0-100):

null

Om undersøkelsen

Den landsdekkende undersøkelsen ble gjennomført av Sentio for SpareBank 1 i perioden 17. februar – 11. april 2023. 6000 privatpersoner, 2100 bedrifter og 253 kommuner har svart, noe som gjør det til landets største bærekraftundersøkelse. I Oslo svarte 533 innbyggere og 168 bedrifter på undersøkelsen. 

Utvalgte funn i Oslo:

Forbrukere

 • 2 av 3 reparerer heller klær, utstyr og gjenstander enn å kjøpe nytt når noe går i stykker.
 • 87 prosent svarer at de unngår å kaste mat.
 • En tredjedel kutter ned på antall flyreiser av klimahensyn.
 • 8 av 10 sykler, går eller velger kollektivtransport hvis det er mulig.
 • 8 av 10 gjør tiltak for å redusere strømforbruket sitt.
 • 6 av 10 velger varer som er miljømerket eller er etisk produsert hvis mulig.
 • Hvis det er mulig, velger 6 av 10 innbyggere leverandører som tilbyr klimavennlige varer og tjenester.
 • 8 av 10 synes det er vanskelig å finne ut om varer og tjenester er produsert på en bærekraftig måte.
 • 7 av 10 synes det er for dyrt å velge varer og tjenester som er bærekraftige.

Bedrifter

 • 4 av 10 bedrifter er i stor eller svært stor grad forberedt på å tilpasse seg nytt regelverk knyttet til bærekraft.
 • 1 av 3 stiller i stor eller svært stor grad krav om bærekraft til sine leverandører og samarbeidspartnere. 1 av 3 stiller i varierende grad slike krav til sine partnere.
 • Litt over halvparten opplever at kunder og samarbeidspartnere i stor eller varierende grad stiller krav om bærekraft til bedriften.
 • 4 av 10 bedrifter i Oslo oppgir at de i stor eller svært stor grad tilbyr klimavennlige produkter og tjenester. Samtidig sier bare 2 av 10 bedrifter at kundene i stor grad etterspør dette.
 • Kun 15 prosent av bedriftene i Oslo har et klimaregnskap. Det er likevel på nivå med landet generelt hvor 14 prosent svarer det samme.

 

Kontakter

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 232 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom