Statens vegvesen

Landet gigantprosjektet i nord

Del
Nord-Norges største samferdselsutbygging er en realitet. I dag ble milliardprosjektet formelt signert.
Signering: OPS-kontrakten ble i dag en realitet da vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef i Skanska, Stein-Ivar Hellestad signerte kontraktprotokollen. Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen
Signering: OPS-kontrakten ble i dag en realitet da vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef i Skanska, Stein-Ivar Hellestad signerte kontraktprotokollen. Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen

– Det er svært gledelig å kunne inngå en så stor kontrakt i en så krevende økonomisk tid som denne. Særlig når utbyggingen betyr så mye for så mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hovland mener også at det er spennende at vegen skal bygges i et offentlig privat samarbeid (OPS) med Hålogalandsvegen AS og deres totalentreprenør, Skanska Norge AS. Partene tar med seg viktig erfaringen vi har fra tidligere og pågående OPS-kontrakter med mål om å skape en god utbyggingsprosess.

-  Dette er en stor dag for alle dem som har jobbet for og ventet på dette viktige samferdselsprosjektet, som vil binde Nordland og Sør-Troms sammen på en helt annen og ny måte. Jeg er veldig glad for at det er en norsk entreprenør som fikk oppdraget. Det vil bety mye for norsk anleggsbransje og for lokale underentreprenører i Nord-Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pilot på miljø

For Vegvesenet er utbyggingen også et pilotprosjekt for å finne gode løsninger og metoder for å verne om artsmangfoldet og redusere klima og miljøavtrykket ved vegbygging. I kontrakten er det blant annet satt av inntil 100 millioner kroner til klimafond. Hensikten er å kunne premiere og utvikle nye innovative tiltak som ytterligere reduserer klimagassutslippene i dette prosjektet og for fremtidig vegbygging.

– Vi opplever at Hålogalandsvegen AS har møtt oss på mange av våre krav og at de også ønsker gode klima og miljøtiltak. Gjennom våre avklaringsrunder og forhandlinger har vi sammen funnet flere gode løsninger, sier prosjektsjef Reidar Johansen.

Derfor bygges vegen

OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen. Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten. Ny veg vil gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad. Det blir også omlag 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik. Den nye vegen vil gjøre nærings og persontransporten tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6.

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028. 

Kostnad

OPS-kontrakten med Hålogalandsvegen AS har en total ramme på 20 milliarder 2022-kroner som dekker bygging, drift og vedlikehold, finansiering og endringer gjennom hele kontraktsperioden på 21 år.

Skanska vil bygge og drifte prosjektet i sin helhet. Med seg i arbeidet har Skanska rådgiverselskapene Multiconsult og Aas-Jakobsen, Hæhre Entreprenør; som vil bygge den vestlige delen av prosjektet i underentreprise, samt Svevia Norge som vil utføre viktige driftstjenester etter at byggeperioden er avsluttet.

Hålogalandsvegen AS er heleid av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Signering: OPS-kontrakten ble i dag en realitet da vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef i Skanska, Stein-Ivar Hellestad signerte kontraktprotokollen. Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen
Signering: OPS-kontrakten ble i dag en realitet da vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef i Skanska, Stein-Ivar Hellestad signerte kontraktprotokollen. Foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen
Last ned bilde
«Tjuvstartet»: Partene har inngått avtale om «tidlig arbeid». Skanska og Hære er allerede i gang med rigging i Fiskefjorden, Lofastkrysset og Åbogen. Foto: Statens vegvesen.
«Tjuvstartet»: Partene har inngått avtale om «tidlig arbeid». Skanska og Hære er allerede i gang med rigging i Fiskefjorden, Lofastkrysset og Åbogen. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Oversiktskart: OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen med riggområder langs traseen som skal bygges. Illustrasjon: Statens Vegvesen.
Oversiktskart: OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen med riggområder langs traseen som skal bygges. Illustrasjon: Statens Vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye