Samfunnsbedriftene

– Regjeringen må lytte til brannfaglige råd!

Del

I dag fikk justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) rapporten fra arbeidsgruppen som har gjennomgått brann- og redningstjenesten. – Dette er en fagrapport som det brede flertallet i Brann-Norge stiller seg bak. Regjeringen må lytte til de svært tydelige signalene.  

Brannkonstabel som slukker brann i gjenvinningsanlegg, med flammer i bakgrunnen.
Brann- og redningstjenesten fyller en kritisk samfunnsfunksjon i både byer og distrikter. Samfunnsbedriftene mener regjeringen må lytte til de brannfaglige rådene som kommer fra arbeidsgruppen som har sett hethetlig på brann- og redningsområdet. Bildet er fra en brann på Norsk Gjenvinnings anlegg i Oslo i 2018. Foto: Brann- og redningsetaten i Oslo Foto: Brann- og redningsetaten i Oslo Brann- og redningsetaten i Oslo

Det sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning. 

– Arbeidsgruppen har levert en faglig fundert og godt begrunnet rapport, og de tydelige anbefalingene vil gi bedre brannberedskap og brannforebygging i hele Norge. Vi mener arbeidsgruppen tegner opp et svært realistisk bilde av hva som kreves av framtidens brann- og redningstjeneste, sier Karlsen.

Rapporten fra arbeidsgruppen har fått tittelen «Fremtidens brann- og redningsvesen. Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet». Rapporten danner grunnlag for en stortingsmelding som Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sagt at de vil sende til Stortinget før årsskiftet. Samfunnsbedriftene har vært representert i utvalget med direktør for samfunnskontakt Pia Farstad von Hall. 

Tydelig anbefalinger

Rapporten anbefaler blant annet:

  • Heltidsstillinger i ledelsen av brann- og redningstjenestene.
  • Forpliktende kommunesamarbeid om brann og redning.
  • Styrking av regionalt beredskapsnivå gjennom forpliktende samarbeid om større oppgaver.
  • Styrking av nasjonalt beredskapsnivå ved å gi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en tydelig rolle ved større hendelser og kriser.

– Den lokale forankringen til brann- og redningstjenestens er også dens styrke. Samtidig er tjenesten for fragmentert og for lite koordinert ved større oppgaver, sier Karlsen.

– Det er viktig med brann- og beredskapsledere som har både tid og kapasitet. Med dagens struktur vil ikke de mange deltidslederne innen brann og redning ha muligheter til å håndtere alle de krevende oppgavene de har både i brann og andre krevende lederstillinger. Samtidig skjer det en teknologisk utvikling som ikke er forenlig med deltidsledelse av en så sentral funksjon i samfunnet. 

– Det er kvaliteten på brann- og redningstjenesten som må være det viktigste, og så må organiseringen av tjenesten være et middel for å nå dette målet. Vi er helt enige med arbeidsgruppen om at både store og små kommuner må samarbeide mer hvis det er nødvendig for å sikre kvaliteten på tjenesten i hver enkelt kommune.

Regional og nasjonal koordinering

Øistein Gjølberg Karlsen er også enig i at samarbeid og koordinering er viktig på regionalt og nasjonalt nivå. 

– Det styrker beredskapen hvis vi får spesifisert hvilke oppgaver som skal løses lokalt, og hvilke oppgaver som er så store og kostbare at de må ligge på et regionalt nivå. 

– Under skredulykken i Gjerdrum i romjula 2020 ble det svært tydelig at lokale beredskapsressurser har behov for både regional og nasjonal støtte og koordinering ved store ulykker. Mens politi og helsetjeneste har en struktur med regional og nasjonal støtte gjennom politidistrikter og helseforetak, er dette helt fraværende for brann- og redningstjenesten. Derfor gjør arbeidsgruppen et viktig grep ved å foreslå at en brannsjef kan få myndighet til å ta beslutninger på vegne av flere ved større hendelser og at DSB skal ha tydeligere nasjonal rolle og myndighet. 

– Arbeidsgruppens anbefaling om mer og bedre samarbeid på tvers av kommunegrenser for å få bedre tjenester og beredskap, er heller ikke noen ny tanke. Dette blir også understreket av rapportene som har kommet fra både Totalberedskapskommisjonen og Generalistkommuneutvalget, sier Karlsen.

Venter spent

Arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene Brann og redning, som organiserer brann- og redningstjenestene, har de siste årene brukt mye tid og energi på å overbevise ulike beslutningstakere om behovet for en helhetlig gjennomgang av tjenesten. 

– Vi har vært tydelige på at en slik gjennomgang må adressere både organisering og struktur lokalt, regionalt og nasjonalt, oppgaver, ledelse av tjenesten, kompetanse, mangfold og mer. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at alle disse temaene er grundig belyst og drøftet i arbeidsgruppens rapport, sier Karlsen. 

Rapporten skal være grunnlag for en stortingsmelding som departementet har antydet vil komme før årsskiftet. Deretter skal Stortinget sørge for den endelige behandlingen.

– Det er nok mange synspunkter på arbeidsgruppens ulike forslag i både regjering og storting. Men det er viktig at politikerne lytter til velbegrunnede brannfaglige råd fra folk med støvler og hjelm på. Det brede flertallet i Brann-Norge stiller seg bak arbeidsgruppens fagrapport. Det må veie tyngst når politikerne skal rigge brann- og redningstjenesten for framtiden, sier Karlsen.

Mer informasjon

Direktør Øistein Gjølberg Karlsen, Samfunnsbedriftene Brann og redning
472 40 289 / oistein@samfunnsbedriftene.no

Direktør for samfunnskontakt Pia Farstad von Hall, Samfunnsbedriftene
(Har sitter i arbeidsgruppen for en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.)
971 00 904 / pia.farstad.von.hall@samfunnsbedriftene.no

Brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste
(Styreleder i Samfunnsbedriftene Brann og redning.)
954 28 020 / Torbjorn.Mehlumsveen@tbrt.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Øistein Gjølberg Karlsen i halvfigur.
Direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning
Last ned bilde
Pia Farstad von Hall i halvfigur.
Direktør for samfunnskontakt Pia Farstad von Hall i Samfunnsbedriftene.
Last ned bilde

Lenker

Samfunnsbedriftene er den ledende nærings- og arbeidsgiverforeningen for bedrifter som leverer grunnleggende samfunnstjenester i Norge. Vi organiserer snaut 600 offentlig hel- eller deleide bedrifter og ideelle organisasjoner innen en rekke tjenesteområder, hvor de største områdene er havn, energi, avfall og brann/redning.

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye