Kulturtanken

Årsrapport for Den kulturelle skolesekken 2022

Del
Tallene for 2022 viser en økning i DKS-besøk etter koronapandemien.
Illustrasjonsbilde fra DKS-prosjektet "Runde - et blandakor". Foto: Marte Glanville/Kulturtanken
Illustrasjonsbilde fra DKS-prosjektet "Runde - et blandakor". Foto: Marte Glanville/Kulturtanken

15. juni publiserte Kulturtanken funn og analyser fra kommuner og fylkeskommuners arbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS) i 2022.

Les rapporten her: 
DKS Årsrapport 2022

Omfanget av DKS-ordningen i 2022 ble styrket i forhold til koronaårene 2020 og 2021. Det ble igjen noen covid-19-relaterte avlysninger, men i samarbeid med utdanningssektoren fikk DKS-ordningen fortsatt satt kunst og kultur på dagsordenen til alle landets 822 350 elever i de til sammen 3160 skolene i hele Norge.

Gjennomsnittlig antall kunstmøter per elev var 2,9 i 2022. Det er en betraktelig økning fra 2021, da det var færre enn to. Nå er det nesten tilbake på samme nivå som det forrige normalåret 2019, da snittet lå på 3,1 møter per elev.

– At måltallet «antall kunstmøter per elev» er på vei oppover igjen etter lave tall under pandemien, er svært gledelig! sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Jeg ønsker å takke alle kunstnere, formidlere og andre som med sin arbeidsinnsats har bidratt til å gi alle landets skoleelever kunst- og kulturopplevelser i året som nå ligger bak oss.

Satsing på nyproduksjon over hele landet

Samtlige fylkeskommuner og direktekommuner rapporterte i 2022 at de enten har bidratt med egenproduksjon, samproduksjon eller finansiering av nyproduksjon. Alle produksjoner skal inngå i DKS-portalen, og slik komme ordningen som helhet til gode.  

Årsrapporten presenterer også en rekke eksempler på det landsdekkende mangfolds- og inkluderingsarbeidet i Den kulturelle skolesekken. En av nysatsingene i 2022 var Nasjonal arena for Tilrettelagt, som satte søkelys på funksjonsvariasjon. Arrangementet var et resultat av et nytt nasjonalt nettverk for Tilrettelagt i samarbeid med fylkeskommunene Viken, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Rogaland.

– DKS-ordningen er på vei tilbake etter to år med koronaviruset. Ordningen fremstår som solid og relevant for alle brukergrupper, sier Ståle Stenslie, avdelingsdirektør for Kunnskapsutvikling, kunst og skole (KKS) i Kulturtanken.

Fakta om Den kulturelle skolesekken

  • Den kulturelle skolesekken (DKS) favner alle kunstneriske uttrykk og når alle barn og unge i hele landet, uavhengig av bosted og sosiokulturell bakgrunn.
  • DKS er en felles satsing fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
  • De samlede registrerte disponible midler til ordningen var på 568 millioner i 2022. Av dette utgjorde fylkenes, direktekommunenes og kommunenes egen finansiering 199 millioner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde fra DKS-prosjektet "Runde - et blandakor". Foto: Marte Glanville/Kulturtanken
Illustrasjonsbilde fra DKS-prosjektet "Runde - et blandakor". Foto: Marte Glanville/Kulturtanken
Last ned bilde
Kulturtankens direktør Øystein Strand. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken
Kulturtankens direktør Øystein Strand. Foto: Erik Brandsborg/Kulturtanken
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Følg pressemeldinger fra Kulturtanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturtanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturtanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye