Høgskolen i Innlandet

Styret ønsker nybygg for høgskolen

Del

Styret ved Høgskolen i Innlandet ønsker å flytte studiestedet på Lillehammer til et nybygg i sentrum, og at studiestedet på Hamar rustes opp i kombinasjon med et nytt bygg. Styret åpner også for deltakelse i Innlandet Science Park på Hamar.

Dagens studiested ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer fotografert fra lufta.
Dagens studiested ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer fotografert fra lufta. Foto: Drone Tech Hamar/Høgskolen i Innlandet.

Høgskolestyret behandlet spørsmålene i sitt møte tirsdag. 

– Denne saken er svært viktig for høgskolen fordi den handler om utviklingen av to av våre største studiesteder i mange tiår. Saken er grundig utredet og har vært drøftet i styret mange ganger. Det var derfor et enstemmig styre som sto bak dagens vedtak, sier styreleder Maren Kyllingstad. 

I tråd med Statsbyggs vurderinger

Høgskolens leieavtaler med Statsbygg på Hamar og Lillehammer nærmer seg å utløpe. Høgskolen ba derfor i 2020 Statsbygg om å lage såkalte konseptvalgutredninger for de to studiestedene. Slike utredninger lages i forarbeidet til store statlige byggeprosjekter. 

Forut for utredningene vurderte Statsbygg om det var behov for endringer og forbedringer, og konkluderte med at det er nødvendig på begge studiesteder.

I utredningene beskrev Statsbygg høgskolens behov for lokaler framover, skisserte mulige løsninger, vurdere for og imot de ulike løsningene og rangerte dem. Statsbygg vurderte blant annet framtidige arealbehov, tilstanden til dagens bygninger, hensynet til klima og miljø og økonomien i prosjektene.

Statsbyggs konklusjon var at et nybygg nært sentrum er beste løsning på Lillehammer. På Hamar vurderte de at beste løsning er et nybygg som bygger sammen dagens hovedbygg, kombinert med opprusting av deler av dagens bygningsmasse.

– Jeg er glad for at styret har dratt en konklusjon som vi nå kan gå videre med. Det er avgjørende for oss å sikre oss lokaler som er hensiktsmessige for oss i vår videre utvikling, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

Langvarig prosess

Styrets vedtak innebærer at de to konseptvalgutredningene sendes til Kunnskapsdepartementet som videresender dem til Finansdepartementet for ekstern kvalitetssikring. 

Etter at dette er gjort vil Kunnskapsdepartementet avklare hvilke konsept man skal jobbe videre med for studiestedene. Så følger en prosjektavklaringsfase før regjeringen eventuelt beslutter oppstart av et forprosjekt. 

Først etter en ny ekstern kvalitetssikring vil Stortinget kunne bevilge penger til et byggeprosjekt. 

Spørsmål om lokalisering og tomtevalg vil ikke skje før i prosjektavklaringsfasen.

Høgskolestyret har også gitt rektor fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med Innlandet Science Park om leie av lokaler i deres planlagte nybygg i Hamar. Nybygget skal etter planen stå klart i 2026. 

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye