Husbanken

Budsjettforlik om RNB: 3 milliarder kroner ekstra til utlån fra Husbanken

Del
Det er enighet mellom regjeringen og SV om regjeringens forslag om økte rammer for bostøtte, tilskudd til utleieboliger og investeringstilskudd til sykehjem. I tillegg økes Husbankens utlånsramme med 3 milliarder kroner.
Økt utlånsramme skal gå til lån til boligkvalitet og lån til studentboliger.
Økt utlånsramme skal gå til lån til boligkvalitet og lån til studentboliger.

Budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett mellom regjeringen og SV ble presentert 13. juni.

Husbankens utlånsramme

Budsjettforliket innebærer en økning av Husbankens utlånsramme for 2023 fra 21 til 24 milliarder kroner. Ifølge teksten i budsjettforliket, økes rammen med 2,5 milliarder kroner til lån til boligkvalitet og 0,5 milliarder kroner til lån til studentboliger.

Bostøtte

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt å videreføre midlertidig økte satser for bostøtte ut juni. I RNB foreslår regjeringen å videreføre de midlertidig økte satsene ut året, samt ekstra utbetalinger til høye strømutgifter i oktober (1 000 kroner), november (1 500 kroner) og desember (1 500 kroner). Budsjettforliket innebærer en ytterligere styrking av bevilgningen med 50 millioner kroner.

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV inneholder i tillegg to tekstlige punkter om bostøtte:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ingen mister bostøtte som følge av etterbetalingen for de årlige trygdeoppgjørene».

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2024 fremme forslag om endringer i bostøtteregelverket som gjør ordningen mer treffsikker for husholdninger med lave inntekter og høye boutgifter».

Tilskudd til energitiltak i kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem

Den opprinnelige tilsagnsrammen for 2023 på 160 millioner kroner ble disponert i løpet av halvannen uke i februar. 42 kommuner fikk tilskudd. Regjeringen foreslår en ekstra bevilgning i 2023 på 103,7 millioner kroner.

Tilskudd til utleieboliger

Regjeringen foreslår en midlertidig gjeninnføring av tilskudd til utleieboliger, med en tilsagnsramme på 400 millioner kroner i 2023. Tilskuddet skal kunne brukes til kjøp, istandsetting og bygging av boliger.

Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

Den opprinnelige tilsagnsrammen for 2023 på 950 millioner kroner ble disponert i februar. Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen med 2 milliarder kroner i 2023.

Øvrige tilskuddsordninger er foreslått justert som følge av en ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet.

Husbanken kommer med mer informasjon når RNB er vedtatt

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett på fredag 16. juni. Husbanken vil informere nærmere om når det åpnes for å søke om tilskudd så snart det er mulig.

Budsjettforlik om RNB mellom regjeringen og SV:
Tall
Tekst

Regjeringens opprinnelige forslag til revidert nasjonalbudsjett

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Økt utlånsramme skal gå til lån til boligkvalitet og lån til studentboliger.
Økt utlånsramme skal gå til lån til boligkvalitet og lån til studentboliger.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom