Husbanken

Stor interesse for tilskudd til boligtiltak

Del
Husbanken har mottatt søknader om 110 millioner kroner i tilskudd til boligtiltak. Tilgjengelig tilskuddsramme er på 21,7 millioner kroner. Om lag 40 søknader gjelder boligtiltak i distriktskommuner, mens 57 søknader gjelder boligsosiale tiltak.
Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier å etablere seg i pressområder er prioritert.
Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier å etablere seg i pressområder er prioritert.

- Interessen for tilskudd til boligtiltak har vært rekordstor, med om lag dobbelt så mange søknader som i fjor. Det er en spennende og utfordrende jobb å velge ut de mest relevante prosjektene, sier prosjektleder Gry Kongsli fra Husbanken.

I vurderingen av søknadene legges det vekt på at kunnskapen som blir utviklet i prosjektene, blir dokumentert og kan formidles og deles slik at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet.

Prosjekter som bidrar til nytenking, og har stor overføringsverdi til andre prosjekter vil bli prioritert.

Tilsagn i løpet av juni

Søknadsfristen for tilskudd til boligtiltak var 1. juni. Husbanken har lagt et løp for å behandle søknadene i løpet av juni.

Flest søknader om tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskudd til boligsosiale tiltak kan gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende. Tiltak som bidrar til å gjøre det lettere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i pressområder er prioritert i 2023. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

Totalt har Husbanken mottatt 57 søknader om tilskudd til boligsosiale tiltak.

Samarbeid med Distriktssenteret om prosjekter i distriktskommuner

Minst seks millioner kroner av rammen for tilskudd til boligtiltak i 2023 skal gå til tiltak i kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6. Om lag 40 av søknadene Husbanken har mottatt gjelder tiltak i distriktskommuner. Husbanken og Distriktssenteret samarbeider om vurdering av søknadene, og vil tilby kompetansestøtte til kommunene som får tilskudd.

12 søknader om stipend til masteroppgaver

Husbanken kan dele ut inntil 10 stipender på 30 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om temaer knyttet til bolig eller boligsosialt arbeid. Husbanken vil prioritere oppgaver knyttet til en eller flere suksessfaktorer som vil bidra til at kommunene når målene i det boligsosiale arbeidet. Det kan handle om organisering og samordning, forankring og eierskap, overordnet strategi, kompetanse, økonomiske ressurser og brukermedvirkning.

Søknadene vil bli vurdert etter relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier å etablere seg i pressområder er prioritert.
Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier å etablere seg i pressområder er prioritert.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom