Altibox

Altibox skal hjelpe kommuner med å hindre sløsing av drikkevannet

Del

Trondheim blir foregangskommune - skal installere 60 000 smarte vannmålere.

Altibox-partner NTE har vunnet anbud om å få levere sensornettverk og vannmåleravlesningstjenester til Trondheim kommune. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Altibox og InfoTiles. Trondheim har allerede startet å skifte ut de gamle analoge målerne i et prosjekt som vil gå over fem år.

I Norge går 30-35 prosent av drikkevannet tapt på veien til kranen på grunn av lekkasjer i rørnettet. Det utgjør en stor kostnad for kommunene, som drifter vann- og avløpssystemet.  

– For en enkelt kommune er det gjerne snakk om flere titalls millioner kroner. Målet vårt er å bidra med smarte vannmålere som kan forhindre lekkasjer av rent drikkevann, sier Torbjørn Nilsen, salgssjef for sensortjenester i Altibox. 

Fra fibernett til sensornett 

Altibox er kanskje mest kjent som leverandør av bredbånd, tv og underholdning, men har gjennom de siste årene også bygget opp et kompetansemiljø på sensorteknologi. Nå lanserer selskapet en tjeneste som ikke går via fibernettet, men gjennom sensornettet – og det gjøres sammen med gründerselskapet InfoTiles.  

– Vi ønsker å ta samfunnsansvar og å hjelpe kommunene med å identifisere hvor lekkasjene er, slik at de kan repareres. Dette forenkler hverdagen for de som bruker tjenesten, og reduserer kostnadene for alle som bruker kommunale vann- og avløpstjenester. Vi kan infrastruktur, men vi kan ikke vann. Derfor har vi slått oss sammen med InfoTiles, sier Torbjørn Nilsen.

Digitaliserer vann og avløp 

Og slik fungerer det: En sensor (som kunden eier) plasseres på hovedforsyningen i boligen/næringsbygget og måler vannforbruket. Sensoren sender data videre til en basestasjon og derfra til internettservere gjennom sikre digitale tunneler. Kommunen mottar data for å identifisere lekkasjer – men trenger ellers ikke å forholde seg til dataene. De går nemlig direkte inn i fakturasystemet til kommunene og ut til forbrukerne.  

– I dag skjer måleravlesing i stor grad manuelt, gjerne en gang årlig. Faktureringen av forbruket går dermed også manuelt. Med fjernavleste, smarte målere har du helt andre muligheter for å analysere og overvåke hva som skjer i vann- og avløpsnettet, og finne lekkasjer, sier Magne Eide, kommersiell leder i InfoTiles.

Kontakter

Om Altibox

Altibox har levert internett-, tv- og telefonitjenester over fiber siden 2002. Gjennom samarbeid med regionale og lokale fiberleverandører har Altibox-partnerskapet til sammen over 800.000 aktive kunder hvorav om lag 50 000 er tilhørende i Danmark. Det betyr at mer enn 1,7 millioner mennesker bruker tjenester fra oss. Altibox er Norges største leverandør av fiberbredbånd og har rundt 550.000 tv- strømme- og underholdningskunder.

Mange av de lokale Altibox-leverandørene er kraftselskaper. Deres lokalkunnskap og lokale tilstedeværelse har vært helt avgjørende for oss. De har flere tiårs erfaring med å bygge bunnsolid infrastruktur, og vet hvordan de skal ta vare på kundene – år etter år. Altibox er bransjevinner i Norsk Kundebarometer innenfor både TV- og bredbåndsleverandører.

Gjennom forretningsområdet Altibox Carrier leveres internasjonale kommunikasjonstjenester til datasentervirksomheter og operatørmarkedet. Altibox Carrier har etablert en helhetlig europeisk nettverksstruktur som knytter Norge sammen med de sentrale datatrafikknytepunktene på kontinentet. Virksomheten innebærer investeringer i undersjøiske fiberkabler til utlandet; mellom Larvik og Hirtshals og mellom Stavanger og Newcastle.