Glitre Nett

Glitre Nett med nye rammeavtaler for linjerydding

Del
Glitre Nett har inngått to parallelle rammeavtaler for linjerydding på Agder. Linjerydderen Geir Østrem AS ble tildelt rollen som hovedleverandør for Lavspentrydding. AltiSkog AS ble tildelt avtale som leverandør B.

Glitre Nett rydder hele året vegetasjon langs luftledninger og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Glitre Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Trygger strømforsyningen
− Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Glitre Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Derfor driver vi med målrettet linjerydding for å trygge strømforsyningen, sier Petter Tollefsen, leder for drift og vedlikehold i Glitre Nett.

− Den nye rammeavtalen for linjerydding på Agder inneholder en rekke oppdragstyper innenfor linjerydding, og omfatter blant annet rydding under lavspent- og høyspentlinjene, sikringshogst og mindre tresikre prosjekter, fellehjelp ved eksterne skogsdrifter, bakkemanskap ved helikoptersaging, skogfaglig rådgivning, større tresikre prosjekter og nye linjetraseer, samt skogrydding ved beredskapssituasjoner, forteller Petter Tollefsen.

Grundig forarbeid
− Det er gjort et grundig forarbeid i arbeidet de nye rammeavtalene for linjerydding, der våre fagressurser på skog og innkjøp har vært involvert. Blant annet har alle tilbyderne gjennomført to såkalte Proof of Concepts, der de har gjennomført praktisk linjerydderarbeid på utvalgte områder. Dette har vært en viktig del av evalueringen av de tilbudene vi har fått. I de nye rammeavtalene kan vi gjøre avrop ved direkte bestilling eller ved mini-konkurranse. Det er spesifisert hva som skal gjelde for den enkelte oppdragstype i kontrakten, og begge leverandørene plikter å levere tilbud ved minikonkurranse, sier Petter Tollefsen.

Rammeavtalene Glitre Nett nå har gjort på linjerydding på Agder har en varighet i første omgang på to år, men kan forlenges med inntil tre opsjonsår. Avtalene er samlet estimert til et årlig volum på ca. 30 millioner kroner, basert på historiske tall og forventede oppdrag de neste årene. Volum vil variere i avtaleperioden og Glitre Nett er ikke forpliktet til å kjøpe en bestemt mengde. 

Riktig kompetanse
− Glitre Nett har i kontrakten nedfelt at vi ønsker å etablere et eget skogkort i løpet av 2023, som hver linjerydder under rammeavtalen må ha for å arbeide med linjerydding for oss. Målet er å sikre hvilke type jobber den enkelte linjerydder er kvalifisert for, og på denne måten sikrer vi at vi har rett kompetanse på de ulike jobbene som inngår i rammeavtalen for linjerydding, avslutter Petter Tollefsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Glitre Nett

Glitre Nett
Glitre Nett
Glitre Nett AS


http://www.glitrenett.no

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 350 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom