GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Dela

Idag, den 2juni 2023, hölls årsstämma i Cortus Energy AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper och disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över resultatet i enlighet med förslaget i den framlagda årsredovisningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Richard Bagge, Peter Forssell, Rolf Ljunggren, Per-Olov Norberg och Tobias Wennberg, samt om nyval av Lars-Olof Svensson som ordinarie styrelseledamöter. Per-Olov Norberg omvaldes som styrelseordförande.

Lars-Olof Svensson, f.1955, är en erfaren affärsinriktad advokat på Wistrands Advokatbyrå. Han har erfarenhet av affärsprocessen och avtalsjuridiken kring uppförande, förvärv och finansiering av anläggningar, vilket är en erfarenhet som valberedningen bedömer att bolaget behöver.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 720 000 kronor, att fördelas med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mazars AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 40 920 000 teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare. Till följd av beslutet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 227 600 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 22 juni 2026 till och med den 20 juli 2026, mot erläggande av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 40 920 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,94 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslut om emission av teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om emission av 15 000 000 teckningsoptioner och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till medarbetare. Till följd av beslutet kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 450 000 kronor.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckning av aktier i bolaget genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska äga rum under perioden från och med den 22 juni 2026 till och med den 20 juli 2026, mot erläggande av en teckningskurs per aktie motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023 (dock lägst aktiernas kvotvärde).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer 15 000 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,72 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för beslutet, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, 14 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen respektive 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Northland Power Announces Financial Close of the 1.1 GW Baltic Power Offshore Wind Project in Poland Green Financing22.9.2023 22:33:21 CEST | Press release

TORONTO, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northland Power Inc. (“Northland” or the “Company”) (TSX: NPI), today announced that its Baltic Power offshore wind project (“Baltic Power” or the “project”) in Poland has met all conditions and reached financial close for its 20-year CAD-equivalent $5.2 billion non-recourse green financing. A consortium of 25 financial institutions is supporting the project, including the European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Euler Hermes, Export and Investment Fund of Denmark and Export Development Canada. Baltic Power will play an important role in helping the Polish government achieve its renewable energy target where installed capacity of offshore wind energy is expected to reach up to 11 GW by 2040. Once operational, Baltic Power is expected to provide clean energy to more than 1.5 million Polish households annually. ABOUT NORTHLAND POWER Northland Power is a global power producer dedicated to helping t

Brookfield Corporation Announces Results of Conversion of its Series 32 Preferred Shares22.9.2023 22:05:00 CEST | Press release

BROOKFIELD, NEWS, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) today announced that after having taken into account all election notices received by the deadline for the conversion of its Cumulative Class A Preference Shares, Series 32 (the “Series 32 Shares”) (TSX: BN.PF.A) into Cumulative Class A Preference Shares, Series 33 (the “Series 33 Shares”), there were 177,688 Series 32 Shares tendered for conversion, which is less than the one million shares required to give effect to conversion into Series 33 Shares. Accordingly, there will be no conversion of Series 32 Shares into Series 33 Shares and holders of Series 32 Shares will retain their Series 32 Shares. About Brookfield Corporation Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) is focused on compounding capital over the long term to earn attractive total returns for our shareholders. Today, our capital is deployed across three businesses – Asset Management, Insurance Solutions and our Operating Busi

Monument Achieves Commercial Production at Selinsing Gold Mine22.9.2023 20:11:07 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY and FSE: D7Q1) ("Monument" or the "Company") is pleased to announce that commercial production has been achieved at the Selinsing Gold Mine in Malaysia that has operated 30 days consecutive production of gold concentrate at 90% of designed capacity. Cathy Zhai, President and CEO of Monument Mining commented: "We are very pleased to announce this landmark event at the Selinsing gold mine. After 12 years gold bullion production that generated positive cash flow, now the Gold Sulphide Project will continue the legacy, based on such we move forward to the Murchison Gold Project and the corporate development as well. We thank the Monument Mining team and contractor partners for their dedication and hard work to achieve this commercial production milestone.” Figure 1: Selinsing Flotation Plant at Night is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c385faa-226d-480e-b975-

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 22.09.202322.9.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 22 September 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 22.09.2023 Espoo, Finland – On 22 September 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL328,9913.65CEUX40,7873.66AQEU12,5813.66TQEX5,6413.66Total388,0003.65 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 Januar

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:222.9.2023 19:00:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) offentliggör utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2022:1 och 2022:2 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under november/december 2022. Totalt utnyttjades 2 708 761 teckningsoptioner av serie 2022:2, motsvarande cirka 13,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie 2022:2, till en teckningskurs om 1,30 SEK styck som berättigar till 1,03 B-aktier. Totalt t