Norsk-Tysk Handelskammer

Den tyske regjeringen og EU-kommisjonen gjør H2Global til europeisk hydrogenprosjekt

Del

I et bilateralt møte i går ble EUs energikommissær Kadri Simson og Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck enige om å samordne den nye europeiske hydrogenbanken (European Hydrogen Bank - EHB) med instrumentet H2Global som Tyskland har utviklet for å få fart på markedet. Det avtalte samarbeidet er et viktig skritt for å sikre hydrogenetterspørselen i Tyskland og Europa og for den globale markedsøkningen for grønt hydrogen.

EUs energikommissær Kadri Simson og Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck er enige om den nye europeiske hydrogenbanken (European Hydrogen Bank - EHB)
EUs energikommissær Kadri Simson og Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck er enige om den nye europeiske hydrogenbanken (European Hydrogen Bank - EHB) © European Union, 2023

Som en del av den såkalte "Team Europe"-tilnærmingen i EHBs internasjonale pilar, vil H2Global være åpen for alle EU-regjeringer som er interessert i å gjennomføre anbud på hydrogen. I tillegg vil H2Global også samarbeide med den europeiske hydrogenbanken om felles europeiske anbud for å gi et synlig bidrag til internasjonal hydrogenimport.

- Ifølge det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK) vil Tyskland investere mer enn 5 milliarder euro i internasjonale hydrogenanskaffelser de kommende årene. De første anbudskonkurransene for hydrogenimport er allerede i gang. H2Global åpner også muligheten for norske aktører til å bidra til internasjonal hydrogenimport, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, som ser store muligheter for norsk-tysk samarbeid.

Det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK) er i tett dialog med EU-kommisjonen og de andre EU-landene om den fremtidige utformingen av europeisk energipolitikk, inkludert den europeiske hydrogenopptrappingen. Import fra utlandet, både innenfor og utenfor EU, spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Tyskland er klar til å støtte den europeiske hydrogenbanken i å importere grønt hydrogen til Europa og er allerede i samtaler med andre land som også ønsker å støtte dette europeiske initiativet.

H2Global er et innovativt instrument for å fremme en rask og effektiv teknologi- og markedsintroduksjon av grønt hydrogen og hydrogenderivater. Det tyske nærings- og klimadepartementet har allerede bevilget 900 millioner euro til det første finansieringsvinduet i dette anbudsbaserte instrumentet, og forbereder nå flere anbud.

Den europeiske hydrogenbanken (EHB) er et initiativ fra Europakommisjonen som skal legge til rette for både produksjon av fornybart hydrogen i EU ("domestic leg", implementert av Generaldirektoratet for klimahandling) og import av hydrogen ("international leg", implementert av Generaldirektoratet for energi). Målet er å tette investeringsgapet og matche det fremtidige tilbudet av fornybart hydrogen med europeiske hydrogenforbrukere for å produsere 20 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030, og dermed bidra til REPowerEU-målene og overgangen til klimanøytralitet.

Original pressemeldingen på https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/06/20230601-bundesregierung-und-eu-kommission-machen-h2global-zum-europaeischen-wasserstoff-projekt.html

Nøkkelord

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Den tyske regjeringen sier ja til omformerproduksjon i Warnemünde28.9.2023 09:17:19 CEST | Pressemelding

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har gitt klarsignal for bygging av omformerplattformer på marineverftet Warnowwerft i Rostock-Warnemünde. Allerede i midten av september hadde den tyske nærings- og klimaministeren Robert Habeck ved flere anledninger gitt uttrykk for at regjeringen vil støtte produksjon av omformerplattformer i Tyskland. Den tyske regjeringen forventer at bare for det tyske markedet vil det i perioden 2026–2045 være behov for 33 omformerplattformer, hver med en kostnad på rundt to milliarder euro.

CBAM trer i kraft – hva betyr CO2-tollen for bedrifter?26.9.2023 11:49:01 CEST | Pressemelding

Den 1. oktober trer den såkalte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i kraft som grensejusteringsmekanisme for CO₂ i EU. Formålet er å kompensere for konkurranseulempene bedrifter i EU har på grunn av strenge klimakrav, ved å heve prisnivået for utslippsintensiv import fra tredjeland opp til det europeiske prisnivået. For bedrifter i Tyskland innebærer dette mer byråkrati, noe som også kan påvirke norske handelspartnere.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom