NAF

Dårlige veier tar 30 liv i året: - Marsjordre til samferdselsministeren

Del
Forfallet på norske veier har økt, og dårlige veier forårsaker rundt 30 dødsulykker i året, slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport. - Det har sviktet i den viktigste oppgaven veimyndighetene har, nemlig å sikre et trygt veinett over hele landet, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.
Forfallet på veiene har økt, ifølge Riksrevisjonen (Foto: NAF)
Forfallet på veiene har økt, ifølge Riksrevisjonen (Foto: NAF)

Tross økt pengebruk har ikke tallet på ulykker som skyldes dårlige veier gått ned, slår rapporten fast. Hvert år forårsaker dårlige veier rundt 30 dødsfall i trafikken. NAF mener dette er dødsfall som kunne vært unngått, om veistandarden hadde vært bedre.

- Her har samferdselsministeren har fått en klar marsjordre fra Riksrevisjonen. Han må få bedre kontroll på vedlikeholdet av veiene, og mer for pengene slik at veiene blir tryggere, sier Handagard. - Det er et tankekors at så mye oppmerksomhet gis store nye veiprosjekter, samtidig som vi ikke greier å ta vare på veiene vi har, sier hun.

Bedre politisk styring

Riksrevisjonen retter også kritikk mot styringen av veisektoren i rapporten. Midlene til vedlikehold har økt med fire milliarder fra 2019 til 2021, men veinettet har verken blitt tryggere eller bedre vedlikeholdt.

- Vi forventer at økt pengebruk skal gi resultater, i form av tryggere veier og bedre fremkommelighet. Dette vitner om svak styring. Forfallet på veiene er enormt, men her ser vi at det kreves mer enn mer penger på bordet for å få bukt med problemet, sier Handagard.

Forfallet på fylkesveiene øker

NAF mener det er spesielt alvorlig at forfallet på fylkesveiene ikke er håndtert bedre. Ifølge rapporten er det tegn på at forfallet øker. Dersom fylkene ikke klarer å sikre et bedre veinett, bør veiene tilbakeføres til staten, mener NAF. Riksrevisjonens rapport fremhever flere svakheter ved hvordan veiene er forvaltet.

- Vedlikehold av veiene er delt mellom mange aktører, og vi savner at politikerne tar helhetlig ansvar. Bedre politisk styring for å sikre at fylkesveiene blir tryggere, er et åpenbart grep. Samferdselsministeren må vise mot til å ta kraftfulle grep for å få veivedlikeholdet inn på et rett spor, slik at veistandarden bedres og veinettet blir tryggere i fremtiden, sier Handagard.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forfallet på veiene har økt, ifølge Riksrevisjonen (Foto: NAF)
Forfallet på veiene har økt, ifølge Riksrevisjonen (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom