LO

- En vond, men viktig dag

Del
- Dette er en vond, men viktig dag. Rapporten både anerkjenner og bekrefter lidelsene og historiene til de mange som har blitt utsatt for urett og diskriminering. Ved å gi plass til deres stemmer, legger rapporten grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, sier LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug.
BILDETEKST: Rapporten legger grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, mener LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug, parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, og leder i Fagforbundet Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu, Jorunn Helene Mikkelsen.
BILDETEKST: Rapporten legger grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, mener LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug, parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, og leder i Fagforbundet Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu, Jorunn Helene Mikkelsen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen, som har gransket fornorskningspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner, leverte torsdag sin rapport til Stortinget.

  

- Ved å konfrontere historien med ærlighet og mot, dannes grunnlaget for et mer inkluderende og rettferdig samfunn, legger hun til.

 

Skoghaug, som er samisk, har selv stått fram med sin families historie fra fornorskningstiden.

  

Parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, var tydelig rørt etter torsdagens overlevering av rapporten i Stortinget.

 

- Dette markerer en historisk milepæl i vår nasjonale forsoningsprosess. Kommisjonen har i løpet av de siste fem år lyttet til folk og grupper som har vært ofre for urettferdighet, og overgrep. Effektene av rapporten vil være vidtrekkende og komplekse, og det er vanskelig å forutse hvordan samfunnet blir påvirket, slår Wilhelmsen fast.

 

- Vi oppfordrer alle til å ta imot rapporten med et åpent sinn og hjerte, og sammen jobbe for å bygge en bedre fremtid for alle. Det er vårt kollektive ansvar å sikre at våre handlinger i dag bidrar til å forme et samfunn som er preget av rettferdighet, likestilling og respekt for menneskeverdet, sier Wilhelmsen.

 

- Vi ser frem til en nasjonal dialog basert på ærlighet og empati, og vi håper at denne rapporten vil være et springbrett for en dypere forståelse, en sterkere samhørighet og en bedre fremtid for oss alle, avrunder Skoghaug og Wilhelmsen sammen.

 

 

Kontaktperson Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe: John Henrik Guttorm, ap@samediggi.no, mobil 478 93412

Kontaktperson LO: Bjørn Erik Dahl, bjorn.erik.dahl@lo.no, mobil 971 96754

 

FAKTA:

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner har arbeidet i fem år, og vært ledet av Dagfinn Høybråten. De øvrige 11 personene i utvalget er i hovedsak fagfolk med ulike spesialfelt.

Kommisjonen leverte torsdag 1. juni sin rapport til Stortingets presidentskap.

Granskningens hovedformål har vært å legge grunnlag for anerkjennelse av samiske og kvenske erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

Mandatet beskrev tre oppdrag som kommisjonen skulle gjennomføre:

Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.

Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning. (Kilde: Kommisjonen/UIT)

Bilder

BILDETEKST: Rapporten legger grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, mener LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug, parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, og leder i Fagforbundet Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu, Jorunn Helene Mikkelsen.
BILDETEKST: Rapporten legger grunnlaget for en kollektiv helbredelsesprosess med et sterkt framtidshåp om forsoning, mener LOs 1. nestleder Sissel M. Skoghaug, parlamentarisk leder for Bargiidbellodat/Aps sametingsgruppe, Ronny Wilhelmsen, og leder i Fagforbundet Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu, Jorunn Helene Mikkelsen.
Last ned bilde

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom