Norges Jeger- og Fiskerforbund

Laksefiske mot solnedgangen?

Del
Laksefiskere ønsker seg alltid regnvær og dermed vann til laksen i elva. Dessverre er de mørke skyene i horisonten ikke bare fylt med livgivende vann, men også med en rekke livsfarlige utfordringer for villaksen.
Foto: Torgeir W. Skancke/ Jakt & Fiske
Foto: Torgeir W. Skancke/ Jakt & Fiske

Antall laks som kommer inn fra beiteområdene i havet for å gyte i elvene er halvert på noen få tiår. Det er mange årsaker til denne triste utviklingen. Den største synderen er oppdrettsvirksomheten som bidrar med lakselus og rømming av oppdrettslaks. Kraftutbygging i elvene har påvirket mange laksestammer negativt. Nord i landet er den invaderende pukkellaksen enda en sten til byrden. I sør er det fremdeles en utfordring med sur nedbør. Listen er lang.

Den atlantiske villaksen er klassifisert som «nært truet» på artsdatabankens rødliste. Vi har en internasjonal forpliktelse for å ivareta villaksen, i tillegg til en moralsk forpliktelse til å ivareta arten for kommende generasjoner. I Norge er det kunnskap nok til å kunne si med god sikkerhet hva som er årsaken, og da er tiden inne for å ta grep. Vi vet hva som kreves, og vi etterlyser politisk mot til å gjennomføre de mest nødvendige grepene.

Lukkede oppdrettsanlegg
I flere tiår har oppdrettsnæringen sagt at de jobber med å løse de negative miljøeffektene som næringen påfører naturen rundt oppdrettsanleggene, uten at de ser ut til å lykkes i nevneverdig grad. Derfor er det på tide med en sterkere, offentlig regulering av denne industrivirksomheten, slik man har gjort med industri på land. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener det er påkrevd med innføring av lukket oppdrettsteknologi, slik at vi fysisk skiller oppdrettsfisk fra villfisk. Teknologien finnes, det er viljen det skorter på. Da må ansvarlige politikere sette i gang en prosess mot lukkede løsninger.

Miljøhensyn i regulerte vassdrag
Heller ikke vår mest klimavennlige energikilde vannkraft, kan slå seg på brystet når det kommer til å ta vare på villaksen. Måten kraftverkene en gang ble bygget, og måten de drives den dag i dag, gir i mange tilfeller dårlige livskår for villaksen. Sannsynligvis er kraftutbygging den faktoren som har betydd mest for en negativ utvikling av laksebestandene våre. Mye har skjedd i en periode der vi ikke visste bedre, men i dag har vi kunnskapen. Vi vet hva som skal til. Vi kan sikre en levelig vannføring i elvene, bygge laksetrapper og hindre at laksen går i turbinene. Det går an å rette opp feil i fra i går, men også her kreves det politisk mot for å stå imot de som vil tyne hver kilowatt som er mulig ut av elvene. Hvilke politiske partier tar den utfordringen?

Aktiv bekjempelse av pukkellaks
Denne sommeren er det forventet tidenes største invasjon av pukkellaks, særlig nord i landet. Pukkellaksen truer en allerede hardt presset villaks, og eneste farbare vei er å sette alle kluter til i bekjempelse av denne uønskede og utsatte arten. Vi vil gi ros til myndighetene, som har iverksatt tiltak mot pukkellaks i en rekke elver. Målet er avklart, det er bekjempelse som gjelder. Om mulig kan man selvsagt forsøke å lage en økonomi ut av pukkellaksen, men dette er en kamp for villaksen, ikke et næringslivstiltak i nord. Laksefiskerne har i flere år bidratt til bekjempelse av pukkellaksen, men dette er så omfangsrikt, og med et så stort skadepotensial, at bekjempelsesarbeidet nå må erklæres som en offentlig oppgave.

NJFF sender et ønske om en fin laksesesong til alle laksefiskerne der ute. Omtanken for laksen er gjennomgående stor blant sportsfiskerne. Dere brenner for laksen og elva, og det engasjementet kommer naturen og laksen til gode. Nå må vi ha med politikerne på laget.

Bjarte Erstad,
leder i NJFFs sportsfiskerutvalg

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Torgeir W. Skancke/ Jakt & Fiske
Foto: Torgeir W. Skancke/ Jakt & Fiske
Last ned bilde
Bjarte Erstad
Bjarte Erstad
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye