GlobeNewswire by notified

Medlemmar i styrelse och ledning för Terranet avser att teckna i den pågående företrädesemissionen

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Medlemmar av TerranetABsstyrelse och ledningavser att teckna i den pågående företrädesemissionen. Göran Janson avser nyttja samtliga av sina uniträtter, medan Torgny Hellström och Magnus Andersson kommer att teckna med uniträtter som överlåtits vederlagsfritt från Anders Blom i syfte att säkerställa tilldelning. Anders kommer vidare att använda samtliga av sina återstående uniträtter för att teckna privat, utöver den teckningsförbindelse om 13,0 MSEK som Anders ingått genom Maida Vale Capital AB.

Terranet har mottagit teckningsåtaganden från följande personer som avser teckna i Bolagets pågående företrädesemission, privat eller genom bolag:

AktieägareRoll i BolagetBefintligaAktier, st.Teckning, SEK
Torgny HellströmStyrelseordförande099 999,90
Göran JansonStyrelseledamot427 50096 187,50
Anders BlomStyrelseledamot2 245 405199 999,80
Magnus Andersson VD0249 999,30
Totalt2 672 905646 186,50

Genom dessa teckningsåtaganden visar styrelse och ledning sitt fortsatta förtroende och grundmurade tro på Terranets framtidsutsikter.

Det känns spännande för min del att kunna köpa in mig i Terranet i detta stadie, efter att nu ha arbetat här under en period och kunnat observera de steg vi gemensamt tar mot våra mål. Jag tycker vidare att känns kul och tryggt med bra uppslutning från övriga medlemmar i styrelsen, det visar på att vi delar den vision vi har för Terranet framöver.
Kommenterar Magnus Andersson

Företrädesemissionen i sammandrag
Villkor: En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt, där fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit: En (1) unit innehåller fem (5) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7
Teckningsperiod: 29 maj – 13 juni, 2023
Teckningskurs: 0,90 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie
Emissionsvolym: Cirka 75,4 MSEK

Du kan läsa mer om företrädesemissionen på denna länk.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ)

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa påwww.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Wolters Kluwer identifies ESG reporting challenges, demonstrates how technology brings clarity and competitive advantage25.9.2023 11:01:56 CEST | Press release

PRESS RELEASE Wolters Kluweridentifies ESG reporting challenges,demonstrates howtechnology brings clarity and competitive advantage Wolters Kluwer’s Corporate Performance and ESG divisionpoised to play leading role in enabling businesses to navigate emerging ESG reporting challenges LONDON – September 25, 2023– Wolters Kluwer’s Corporate Performance & ESG (CP & ESG) division has set out key issues major corporate and financial services institutions should consider when tackling emerging ESG reporting challenges. The insights are featured in a new white paper, “Bringing clarity to the complexity of financial and ESG reporting,” which zeroes in on the significant impact that the expected enforcement of global ESG regulations will have on multinational companies. The paper, authored by Wolters Kluwer CP & ESG experts, recommends that companies work quickly to leverage technology to bring clarity to the myriad of ESG expectations they face, by transforming the way they collect, report, ana

International Petroleum Corporation Announces Results of Normal Course Issuer Bid25.9.2023 11:00:00 CEST | Press release

International Petroleum Corporation (IPC or the Corporation) (TSX, Nasdaq Stockholm: IPCO)is pleased to announce that IPC repurchased a total of254,700IPC common shares (ISIN: CA46016U1084) during the period of September 18 to 22, 2023under IPC’s normal course issuer bid / share repurchase program (NCIB). IPC’s NCIB, announced on December 1, 2022, is being implemented in accordance with the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (Safe Harbour Regulation) and the applicable rules and policies of the Toronto Stock Exchange (TSX) and Nasdaq Stockholm and applicable Canadian and Swedish securities laws. During the period of September 18 to 22, 2023, IPC repurchased a total of 210,000 IPC common shares on Nasdaq Stockholm. All of these share repurchases were carried out by Pareto Securities AB on behalf of IPC. For more information regarding transactions under the NCIB in Sweden, including aggregated volume, weighted average pric

Festi hf.: Buyback program week 3825.9.2023 11:00:00 CEST | Press release

In week 38 2023, Festi purchased in total 130,000 own shares for total amount of 23,320,000 ISK as follows: WeekDateTimePurchased sharesShare pricePurchase price 38 19.sep 14:16:19 70.000 179,5 12.565.000 38 20.sep 13:55:36 30.000 179,5 5.385.000 38 21.sep 11:08:26 15.000 179 2.685.000 38 21.sep 14:53:42 15.000 179 2.685.000 130.00023.320.000 The execution of the buyback program is in accordance with the Act on Public Limited Companies No 2/1995, Article 5 of the Regulation of the European parliament and of the Council No. 596/2014, on market abuse, the Commissions Delegated Regulation No. 2016/1052 and the Act on Actions against Market Fraud No. 60/2021. Before the purchase Festi held 9,275,668 own shares or 2.97% of issued shares. Festi has now bought in total 1,405,668 own shares for 265,982,037 ISK and holds today 9,405,668 own shares or 3.01% of issued shares. This announcement of purchase of own shares is in accordance with the buyback program announced 21 July 2023 to Nasdaq OMX

Share buy-back programme - week 3825.9.2023 10:30:44 CEST | Press release

Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Euronext Dublin Other stakeholders Date 25.09.2023 Share buy-back programme - week 38 The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation. The following transactions have been made under the programme: DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)Total in accordance with the last announcement120,7001,010.12121,921,00318 September 20235,000989.804,949,00019 September 20234,500986.254,438,12520 September 20232,6001,004.722,612,27221 September 20234

Aktietilbagekøbsprogram - uge 3825.9.2023 10:30:44 CEST | pressemeddelelse

Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Euronext Dublin Øvrige interessenter Dato 25.09.2023 Aktietilbagekøbsprogram - uge 38 Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 3. august 2023 til og med den 22. januar 2024. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 385 mio. kroner under et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 2. august 2023. Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen. Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet: DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig købspris (kroner)Tilbagekøbt i alt underprogrammet (kroner)I alt i henhold til seneste meddelelse120.7001.010,12121.921.00318. september 20235.000989,804.949.00019. september 20234.500986,254.438.12520. september 20232.6001.004,722.612.27221. september 202