Mattilsynet

Ringorm påvist på storfe i Trøndelag

Del
Det er påvist ringorm i to storfehold i Trøndelag. Besetningene har kontaktbesetninger i både Trøndelag og i Nordland. Det er flere 10-år siden det sist ble påvist slik smitte i regionen. Mattilsynet har satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.
Ringorm på storfe. Foto: Mattilsynet
Ringorm på storfe. Foto: Mattilsynet

Ringorm er en smittsom soppinfeksjon i huden. Det er en zoonose, det vil si at den kan smitte fra dyr til mennesker. Likevel foretrekker denne ringormtypen (Tricophyton verrucosum) å slå seg ned på dyr, heller enn mennesker.

Jobber for å hindre videre spredning

Begge storfeholdene der det er påvist smitte er pålagt restriksjoner av Mattilsynet. Restriksjonene innebærer bla forbud mot å flytte storfe.

– For å hindre videre spredning av sykdommen, har Mattilsynet satt i verk tiltak i dyreholdene. Alle besetninger som har vært i kontakt med de smittede besetningene er også pålagt restriksjoner, og vi jobber med å kartlegge hvordan smitten kan ha kommet inn i storfebesetningene, sier Elisabeth Schei-Berg, beredskapskoordinator i Mattilsynet region midt.

Mattilsynet har så langt båndlagt fem andre besetninger som har vært i kontakt med de to besetningene der det er påvist ringorm.

Typiske symptomer på ringorm

Dyr som er smittet kan vise varierende tegn på sykdom. Noen får lite tegn, som for eksempel lett kløe og håravfall, mens andre får hårløse flekker med ganske alvorlige betennelser i huden. Håravfallet ses som ringformete partier oftest lokalisert til hode, hals og nakkeområdet. Unge dyr og gamle/svekkede dyr er mest utsatt for smitte. I besetninger med mange dyr kan ringorm bli et betydelig problem, som det kan ta tid å bli kvitt. 

Gode smittevernrutiner er viktig.

Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom dyr eller indirekte via avføring, strø/høy, klær og sko. Soppsporene kan overleve lenge i miljøet.

Smitte mellom besetninger skjer gjerne ved flytting av dyr mellom besetninger.

– Gode smittevernrutiner vil kunne forebygge smitte inn i storfehold, sier Schei-Berg.

Ved mistanke om ringorm hos storfe, skal Mattilsynet varsles umiddelbart på telefon 22 40 00 00.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Ringorm på storfe. Foto: Mattilsynet
Ringorm på storfe. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom