Å Energi

Solid førstekvartal for Å Energi

Del
Å Energi viser til gode tall fra årets første kvartal. Konsernet varsler åpning av nytt vannkraftverk, og etterlyser samtidig raskere konsesjonsbehandling for utbygging av mer fornybar energi.
Nybygde Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune vil årlig kunne produsere ren, fornybar energi til rundt 3.000 boliger.
Nybygde Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune vil årlig kunne produsere ren, fornybar energi til rundt 3.000 boliger.

Det underliggende driftsresultat i første kvartal 2023 for Å Energi er 2 598 mill. kr (2 501). Det gir et underliggende resultat etter skatt på 710 mill. kr ned fra 1 006 mill. kr i 1. kvartal 2022.

–Det er betydelige investeringer som kreves for å levere på de forventingene og oppdraget som samfunnet stiller fremover. Å Energi har et svært solid fundament, både operasjonelt og finansielt, som er helt nødvendig når vi skal produsere mer fornybar energi, bygge mer nett, skape ny industri og redusere utslipp fremover, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Store bidrag til samfunnet
Årsaken til et høyere driftsresultat, men et lavere resultat etter skatt, skyldes høyere skatter. Skattekostnaden på underliggende resultat var 1 840 mill. kr (1 431 mill. kr). I tillegg kommer høyprisavgiften med 174 mill. kr. Det betyr at 74 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt, grunnrenteskatt og høyprisavgift. I tillegg vil Å Energi utbetale 1 938 millioner kroner i utbytte til de offentlige eierne, som inkluderer kommunene i Agder og Buskerud, samt Statkraft.

Å Energi åpner snart sitt første vannkraftverk på sju år, Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune. Totalt er det investert om lag 300 millioner kroner i utbyggingen, og det er benyttet flere lokale leverandører.

– Kraftutbygging i Norge har vært en suksess fordi verdiskapingen har kommet felleskapet til gode. Samtidig har historien vist oss hvor viktig samarbeid med lokalsamfunn, myndigheter og hensyn til natur er. Skal vi få fart på kraftutbyggingen framover er det avgjørende at vi bygger videre på disse erfaringene, sier Syvertsen.

Etterlyser hurtigbehandling av kraftutbygging
I tillegg til Fennefoss, skal Å Energi oppgradere flere kraftstasjoner fremover for å øke produksjonen. I dag ligger få søknader om ny kraftutbygging på bordet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Syvertsen påpeker at lang behandlingstid truer klimamålene og muligheten til å dekke det fremtidige energibehovet.

– Vi kan få et kraftunderskudd i Norge. Derfor trenger vi både mer og raskere utbygging av fornybar energi. Det vil kreve mer av alle. I fremtidige prosjekter må vi ta større risiko og starte vår konsekvensutredning og prosjektering før vi har fått konsesjon. Samtidig må NVE og Olje- og energidepartementet gjennomføre sine aktiviteter i behandlingen parallelt, ikke vente på hverandre, sier Syvertsen.

I høringsinnspillet til Energikommisjonens utredning har Å Energi blant annet foreslått bedre og mer digital samhandling i søknadsbehandlingen mellom partene, og at det bør innføres en hurtigbehandling av prosjekter med som har stor samfunnsnytte og lav konfliktgrad.

Kontakter

Bilder

Nybygde Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune vil årlig kunne produsere ren, fornybar energi til rundt 3.000 boliger.
Nybygde Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune vil årlig kunne produsere ren, fornybar energi til rundt 3.000 boliger.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Å Energi

Å Energi
Å EnergiFusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi har etablert Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.

Vannkraft er fundamentet i det nye konsernet, og omfatter en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk i Agder og Buskerud. Gjennom fusjonen ble også Glitre Nett, Norges nest største nettselskap etablert, med over 320 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

Selskapet forvalter og handler med mer enn 30 TWh kraft i Norden, og er Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.

Gjennom partnerskap har Å Energi store, industrielle satsinger innen havvind, hydrogen, sol og batteri, med ambisjon om å skape en fremtid drevet av ren energi.

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom