Miljødirektoratet

Jotunheimen sitt nye besøkssenter til Luster

Del
Miljødirektoratet har vald Fortun Bygdalag i Luster kommune som autorisert besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. (nynorsk)
Fortun er eit populært utgangspunkt for turar i Jotunheimen nasjonalpark og i randsona. Nå får bygda eit besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk
Fortun er eit populært utgangspunkt for turar i Jotunheimen nasjonalpark og i randsona. Nå får bygda eit besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk

– Fortun Bygdalag er den aktøren som tilbyr den beste løysinga for eit besøkssenter for å ta imot besøkjande frå vestsida av Jotunheimen nasjonalpark, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I statsbudsjettet for 2023 gav regjeringa 1 500 000 kroner til etablering av eit besøkssenter på vestsida av Jotunheimen. Etter ei grundig vurdering av tre gode søkjarar har Miljødirektoratet vald å autorisere Fortun Bygdalag som besøkssenter for Jotunheimen og Breheimen nasjonalparkar. Senteret si nærleik til Breheimen nasjonalpark gjer det naturleg at Fortun Bygdalag også får informasjonsansvar for Breheimen nasjonalpark.

Fortun Bygdalag blir det 39. autoriserte besøkssenteret i Noreg.

Varetek villreinen

Eit besøkssenter for nasjonalpark skal spreie kunnskap og bidra til auka merksemd om natur, verneområde og friluftsliv. Besøkssenteret skal vere ein attraktiv plass å besøkje for å få informasjon om nasjonalparken, og bidra til berekraftig bruk av nasjonalparkar, annan natur og til friluftsliv.

– Ein av dei mest sårbare verneverdiane i Jotunheimen nasjonalpark er villreinen som er ramma av ferdsel og forstyrringar. Vi har difor særleg lagt vekt på samarbeidet til søkjaren med lokale aktørar og miljø som aktivt vil arbeide for at natur, villrein og tindesport skal fungere saman i nasjonalparken og randsonene, på premissane til villreinen, seier Hambro.

Fortun Bygdalag ønskjer å informere og spreie kunnskap om natur, kulturarv og vern med grunnlag i tre lokale og naturgitte tema: villrein og fangstkultur, historiske handels- og pilegrimsvegar og tindesport i Hurrungane.

– Fokuset i formidlinga ved senteret vil vere eit viktig verktøy for forvaltinga av Jotunheimen nasjonalpark og for å ta vare på villreinstammen i Jotunheimen, påpeikar Hambro.

Populært turområde

Lokaliseringa på besøkssenteret ved Sognefjellsvegen og Hurrungane, eit område som er særleg attraktivt for toppturaktivitet, gir eit høgt besøksgrunnlag og er dirfor best eigna til å medverke til å ta vare på naturverdiane i nasjonalparken og randsona.

– Fortun er eit populært utgangspunkt for turar i Jotunheimen nasjonalpark og i randsona, og det er viktig for nasjonalparkforvaltinga å nå desse besøkjande med informasjon før dei bevegar seg inn i eit sårbart område, seier Hambro.

Besøkssenteret vil også vere ein naturleg møtestad for bygdefolket heile året.

– Vi har vektlagt at Fortun Bygdalag har bygg og uteområde som eignar seg godt til formålet, vil ha heilårsdrift og kan opne senteret til sommarsesongen 2024, avsluttar Hambro.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fortun er eit populært utgangspunkt for turar i Jotunheimen nasjonalpark og i randsona. Nå får bygda eit besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk
Fortun er eit populært utgangspunkt for turar i Jotunheimen nasjonalpark og i randsona. Nå får bygda eit besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom