Miljødirektoratet

Jotunheimens nye besøkssenter til Luster

Del
Miljødirektoratet har valgt Fortun Bygdalag i Luster kommune som autorisert besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. (bokmål)
Fortun er et populært utgangspunkt for turer i Jotunheimen nasjonalpark og i randsonen. Nå får bygda et besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk
Fortun er et populært utgangspunkt for turer i Jotunheimen nasjonalpark og i randsonen. Nå får bygda et besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk

– Fortun Bygdalag er den aktøren som tilbyr den beste løsningen for et besøkssenter for å ta imot besøkende fra vestsiden av Jotunheimen nasjonalpark, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I statsbudsjettet for 2023 ga regjeringen 1 500 000 kroner til etablering av et besøkssenter på vestsiden av Jotunheimen. Etter en grundig vurdering av tre gode søkere har Miljødirektoratet valgt å autorisere Fortun Bygdalag som besøkssenter for Jotunheimen og Breheimen nasjonalparker. Senterets nærhet til Breheimen nasjonalpark gjør det naturlig at Fortun Bygdalag også får informasjonsansvar for Breheimen nasjonalpark.

Fortun Bygdalag blir det 39. autoriserte besøkssenteret i Norge.

Ivaretar villreinen

Et besøkssenter for nasjonalpark skal spre kunnskap og bidra til økt oppmerksomhet om natur, verneområder og friluftsliv. Besøkssenteret skal være en attraktiv plass å besøke for å få informasjon om nasjonalparken, og bidra til bærekraftig bruk av nasjonalparker, annen natur og til friluftsliv.

– En av de mest sårbare verneverdiene i Jotunheimen nasjonalpark er villreinen som er berørt av ferdsel og forstyrrelser. Vi har derfor særlig vektlagt søkerens samarbeid med lokale aktører og miljø som aktivt vil arbeide for at natur, villrein og tindesport skal fungere sammen i nasjonalparken og randsonene, på villreinens premisser, sier Hambro.

Fortun Bygdalag ønsker å informere og spre kunnskap om natur, kulturarv og vern med grunnlag i tre lokale og naturgitte tema: villrein og fangstkultur, historiske handels- og pilegrimsveier og tindesport i Hurrungane.

– Fokuset i formidlingen ved senteret vil være et viktig verktøy for forvaltningen av Jotunheimen nasjonalpark og ivaretakelse av villreinstammen i Jotunheimen, påpeker Hambro.

Populært turområde

Besøkssenterets lokalisering ved Sognefjellsvegen og Hurrungane, et område som er særlig attraktivt for toppturaktivitet, gir et høyt besøksgrunnlag og er derfor best egnet til å medvirke til å ta vare på naturverdiene i nasjonalparken og randsonen.

– Fortun er et populært utgangspunkt for turer i Jotunheimen nasjonalpark og i randsonen, og det er viktig for nasjonalparkforvaltningen å nå disse besøkende med informasjon før de beveger seg inn i et sårbart område, sier Hambro.

Besøkssenteret vil også være et naturlig møtested for bygdefolket hele året.

– Vi har vektlagt at Fortun Bygdalag har bygg og uteområder som egner seg godt til formålet, vil ha helårsdrift og kan åpne senteret til sommersesongen 2024, avslutter Hambro.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fortun er et populært utgangspunkt for turer i Jotunheimen nasjonalpark og i randsonen. Nå får bygda et besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk
Fortun er et populært utgangspunkt for turer i Jotunheimen nasjonalpark og i randsonen. Nå får bygda et besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark. Foto: Magnar Bjørk
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom