LO

Historisk fagskoleseier for LO

Del
I dag har NOKUT offentliggjort sin evalueringsrapport om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Rapporten anbefaler at høyere yrkesfaglig utdanning endelig skal få lov til å tilby yrkesfaglige utdanninger på alle nivåer i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

- LO har i veldig mange år kjempet for å rette opp den urett som ble gjort mot at fagskoleutdanning ble innplassert på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket. Siden 2011 har vi ment at høyere yrkesfaglig utdanning må bli anerkjent som en selvstendig høyere utdanning som ikke er lik, men likeverdig med akademisk utdanning, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. 

Norge er ett av få land som har vært imot at fagskoleutdanning skal bli innplassert på nivå seks i kvalifikasjonsrammeverket. 

- De fleste europeiske land som Danmark, Sverige og Tyskland har fått høyere yrkesfaglig utdanning på høyskolenivå. Alt ligger til rette for at Norge kan følge etter. Den internasjonale utviklingen viser vei. Høyere yrkesfaglig utdanning kan føre det tradisjonelle høyskoleoppdraget videre: Nærheten til regionale kompetansebehov og lokalt næringsliv. Dette vil være et yrkesrettet alternativ til akademisk utdanning ved universitetene, sier Trude Tinnlund. 

I en rapport fra Technopolis til NOKUT i oktober 2020, ble det vist til at andre land i Norden og i Europa ligger langt foran Norge. Både når det gjelder å innplassere «higher vocational education» på nivå seks, men også på nivå 7 og 8.

Nå har NOKUT gitt fem anbefalinger som henger sammen, og som bygger på dette perspektivet:

  1. Gjennomføre en fullstendig gjennomgang av formålsbeskrivelsene.
  2. Redusere den sentrale reguleringen som følger av NKR, og dessuten gjennomgå og avklare handlingsrommet for utdanningsinstitusjonene.
  3. Avvikle delnivåene i NKR og sikre at alle relevante utdanningskvalifikasjoner er innplassert på det nivået de hører hjemme i. I dag er nivå 4, 5 og 6 delt opp i delnivå.
  4. Åpne NKR for høyere utdanning på nivå 5 og høyere yrkesfaglig utdanning på nivåene over nivå 5, og utrede ulike administrative modeller for hvordan det kan gjennomføres. Dette er en anbefaling om nivået på læringsutbyttet til disse utdanningene, og ikke om institusjonell status eller posisjon i utdanningssystemet.
  5. Vurdere innplassering av utdanningsløp som ikke er en del av NKR i dag, og vurdere å åpne NKR for ulike former for etterutdanninger og ikke-formell opplæring

- LO vet det er ulike holdninger i utdanningssektoren og i arbeidslivet om hvilken retning NKR bør ta. Så med disse anbefalingene, er det kanskje nå det viktigste arbeidet starter. Vi må for eksempel sikre at yrkesfagene får bygge på sin egenart under utarbeiding av regelverk og akkreditering. Men akkurat i dag skal vi feire en viktig seier, og bruke tiden framover til å bygge høyere yrkesfaglig utdanning helt til topps, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Kontakter

Arvid Ellingsen, spesialrådgiver mob 95079056

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom