Direktoratet for byggkvalitet

Lanserer veileder for gode tilbygg

Del
Familien din vokser, eller du trenger plass til hjemmekontor. Mange som bor i enebolig eller flermannsbolig ønsker å bygge på huset, men er tilbyggene også gode tilskudd til omgivelsene?
Tilbygg i Nils Lauritssønns vei i Oslo. PML Arkitektur. Foto: Ansgar Valbø
Tilbygg i Nils Lauritssønns vei i Oslo. PML Arkitektur. Foto: Ansgar Valbø

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lanserer nå en veileder som skal gi bedre visuelle kvaliteter når bolighus skal få noen ekstra kvadratmeter.

- Vi har føringer i plan- og bygningsloven som sier noe om viktigheten av å ta hensyn til eksisterende bebyggelse og naturgitte omgivelser. Den nye veilederen gir råd om hvordan vi med små grep kan lage gode tilbygg som harmonerer med huset og nabolaget, sier direktør i DiBK, Per-Arne Horne. 

Søke eller ikke søke

Veilederen er ment til bruk i den tidlige planleggingsfasen, og den har foto og illustrasjoner som gir tips til mulige løsninger. Det er mange hensyn å ta, blant annet arkitekturen til huset som skal få et tilbygg, det bygde miljøet i nabolaget, og naturgitte forhold som terreng og vegetasjon.

 - Noen tilbygg vil være søknadspliktige, mens andre vil være fritatt fra søknadsplikt. Det vil blant annet avhenge av lokale planer og utnyttelse av den aktuelle tomten, størrelsen på tilbygget og hva slags rom tilbygget inneholder. For de som er usikre på hva som gjelder, anbefaler vi alltid å kontakte kommunen, sier Horne.

Gratis og tilgjengelig for alle

Veilederen er laget for at den enkelte boligeier raskere kan komme fram til et godt resultat. Dyktige fagmiljøer at bidratt inn i arbeidet med veilederen og direktoratet håper at den også kan være nyttig til bruk for de som behandler byggesøknader i kommunene.

- Plan- og bygningsloven sier at kommunene kan avslå søknader som etter deres skjønn ikke har gode nok visuelle kvaliteter. Veilederen har gode eksempler fra ulike typer bolighus og omgivelser, og vi håper den kan være et bidrag til dialogen mellom kommuner og utbyggere, avslutter Horne. 

Veileder: Visuelle kvaliteter for småhus

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tilbygg i Nils Lauritssønns vei i Oslo. PML Arkitektur. Foto: Ansgar Valbø
Tilbygg i Nils Lauritssønns vei i Oslo. PML Arkitektur. Foto: Ansgar Valbø
Last ned bilde
Illustrasjon fra veileder. Foto: DiBK
Illustrasjon fra veileder. Foto: DiBK
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom