KLP

God start på året for KLP

Del
KLP leverer et avkastningsresultat på 13,2 milliarder kroner i første kvartal.
Sverre Thornes. Konsernsjef i KLP
Sverre Thornes. Konsernsjef i KLP

KLPs resultatregnskap etter årets tre første måneder viser en avkastning på 2,5 prosent. Det er opp fra -0,8 prosent på samme tid i fjor. Det er sterke aksjemarkeder som bidrar mest til KLPs positive resultat.
– Dette har vært et godt kvartal for KLP og kundene våre, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Nøkkeltall:

  • KLP oppnådde en avkastning på pensjonsmidlene i kollektivporteføljen på 2,5 prosent i første kvartal 2023.
  • KLPs avkastningsresultat, som er avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, er på 13,2 milliarder kroner (-7,8) i første kvartal.
  • Konsernet hadde ved utgangen av første kvartal 2023 en forvaltningskapital på 948,1 milliarder kroner. Det er en økning på 47,9 milliarder kroner i første kvartal.
  • Solvenskapitaldekningen er på 316 prosent.

Milepæl for pensjonistene
KLPs digitaliseringsprosjekt nådde en viktig milepæl i februar. Da ble 180.000 pensjonssaker overført til et nytt digitalt system. Dette betyr at saksbehandlingstiden for pensjonssøknader er redusert fra dager til sekunder.
– Vi har nå en automatiseringsgrad på 65 prosent ved nye alderspensjonssøknader. Systemet gir også god veiledning for de som vurderer å pensjonere seg. Tilbakemeldingen vi får fra både enkeltpersoner og arbeidsgivere viser at dette verdsettes, sier Thornes.

Investerer enda mer lokalt
I februar gikk KLP Trykktanken av stabelen i Rørvik, med «Hav» som tema. Dette er en idékonkurranse hvor forretningsideer fra den blå næringen utvikles. KLP har snart investert en milliard kroner i oppstartsbedrifter rundt om i landet.
– Vårt arbeid for å investere lokalt fortsetter. Vi ønsker å dyrke gode ideer og bidra til å bygge lokale arbeidsplasser over hele Norge der våre eiere holder til. Det er også å ta samfunnsansvar, sier Thornes.

Les kvartalsrapporten her.

Kontakter

Sverre Thornes, konsernsjef
Tel: 97 74 40 07
E-post: sverre.thornes@klp.no


Sissel Bjaanæs, informasjonsdirektør
Tel: 93 25 63 50
E-post: sissel.bjaanas@klp.no

Bilder

Sverre Thornes. Konsernsjef i KLP
Sverre Thornes. Konsernsjef i KLP
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.