Mattilsynet

Bakteriell nyresyke (BKD) påvist på laks i Midt-Norge

Del
Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO6, og det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.

Det er 15 år siden sykdommen sist ble påvist i Midt-Norge.

– BKD er en alvorlig smittsom sykdom, som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill ogoppdrettet laks. Det er derfor viktig å hindre videre spredning regionen, sier Inger Mette Hogstad, fagrådgiver i Mattilsynet region midt.

Smitten er funnet ved lokalitetene 12789 Gunnarøya, 12784 Ringholmen, 19855 Segelråa og 10212 Bogen, som alle drives av Lerøy Midt.

Jobber med smittesporing

Smitten ble avdekket gjennom rutinemessige helsekontroller.

– Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i området. Det tok mer enn ett år fra smolt ble satt ut til BKD ble påvist i det første av de fire anleggene, og det peker i retning av at smittekilden ikke er smolt, men for eksempel fra villfisk i området, sier Hogstad.

Det ser ut til at sykdommen er spredd mellom naboanlegg og kontakt mellom anlegg ved brønnbåter og avlusingsfartøy. Tiden det har tatt fra mulig smittekontakt til det er registrert smitte ser ut til å være 3-4 måneder.

Tiltak for å hindre videre smitte

Fisk i merder med påvist smitte ble raskt slaktet ut. Dette er gjort på eget initiativ fra Lerøy Midt. Ved slakting har Mattilsynet stilt krav om fysisk lukket transport og direkteslakting uten opphold i ventemerd.

– Vi har satt inn ekstra ressurser for å følge opp situasjonen. I tillegg til at aktuelle merder er slaktet ut, er anleggene det gjelder er båndlagt. Vi gjennomfører nå prøveuttak og innhenter informasjon for å kartlegge hvor smitten kommer fra og hvor den eventuelt kan ha gått videre, sier Hogstad.

Må gjennomføre undersøkelser for BKD i PO6

Med bakgrunn i at det ser ut som smitten har spredd seg via behandlingsfartøy og brønnbåt, mener Mattilsynet det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO6.

Dette betyr at undersøkelser for BKD må gjennomføres i alle anlegg i dette området. Dette er ekstra viktig i anlegg med stamfisk.

Anbefalinger fra Mattilsynet:

  • Stamfisk som dør de siste 9 månedene før stryking bør undersøkes for BKD.
  • All diagnostikk ved helsekontroller i PO 6 (Nordmøre og gamle Sør-Trøndelag) bør inkludere særlige undersøker for BKD.
  • Kontroll av smolt før utsett og yngel som skal flyttes bør også inkludere BKD.
  • Det er viktig å være ekstra påpasselig med biosikkerheten. Dette gjelder spesielt for brønnbåter og avlusingsfartøy. Dette er et ansvar som både ligger på rederi, ansvarlige på fartøyet og på de som bruker fartøyet til transport og behandling.

Mattilsynet vurderer fortløpende om det er det vil være behov for ytterligere tiltak i form av for eksempel utslaktingsvedtak, soneforskrifter, vedtak om overvåking i alle anlegg eller forlenga brakkleggingstid for smitta anlegg.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Last ned bilde
Typiske forandringer på fisk med BKD. Milt gjennomsatt med små hvite byller, svullen nyre.
Typiske forandringer på fisk med BKD. Milt gjennomsatt med små hvite byller, svullen nyre.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom