NAF

NAF: - Innsatsen mot motorsykkel-ulykker må opp

Del
Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på to hjul er mer enn ti ganger større enn i bil. Nå krever NAF nye tiltak for å få ned ulykkestallene.
NAF-sjef Stig Skjøstad etterlyser økt innsats for å få ned antall MC-ulykker (Foto: NAF)
NAF-sjef Stig Skjøstad etterlyser økt innsats for å få ned antall MC-ulykker (Foto: NAF)

20 prosent av de som omkom på veiene i fjor satt på en motorsykkel eller mopedMen under 10 prosent av landets trafikksikkerhetstiltak er rettet mot disse trafikantgruppene, sier NAF-sjef Stig Skjøstad 

Nå etterlyser han tøffere og tydeligere grep for å få ned de høye ulykkestallene for MC og moped. Han mener at tallene viser at dagens tiltak ikke er nok.  

- At hver femte som omkom på veiene i fjor satt på en tohjuling, er mer enn en dobling fra nittitallet. Da lå andelen på under det halve, sier Skjøstad. 

Peker på tre viktige tiltak

Noe av årsaken til at tallene stiger er at antall tohjulinger vokser. Siden 1990 er antall motorsykler på norske veier sjudoblet. Til sammenlikning har antall personbiler kun økt med rundt 75 prosent, samtidig som antall drepte og hardt skadde i bil har gått betydelig ned. 

Skjøstad mener det haster å gjøre noe med sikkerhet på MC. - Det blir stadig flere motorsykkel-førere på veien, men de er fortsatt en glemt gruppe. Det er spesielt tre ting som må gjøres framover, mener han:  

- Det viktigste er at vi må få fart på veivedlikeholdet. Norske fylkesveier skriker etter bedre vedlikehold og oppgraderinger. Det er hull, manglende midtstriper, smale og svingete veier. Fylkeskommunene må settes i stand til å gjøre noe med det enorme vedlikeholdsbehovet for veiene i Norge, sier han 

- I tillegg til det generelle veivedlikeholdet må innsatsen mot såkalte veifeller økes. Det betyr utbedring av rekkverk, rydding av sideterreng og så videre. At veien er utformet for å være med å begrense skadeomfanget er spesielt viktig for motorsyklister, som ikke har den beskyttelsen en moderne bil gir, sier Skjøstad.  

- Til sist vi hele bredden av MC-sjåføremer interessert i sikkerhet. I dag er det gjerne de mest dedikerte og erfarne motorsykkelførerne som er mest interessert. Ett av NAF sine bidrag til dette er å arrangere en sikkerhetsstafett sammen med Statens Vegvesen, «Fra NAF til Nordkapp», hvor blant annet motorsykkel-førere fra NAF og Statens Vegvesen holder sikkerhetskurs på 12 steder i Norge nå i mai, sier han. 

Fakta om MC og trafikksikkerhet 

Sjansen for å bli drept eller hardt skadd er om lag ni ganger høyere for moped, om lag 18 ganger høyere for tung/mellomtung motorsykkel og hele 50 ganger høyere for lett motorsykkel, sammenliknet med bilførere1. 

I gjeldende Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei (2022-2025) er det kun 15 av 179 tiltak rettet spesielt mot tohjulinger 

Tiltakene i planen inkluderer opprettelsen av et nasjonalt MC-forum, bedre merking overraskende kurver og opplysningsfilmer. NAF bidrar med «Sikker på MC», som er et landsdekkende lavterskelkurs for ferske og erfarne motorsykkelførere med fokus på gode kjørestrategier. 

I gjeldende Nasjonale Transportplan (2022-2033) står det at det «i lys av utviklingen for motorsykkel- og mopedulykker kreves en revitalisering av arbeidet med økt motorsykkelsikkerhet». 

Vedlikeholdsbehovet på norske fylkesveier er på rundt 100 milliarder kroner. Det tilsvarer like mye som landet bruker på forsvar og forskning i 2023.  

NAF arrangerer i mai sikkerhetsstafetten «Fra NAF til Nordkapp». Her deltar blant annet MC-førere fra NAF og Statens Vegvesen, og holder sikkerhetskurs 12 steder i Norge, blant annet Arendal, Stavanger, Bergen, Gjøvik, Molde, Trondheim, Tromsø og Alta 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAF-sjef Stig Skjøstad etterlyser økt innsats for å få ned antall MC-ulykker (Foto: NAF)
NAF-sjef Stig Skjøstad etterlyser økt innsats for å få ned antall MC-ulykker (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom