NBBL - Norske Boligbyggelag

Folk tror på høyere boligpriser

Del
60 prosent av husholdningene tror at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid. 11 prosent tror at boligprisene vil falle, mens 29 prosent tror på uendrede boligpriser det neste året, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for mai.
Resultatene har trolig sammenheng med at boligprisene har holdt seg godt oppe på tross av renteøkningene, og at husholdningene vektlegger seneste utvikling når de danner sine forventninger, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Resultatene har trolig sammenheng med at boligprisene har holdt seg godt oppe på tross av renteøkningene, og at husholdningene vektlegger seneste utvikling når de danner sine forventninger, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

– Folks boligprisforventninger holder seg på et høyt nivå samtidig som de fleste også tror på høyere boliglånsrenter fremover. Husholdningene vurderer altså at lånekostnadene skal opp fra et allerede svært høyt nivå, og at boligprisene likevel skal videre opp. Resultatene har trolig sammenheng med at boligprisene har holdt seg godt oppe på tross av renteøkningene, og at husholdningene vektlegger seneste utvikling når de danner sine forventninger, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Boligprisforventningene har tatt seg kraftig opp det siste halve året, men holdt seg om lag uendret den siste måneden. Boligprisforventningene var høyere i mai i år enn det som har vært gjennomsnittet siste 5 år.

Litt flere tror på høyere boliglånsrenter

Andelen som tror at boliglånsrentene skal videre opp økte i mai. 88 prosent oppga at de venter høyere boliglånsrenter ett år frem i tid, opp fra 84 prosent i april. Det var særlig andelen som tror at rentene skal øke mye som vokste den siste måneden.  18 prosent tror rentene skal øke mye. Renteforventningene har tatt seg relativt kraftig opp siden januar. Bare 11 prosent tror at boliglånsrenten er lavere om et år.   

Jobbtryggheten tok seg litt opp

Når det korrigeres for andelen som svarer «ikke relevant», svarte 5,5 prosent at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben. 84 prosent var i liten eller ganske liten grad bekymret, mens 10 prosent svarte «hverken eller». Jobbtryggheten, målt på denne måten, var svakt høyere i mai enn de foregående månedene hittil i år.

Konklusjon: Boligmarkedsbarometeret svekkes marginalt

Sammenlignet med april tror klart flere at renten skal videre opp.  Boligprisutsiktene holder seg om lag uendret. Jobbtryggheten tok seg svakt opp fra april til mai.  Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret svekket seg litt fra april til mai, etter å ha styrket seg over flere måneder. Indeksverdien falt fra 17 i april til 15 i mai. Dette er om lag på nivå med gjennomsnittet siste 5 år. I månedene september til og med desember i fjor var indeksverdien negativ.   

Les hele barometeret her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Resultatene har trolig sammenheng med at boligprisene har holdt seg godt oppe på tross av renteøkningene, og at husholdningene vektlegger seneste utvikling når de danner sine forventninger, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Resultatene har trolig sammenheng med at boligprisene har holdt seg godt oppe på tross av renteøkningene, og at husholdningene vektlegger seneste utvikling når de danner sine forventninger, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Boligprisforventningene har falt betydelig over sommeren22.8.2023 07:15:00 CEST | Pressemelding

47 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Andelen har falt fra 63 prosent i juni. –Utviklingen kan forstås som at flere husholdninger nå tenker at smerteterskelen er nådd, og at vi går mot et omslag i boligmarkedet. Mer dempede boligprisforventninger kan bety mer forsiktig adferd i budrundene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom