GlobeNewswire by notified

Innkalling til Yara generalforsamling

Del

Oslo, 22. mai 2023: Yara International ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling mandag 12. juni kl. 16.30. Innkallingen og valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets nettsider.

Styret foreslår at et utbytte på NOK 55,00 per aksje betales for regnskapsåret 2022, og at det eksisterende tilbakekjøpsprogrammet erstattes av et nytt program som gir styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 5 % av Yaras aksjer før neste ordinære generalforsamling.
Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen gjennomfører valg av nye styremedlemmer Therese Log Bergjord, Tina Lawton og Harald Thorstein for en periode på to år.
Medlem av Valgkomiteen Thorunn Kathrine Bakke har meddelt at hun fratrer fra valgkomiteen. Som nytt medlem foreslår Valgkomiteen at Lars Mattis Hanssen velges for en periode på ett år.
Som følge av at allmennaksjeloven § 5-3 endres med virkning fra 1. juli 2023 foreslås det at selskapets vedtekter § 9 tredje avsnitt endres til å lyde: «Aksjeeiere som personlig eller ved fullmektig ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må gi melding om dette til selskapet på forhånd. Meldingen må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen fastsette en senere frist for meldingen.»
Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte hvor aksjonærene kan velge mellom å delta digitalt eller fysisk.
På Yaras nettsider https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations/ er det lagt ut en online guide som beskriver hvordan aksjonærer kan avgi stemme og delta på den ordinære generalforsamlingen digitalt.
Komplett innkalling til generalforsamlingen vil bli distribuert til Yaras registrerte aksjonærer og er også tilgjengelig på selskapets nettsted: https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations/

Kontakt:
Silje Nygaard
Investorkontakt
Mobil: +47 957 04 843
Epost: silje.nygaard@yara.com

Om Yara
Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.
For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.
Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24 milliarder USD.
www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi

Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A.28.11.2023 18:30:48 CET | pressemeddelelse

28. november 2023 Meddelelse nr. 46 Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A. Selskabets bestyrelse, valgt ind i forbindelse med at Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed, og direktion har i længere tid, haft en meget tæt dialog med ledelsen i Portinho S.A. om indfrielse af Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A., der stammer fra tiden før Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed. Selskabets bestyrelse og direktion har sideløbende allokeret betydelige ressourcer til at afdække, hvilke dispositioner der fra den tidligere ledelse oprindeligt førte til etableringen af tilgodehavendet samt rationalet for de efterfølgende dispositioner af den tidligere ledelse, der har indvirket på tilgodehavendets vandring. Dette arbejde pågår forsat med blandt andet bistand fra både dansk og portugisisk juridisk rådgiver. Omfanget og vurderingen af de foreløbige resultater af undersøgelsesarbejdet har ført til, at det ikke længere er Selskabets vurdering, at tilgod