Medietilsynet

Lokale tv- og radiokanalar får over ni millionar i støtte

Del
Ein del av støtta på 9,2 millionar kroner går til tv- og radioprogram som skal dekke ulike sider ved valet til hausten. – Støtta er med på å styrke det lokale demokratiet og mediemangfaldet rundt om i landet, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.
Fleire av programma til dei tv- og radiokanalane som får støtte, skal dekke ulike sider ved kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Illustrasjonsfoto Ketil Blom / Medietilsynet
Fleire av programma til dei tv- og radiokanalane som får støtte, skal dekke ulike sider ved kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Illustrasjonsfoto Ketil Blom / Medietilsynet

I løpet av 2023 skal Medietilsynet fordele til saman litt over 22 millionar kroner til lokale kringkastarar. Tidlegare i år fekk lokalradioane 12,2 millionar i driftsstøtte frå tilskottsordninga til lokalkringkasting, som Medietilsynet forvaltar.

I denne runden går ein stor del av støtta til å styrke programtilbodet i lokalradio og lokal-tv. Medietilsynet gir støtte til 61 lokale programproduksjonar, 47 radioprogram og 14 lokal-tv-program, som til saman får 5,2 millionar kroner.

Fleire av programma som får støtte, skal dekke ulike sider ved kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Eit eksempel er Radio Ålesund, som skal dekke valkampen på Sunnmøre med aktuelle nyheiter, debattar og meiningsmålingar.

Støtte til DAB-utbygging i område som ikkje har DAB

Medietilsynet tildeler også tre millionar kroner til å bygge ut lokale DAB-nett og éin million kroner i utviklingsstøtte til lokale tv- og radiostasjonar. Selskapet Fjordingen, som driv Radio Stryn og har eiga lokalavis, får støtte til DAB-utbygging i Stryn. Regionen er éi av to lokalregionblokker der det framleis ikkje er etablert DAB-sendarnett for lokalradio.

– Vi er glade for at befolkninga i denne regionen no får tilgang til lokalradio på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten.

Sjå kva verksemder som får støtte i denne runden (pdf)

Sjå kva verksemder som får støtte i denne runden (excel)

Det blir mogleg å søke om støtte på nytt over sommaren

Over sommaren lyser Medietilsynet ut ein tredje runde for å søke om tilskott i år.

– Dette er støttemidlar som ikkje er brukte frå tidlegare år, som følge av at nokre prosjekt ikkje blir gjennomførte eller blir rimelegare enn antatt, seier Sekkelsten.

Les meir om tilskottsordninga for lokalkringkasting her.

Har du spørsmål om ordninga, ta kontakt med Jon Stjernstedt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fleire av programma til dei tv- og radiokanalane som får støtte, skal dekke ulike sider ved kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Illustrasjonsfoto Ketil Blom / Medietilsynet
Fleire av programma til dei tv- og radiokanalane som får støtte, skal dekke ulike sider ved kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Illustrasjonsfoto Ketil Blom / Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye