Den norske kirke

Kyrkjevalet: Dette er kandidatane til Bjørgvin bispedømeråd

Del

I haust er det kyrkjeval, og det einaste vi veit så langt, er at biskop Ragnhild Jepsen skal sitja på biskopens faste plass i Bjørgvin bispedømeråd. Dei ni andre medlemene får veljarane vera med på å velja. Blant kandidatane er det i år 49 personar på fire lister.

Kven skal sitja rundt bordet i bispedømerådet saman med biskopen? Ved valet 11. september kan alle kyrkjemedlemer med stemmerett vera med på å bestemma kven dei sju leke medlemene blir. Prestar og andre tilsette i kyrkja vel til saman to medlemer.
Kven skal sitja rundt bordet i bispedømerådet saman med biskopen? Ved valet 11. september kan alle kyrkjemedlemer med stemmerett vera med på å bestemma kven dei sju leke medlemene blir. Prestar og andre tilsette i kyrkja vel til saman to medlemer.

I september er det kyrkjeval, og alle medlemmar i Den norske kyrkja har stemmerett i det soknet dei bur, frå det året dei fyller 15 år. I kyrkjevalet er det val av kven som skal styre kyrkja dei neste åra, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dei som vert vald til bispedømerådet, vert også medlemmar av Kyrkjemøtet, som er det øvste demokratiske organet i kyrkja.

Ved kyrkjevalet 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved val av leke medlemmar til bispedømeråd og Kyrkjemøtet: BønnelistaFrimodig kyrkje og Open folkekyrkje. I tillegg kjem Nominasjonskomiteens liste, der ein lokalt oppnemnd nominasjonskomité har laga forslag til liste.

Desse stiller til val i Bjørgvin bispedøme:

Listene er presentert i alfabetisk rekkefølgje:

Bønnelista

 1. Sigurd Grindheim    1968    Professor    Stord
 2. Solaug Anita Apelthun Sæle    1951    Økonomisjef    Fjell
 3. Finn Indrebø    1948    Pensjonist    Askøy
 4. Trygve Johannes Hellesøy     1938    Prest emeritus    Hellesøy
 5. Torid Morsund  Øygard    1999    Student    Bergen
 6. Magdalena Steinhovden    1947    Pensjonist    Naustdal i Sunnfjord
 7. Anna Helena Bruun    1974    Regnskapfører    Rådal
 8. Mahdi Alipor Esfahani    1979    butikkmedarbeider    Førde
 9. Anders Myrene    2002    student    Naustdal

Frimodig kyrkje

 1. Gunnar Innerdal    1983    Førsteamanuensis    Øygarden
 2. Per Hilleren    1959    Bonde    Sogndal
 3. Marthe Hauge Aase    1965    Kreftsjukepleiar    Skilbrei i Sunnfjord
 4. Egil Morland    1950    Professor emeritus    Øygarden
 5. Geir Møller     1957    Pensjonist    Bergen 
 6. Karen Sofie Uthaug    1998    Student    Alver
 7. Hilde Kayser Rohde    1956    Pensjonert musikar    Indre Arna
 8. Annlaug Risa    2003    Student    Balestrand
 9. Torstein Backer-Owe    1959    Rådgjevar    Odda

Nominasjonskomiteens liste

 1. Dag Sele    1964    Lege    Stord
 2. Turid Fjose    1969    Lege    Voss
 3. Amalie Gjengedal-Eide    1996    Lektor    Bergen
 4. Arne Jostein By    1948    Pensjonist    Olden
 5. Kristin Jordheim Bovim    1955    Lege    Nesttun
 6. Dag-Olav Bjorøy    1957    Seniorkonsulent    Ågotnes
 7. Hege Feet Askvik    1957    Pensjonist    Knarvik
 8. Helge Dyrkolbotn    1964    Avdelingsleiar    Austrheim
 9. Amalie Ulevik Bjerk    1997    Student    Bergen
 10. Ingeborg Watne Flatland    1979    Lærar    Førde
 11. Leif Steinar Alfsvåg    1959    Høgskulelektor    Stord
 12. Elise Skjærven Aas    2005    Student    Bergen
 13. Rune Garmann    1952    Pensjonist    Masfjorden
 14. Torild Teige Strand    1959    Lærar    Solund

Open folkekyrkje

 1. Karl Johan Kirkebø    1950    Pensjonist     Bergen
 2. Oddny Miljeteig    1954    Pensjonist     Bergen
 3. Live Bakke Nydal    2004    Student    Florø
 4. Rune Johan Skjælaaen    1954    Pensjonist    Bergen
 5. Anne Vierdal    1996    Trosopplærer    Sveio
 6. Eiel Holten    1968    Seniorrådgiver    Bergen
 7. Malene Mortensen    2001    Sekretær    Sotra
 8. Håkon Glatved-Prahl    1956    Journalist    Alver
 9. Mari Skjerdal Lysne    1985    Stipendiat    Sogndal
 10. Vegard Flatebø Trætteberg     2002    Lagfører    Bergen
 11. Inger Johanne Gullbrå    1949    Pensjonist    Voss
 12. Lars Hana    1955    Pensjonist    Askøy
 13. Signe Eikenes    1963    Prosjektleder    Leikanger
 14. Andreas Gravdal    1981    Formidler    Bergen
 15. Ove Sverre Bjørdal    1971    Statsautorisert revisor    Bergen
 16. Torill Jørgensen Frøise    1972    Rådgiver    Askøy
 17. Christian Emil Haugen    1990    Lege    Bergen

Fakta om kyrkjevalet

 • Demokratisk val der ein vel 7 000 tillitsvalde, som skal styre Den norske kyrkja dei neste fire åra
 • Det skal veljast representantar til sokneråd (lokalt), bispedømeråd (regionalt) og Kyrkjemøtet (nasjonalt)
 • Valet er samtidig med kommune- og fylkestingsvalet, 10. og 11. september 2023 
 • På valdagen kan du stemme i nærleiken av kommunevalet
 • I 2023 er det for første gang mogeleg å førehandsstemme digitalt frå 10. august til 6. september
 • Fysisk førehandsstemming skjer frå 10. august til 8. september
 • Alle medlemmar i Den norske kyrkja, fødd i 2008 eller før, har stemmerett i 2023

Kontakter

Jens Z. Meyer
rådgjevar, Bjørgvin bispedøme
jm532@kyrkja.no
41104507

Bilder

Kven skal sitja rundt bordet i bispedømerådet saman med biskopen? Ved valet 11. september kan alle kyrkjemedlemer med stemmerett vera med på å bestemma kven dei sju leke medlemene blir. Prestar og andre tilsette i kyrkja vel til saman to medlemer.
Kven skal sitja rundt bordet i bispedømerådet saman med biskopen? Ved valet 11. september kan alle kyrkjemedlemer med stemmerett vera med på å bestemma kven dei sju leke medlemene blir. Prestar og andre tilsette i kyrkja vel til saman to medlemer.
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom