GlobeNewswire by notified

1. Kvartalsrapport 2023 for Djurslands Bank

Del

Fondsbørsmeddelelse 9/2023

Meget tilfredsstillende 1. kvartal
Starten på 2023 må betegnes som usædvanlig god som følge af effekten af de markante stigninger i rentemiljøet. Mens negative renter gennem de senere år har været gift for bankernes forretningsmodel, giver det højere renteniveau mulighed for øgede renteindtægter samt et forbedret afkast på bankens markante indlånsoverskud. Herudover har aktiviteten med låneomlægninger på boligområdet været højere end forventet og bankens nedskrivninger er fortsat på et lavt niveau.

Resultatet før skat på 70,6 mio. kr. er det højeste kvartalsresultat i bankens historie, samt en stigning på 96,0% i forhold til samme periode i 2022. Hvilket forrenter den gennemsnitlige egenkapital før skat med 20,0%.

  • Basisresultatet (resultat før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og skat) er realiseret med 74,1 mio. kr., svarende til en stigning på 26,9 mio. kr. (57,0%) i forhold til samme periode i 2022.
  • Negative kursreguleringer på 1,4 mio. kr., med baggrund i større udbyttebetalinger har givet negative kursreguleringer på aktier, mens obligationer og valuta bidrager med et positivt afkast. I samme periode i 2022 var der negative kursreguleringer på 8,1 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 2,1 mio. kr. Udgiften var i samme periode i 2022 på 3,1 mio. kr. I bankens akkumulerede nedskrivninger er der uændret et ledelsesmæssigt skøn på 55 mio. kr. primært vedrørende en række makroøkonomiske risici for den fremtidige økonomiske udvikling.
  • Bankens forretningsomfang (udlån, indlån inkl. puljer og garantier) pr. 31. marts 2023 udgør 16,6 mia. kr. og er faldet med 1,4 mia. kr. i forhold til samme tidspunkt i 2022, svarende til et fald på 8,0%. Faldet skyldes et stort fald i bankens garantier grundet mindre aktivitet på boligområdet.
  • Vækst i udlån fra ultimo marts 2022 til ultimo marts 2023 er på 5,5%.
  • Vækst i indlån ekskl. puljer fra ultimo marts 2022 til ultimo marts 2023 er på 6,6%. Indlån i puljer (pensionsopsparing) er i samme periode faldet med 4,5% grundet negativt afkast i 2022.
  • Kapitalprocent på 25,4% og kernekapitalprocent på 22,7%, samt et solvensbehov på 9,5%. Kapitalkravet (NEP-kravet, kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer) er opgjort til 18,2%, mens NEP-kapitalprocenten er opgjort til 26,8% svarende til en overdækning på 8,6 procentpoint. Bankens kapital består af egenkapital på 1.426,9 mio. kr., Tier 2 kapital på 148,9 mio. kr., samt NEP-kapital (Tier 3) for 74,5 mio. kr.
  • Forventning til 2023:
    I fondsbørsmeddelelse 16/2022 af 16. december 2022 udmeldte banken et forventet resultat før skat i niveauet 140-170 mio. kr. Med baggrund i det realiseret resultat for 1. kvartal 2023 valgte banken via fondsbørsmeddelelse 8/2023 af 21. april 2023 at opjustere årets forventede resultat før skat til niveauet 200-240 mio. kr.

For uddybende kommentarer henvises til bankens kvartalsrapport.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Adm. direktør Lars Møller Kristensen på telefon 8630 3149.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Lars Møller Kristensen                  Sigurd Linde Simmelsgaard
Adm. direktør                                 Bankdirektør

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Placeringsf. Nykredit Invest (Kapitalforening) – estimerede udlodninger for 20238.12.2023 15:37:01 CET | pressemeddelelse

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Placeringsf. Nykredit Invest (Kapitalforening) nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023: AfdelingISINValutaUdbytte pr. andelDanske FokusaktierDK0060231777DKK12,90Kredit Fokus KLDK0061066842DKK0,00 Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning. Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 24. januar 2024 og forventes udbetalt til investorerne den 2. februar 2024. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00. Med venlig hilsen Placeringsforeningen Nykredit Invest Tage Fabrin-Brasted, direktør Vedhæftet fil FB_Plac_NI_estimerede_udlodninger_8_12_2023

Investeringsforeningen Investin – estimerede udlodninger for 20238.12.2023 15:23:20 CET | pressemeddelelse

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Investeringsforeningen Investin nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023: AfdelingISINValutaUdbytte pr. andelEMD Local CurrencyDK0060542504DKK0,00Sampension Globale Aktier KLDK0061074861DKK3,10Sampension Obligationer KLDK0061076213DKK0,00I&T Nordiske Aktier Large CapDK0061276656DKK0,00I&T Globale Aktier ESG SelectDK0061276573DKK5,80 Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning. Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 16. januar 2024 og forventes udbetalt til investorerne den 25. januar 2024. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00. Med venlig hilsen Invest

Latest Novartis Kisqali® NATALEE analysis reinforces 25% reduction in risk of recurrence across broad population of patients with early breast cancer; supports regulatory submissions8.12.2023 15:15:00 CET | Press release

With 5.6 months of additional follow-up and 78.3% of patients having completed Kisqali® (ribociclib) investigational treatment, the updated analysis shows sustained iDFS benefitand stability in secondary endpoints including overall survival (OS)1,2 iDFS benefit remains consistent across key patient subgroups; among patients with stage II and stage III tumors, Kisqali lowered risk by 30% and 24.5%, respectively1,2 Latest analysis continues to show a well-tolerated safety profile in line with previously reported results, and quality of life for Kisqali patients preserved vs. endocrine therapy (ET) alone1,2,3 Risk of recurrence remains a short and long term concern; one in eight women treated with ET alone in NATALEE likely to experience invasive disease at 3 years1,2 Kisqali is currently approved in the metastatic setting, where it has consistently demonstrated statistically significant OS benefit across three Phase III trials4-15;Novartis has filed NATALEE results with EMA and will subm