GlobeNewswire by notified

Delårsrapport januari 2023 - mars 2023

Dela

Elon AB (publ), 556065-4054

DELÅRSRAPPORT JANUARI 2023 – MARS 2023

• Nettoomsättningen ökade med 32,9 procent till 1 174,8 MSEK (883,7), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 352,6 MSEK.
• Den organiska omsättningstillväxten var -7,0 procent (7,9).
• Bruttoresultatet uppgick till 135,5 MSEK (146,5) motsvarande en bruttomarginal om 11,5 procent (16,6). Marginalen har under perioden påverkats negativt av valutaeffekter samt av engångseffekter relaterade till leverantörsintäkter och inleveranser.
• Under kvartalet har bruttomarginalen påverkats negativt till följd av att våra prisjusteringar ännu inte fått genomslag gentemot våra kunder på leveranser under kvartalet på order lagda till tidigare prissättning. Våra prisjusteringar får dock full effekt under kommande kvartal.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -49,0 MSEK (6,9) motsvarande en rörelsemarginal om -4,2 procent (0,8).
• Justerad EBIT uppgick till -49,0 MSEK (11,9) motsvarande en justerad EBIT-marginal om -4,2 procent (1,3).
• Resultat före skatt uppgick till -48,0 MSEK (6,6).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60,4 MSEK (-119,5).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,55 SEK (0,52) och efter utspädning till -2,45 SEK (0,52).

Viktiga händelser under perioden
Kvartalet har präglats av fortsatta makroekonomiska utmaningar i form av hög inflation, för koncernen ogynnsamma valutakurser och fortsatt höga logistikkostnader. Utvecklingen på valuta har påverkat inköpspriserna negativt under längre tid och prisjusteringar får effekt med tidsförskjutning. För att minska koncernens korta valutaexponering används säkringsinstrument vilka till viss del motverkar den negativa valutaexponeringen. De ökade logistikkostnaderna avser såväl högre kostnader för utomnordiska transporter och för distributionskostnader relaterade till förflyttning av varulagret från Kalmar till Örebro.

En avvaktande marknad har för jämförelsebara verksamheter påverkat koncernens omsättning negativt med en organisk tillväxt på -7,0% jämfört med första kvartalet föregående år.

Koncernens omkostnader i form av övriga externa kostnader samt personalkostnader har ökat under perioden till -155,4 MSEK (-134,2). Justerat för kostnader som tillkommit från sammanslagningen med Electra har den gemensamma kostnadsbasen minskat under perioden med cirka 25,3 MSEK genom kostnadsanpassningar, synergier och skalfördelar.

Den 23 februari signerades ett samarbetsavtal med RED ZAC, en Euronics-ansluten hemelektronikkedja med över 200 butiker i Österrike.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Elon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagenden 16maj2023kl.07:30.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Northland Power Announces Financial Close of the 1.1 GW Baltic Power Offshore Wind Project in Poland Green Financing22.9.2023 22:33:21 CEST | Press release

TORONTO, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northland Power Inc. (“Northland” or the “Company”) (TSX: NPI), today announced that its Baltic Power offshore wind project (“Baltic Power” or the “project”) in Poland has met all conditions and reached financial close for its 20-year CAD-equivalent $5.2 billion non-recourse green financing. A consortium of 25 financial institutions is supporting the project, including the European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Euler Hermes, Export and Investment Fund of Denmark and Export Development Canada. Baltic Power will play an important role in helping the Polish government achieve its renewable energy target where installed capacity of offshore wind energy is expected to reach up to 11 GW by 2040. Once operational, Baltic Power is expected to provide clean energy to more than 1.5 million Polish households annually. ABOUT NORTHLAND POWER Northland Power is a global power producer dedicated to helping t

Brookfield Corporation Announces Results of Conversion of its Series 32 Preferred Shares22.9.2023 22:05:00 CEST | Press release

BROOKFIELD, NEWS, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) today announced that after having taken into account all election notices received by the deadline for the conversion of its Cumulative Class A Preference Shares, Series 32 (the “Series 32 Shares”) (TSX: BN.PF.A) into Cumulative Class A Preference Shares, Series 33 (the “Series 33 Shares”), there were 177,688 Series 32 Shares tendered for conversion, which is less than the one million shares required to give effect to conversion into Series 33 Shares. Accordingly, there will be no conversion of Series 32 Shares into Series 33 Shares and holders of Series 32 Shares will retain their Series 32 Shares. About Brookfield Corporation Brookfield Corporation (NYSE: BN, TSX: BN) is focused on compounding capital over the long term to earn attractive total returns for our shareholders. Today, our capital is deployed across three businesses – Asset Management, Insurance Solutions and our Operating Busi

Monument Achieves Commercial Production at Selinsing Gold Mine22.9.2023 20:11:07 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY and FSE: D7Q1) ("Monument" or the "Company") is pleased to announce that commercial production has been achieved at the Selinsing Gold Mine in Malaysia that has operated 30 days consecutive production of gold concentrate at 90% of designed capacity. Cathy Zhai, President and CEO of Monument Mining commented: "We are very pleased to announce this landmark event at the Selinsing gold mine. After 12 years gold bullion production that generated positive cash flow, now the Gold Sulphide Project will continue the legacy, based on such we move forward to the Murchison Gold Project and the corporate development as well. We thank the Monument Mining team and contractor partners for their dedication and hard work to achieve this commercial production milestone.” Figure 1: Selinsing Flotation Plant at Night is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c385faa-226d-480e-b975-

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 22.09.202322.9.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 22 September 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 22.09.2023 Espoo, Finland – On 22 September 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL328,9913.65CEUX40,7873.66AQEU12,5813.66TQEX5,6413.66Total388,0003.65 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 Januar

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2022:1 och 2022:222.9.2023 19:00:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) offentliggör utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2022:1 och 2022:2 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under november/december 2022. Totalt utnyttjades 2 708 761 teckningsoptioner av serie 2022:2, motsvarande cirka 13,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie 2022:2, till en teckningskurs om 1,30 SEK styck som berättigar till 1,03 B-aktier. Totalt t