GlobeNewswire by notified

Delårsrapport januari 2023 - mars 2023

Dela

Elon AB (publ), 556065-4054

DELÅRSRAPPORT JANUARI 2023 – MARS 2023

• Nettoomsättningen ökade med 32,9 procent till 1 174,8 MSEK (883,7), varav samgåendet med Electra påverkat positivt med 352,6 MSEK.
• Den organiska omsättningstillväxten var -7,0 procent (7,9).
• Bruttoresultatet uppgick till 135,5 MSEK (146,5) motsvarande en bruttomarginal om 11,5 procent (16,6). Marginalen har under perioden påverkats negativt av valutaeffekter samt av engångseffekter relaterade till leverantörsintäkter och inleveranser.
• Under kvartalet har bruttomarginalen påverkats negativt till följd av att våra prisjusteringar ännu inte fått genomslag gentemot våra kunder på leveranser under kvartalet på order lagda till tidigare prissättning. Våra prisjusteringar får dock full effekt under kommande kvartal.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -49,0 MSEK (6,9) motsvarande en rörelsemarginal om -4,2 procent (0,8).
• Justerad EBIT uppgick till -49,0 MSEK (11,9) motsvarande en justerad EBIT-marginal om -4,2 procent (1,3).
• Resultat före skatt uppgick till -48,0 MSEK (6,6).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -60,4 MSEK (-119,5).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,55 SEK (0,52) och efter utspädning till -2,45 SEK (0,52).

Viktiga händelser under perioden
Kvartalet har präglats av fortsatta makroekonomiska utmaningar i form av hög inflation, för koncernen ogynnsamma valutakurser och fortsatt höga logistikkostnader. Utvecklingen på valuta har påverkat inköpspriserna negativt under längre tid och prisjusteringar får effekt med tidsförskjutning. För att minska koncernens korta valutaexponering används säkringsinstrument vilka till viss del motverkar den negativa valutaexponeringen. De ökade logistikkostnaderna avser såväl högre kostnader för utomnordiska transporter och för distributionskostnader relaterade till förflyttning av varulagret från Kalmar till Örebro.

En avvaktande marknad har för jämförelsebara verksamheter påverkat koncernens omsättning negativt med en organisk tillväxt på -7,0% jämfört med första kvartalet föregående år.

Koncernens omkostnader i form av övriga externa kostnader samt personalkostnader har ökat under perioden till -155,4 MSEK (-134,2). Justerat för kostnader som tillkommit från sammanslagningen med Electra har den gemensamma kostnadsbasen minskat under perioden med cirka 25,3 MSEK genom kostnadsanpassningar, synergier och skalfördelar.

Den 23 februari signerades ett samarbetsavtal med RED ZAC, en Euronics-ansluten hemelektronikkedja med över 200 butiker i Österrike.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan som Elon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagenden 16maj2023kl.07:30.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi

Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A.28.11.2023 18:30:48 CET | pressemeddelelse

28. november 2023 Meddelelse nr. 46 Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A. Selskabets bestyrelse, valgt ind i forbindelse med at Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed, og direktion har i længere tid, haft en meget tæt dialog med ledelsen i Portinho S.A. om indfrielse af Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A., der stammer fra tiden før Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed. Selskabets bestyrelse og direktion har sideløbende allokeret betydelige ressourcer til at afdække, hvilke dispositioner der fra den tidligere ledelse oprindeligt førte til etableringen af tilgodehavendet samt rationalet for de efterfølgende dispositioner af den tidligere ledelse, der har indvirket på tilgodehavendets vandring. Dette arbejde pågår forsat med blandt andet bistand fra både dansk og portugisisk juridisk rådgiver. Omfanget og vurderingen af de foreløbige resultater af undersøgelsesarbejdet har ført til, at det ikke længere er Selskabets vurdering, at tilgod