NBBL - Norske Boligbyggelag

Flomutsatte områder: Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag og sameier?

Del
Nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men hvem er ansvarlig og hvem dekker erstatningen hvis boligen din blir rammet av oversvømmelse?
Store nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere.  Foto: Shutterstock
Store nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Foto: Shutterstock

Forsikringsspørsmål

Flomskader i boliger i flomutsatte områder reiser spørsmål om forsikringsdekning og hvem som skal være ansvarlig for å dekke skadene. I de fleste tilfeller kan det være vanskelig å bebreide noen for at en flom oppstår, da dette hovedsakelig er avhengig av klimatiske og miljømessige forhold.

– I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven, sier advokat i NBBL, Line C.B. Bjerkek.

Ta et eksempel: Det kommer vann inn i garasjekjelleren med boder og forårsaker skader både på bygningen og gjenstander. Den bygningsmessige skaden dekkes av boligselskapets forsikring. Skade på eiendeler i bodene, som tilhører andelseierne eller seksjonseierne, må imidlertid dekkes av deres innboforsikring.

For nye bygg som har garasjekjeller, kan det oppstå spesielle problemer hvis bygningen er plassert nær vassdrag og oversvømmelse fører til skade på biler. I slike tilfeller vil skadedekningen avhenge av den enkeltes bilforsikring. Erstatningsordningene kan du lese mer om her og her.

Utredning ved utbygging på flomutsatte områder

Når det gjelder utbygging i flomutsatte områder, har kommunen plikt til å gjennomføre en utredning av risikoen for skader ved flom. Det skal treffes tilstrekkelige sikringstiltak ved utbygging for å minimere risikoen. I verste fall kan det være at utbygging ikke tillates på slike områder. Hvis kommunen ikke oppfyller sin plikt til utredning, kan de bli pålagt erstatningskrav hvis oversvømmelse oppstår.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet informasjon om klimatilpasning og sikkerhet mot naturpåkjenninger, som kan være nyttig i denne sammenhengen.

Skader som ikke dekkes av brannforsikring

Det kan også oppstå skader på objekter som ikke kan brannsikres. For eksempel kan et ras føre til skader på parkeringsplassen eller veien som fører til boligselskapet.

Bjerkek påpeker at bygningsforsikringen dekker skader på hageareal opp til en viss størrelse, men øvrige skader på slike objekter vil ikke være dekket. I slike tilfeller kan man søke erstatning gjennom statens naturskadeordning. Det finnes også støtteordninger for sikring mot naturskader, hvor man kan søke om støtte til å iverksette forebyggende tiltak før flomskader oppstår.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Store nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere.  Foto: Shutterstock
Store nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Foto: Shutterstock
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Boligprisforventningene har falt betydelig over sommeren22.8.2023 07:15:00 CEST | Pressemelding

47 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Andelen har falt fra 63 prosent i juni. –Utviklingen kan forstås som at flere husholdninger nå tenker at smerteterskelen er nådd, og at vi går mot et omslag i boligmarkedet. Mer dempede boligprisforventninger kan bety mer forsiktig adferd i budrundene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom