Brannvernforeningen

Jakter «den nye» røykvarsleren

Del
Flere av løsninger som redder liv fra brann er over 100 år gamle. Kan nye løsninger redde flere liv de neste 100 årene? Det er håpet for Brannvernforeningens innovasjonspris.
VIKTIGE: Både brannslokkere og røykvarslere har reddet mange liv fra brann. Nå leter Brannvernforeningen etter løsningen som skal bidra til at enda flere blir reddet.
VIKTIGE: Både brannslokkere og røykvarslere har reddet mange liv fra brann. Nå leter Brannvernforeningen etter løsningen som skal bidra til at enda flere blir reddet.

Alle skal ha en brannslokker i hjemmet. Alle skal ha minst én røykvarsler. Mange skal også ha en brannstige. Hva har de til felles? Det er svært lenge siden de så dagens lys for første gang.

– Det er tre helt utrolige eksempler på oppfinnelser som kan redde liv. Dette gjelder de tusen hjem, sier Lars Henrik Bøhler. Som jurymedlem for Innovasjonsprisen 2023, håper han nå å finne en ny løsning som kan hindre tap av liv og verdier.

Gamle sikkerhetsprodukter i daglig bruk
Det første patentet for en enkel «brannslokker» ble godkjent i 1723. Den første moderne varianten kom først 95 år senere. I 1881 kom den første varianten der CO2 presset vannet ut mot brannen.

Ni år senere, i 1890, ble det første patentet for en røykvarsler godkjent, men først fra 1950 begynte de å bli vanlige i USA. I Norge ble det påbudt i 1990, 100 år etter at patentet var godkjent.

De første patentene for brannstiger ble godkjent for rundt 150 år siden. Det er likevel med stadig høyere bygg at det har kommet krav om at det må være alternative rømningsveier. Dette er ofte brannstiger. Dermed blir løsningen stadig viktigere og mer brukt.

Felles for oppfinnelsene er altså at de skjedde for 100 til 150 år siden. Det var en periode med industrialisering og der stadig flere flyttet inn mot byer. Alle tre var svar på utfordringer ved at folk skulle bo tettere på hverandre enn før.

– Disse løsningene er ikke først og fremst rettet mot dem som jobber med brann. Det er rettet mot folk flest i samfunnet. Det er også håpet vi har for Innovasjonsprisen. Vi vil løfte frem og premiere en løsning som kan være ha bred nytte for samfunnet, sier Bøhler, som også er styremedlem i Brannvernforeningen. Han er også med i styret til Oslotech AS, som driver Forskningsparken.

Tiden er inne for mer innovasjon
Prisen blir delt ut for første gang i 2023, som en markering av at Brannvernforeningen fyller 100 år. Bøhler mener det nå er viktig å rette fokus mot forskning på brannområdet i årene som kommer. Mye har endret seg siden de tre nevnte oppfinnelsene var nye. Mye kommer også til å endre seg i årene framover, mener han.

– Vi ser at samfunnet blir mer komplekst. Derfor blir behovet for utvikling og innovasjon enda større. Det grønne skiftet tvinger oss til å tenke alternativt rundt dette med strøm. Kan vi lade på en tryggere måte? Eller kan det være en løsning for å hindre eller begrense brann fra solceller, batterier eller andre former for energikilder og energibærere? spør Bøhler.

Med det grønne skiftet skal det også satses mer på gjenbruk, også av byggematerialer.

– Er disse sikre? Og kan det lages en løsning eller regelverk for å sikre at brannvern er sikret når materialer blir gjenbrukt? Det er noe vi så på da jeg var direktør for Omsorgsbygg i Oslo kommune. Det var vanskelig å få oversikt over dette, forklarer Bøhler.

Den beste løsningen trenger heller ikke være helt ny, mener han. Det kan like gjerne være en kjent løsning, brukt på en ny og innovativ måte. Han peker på mulig bruk av droner til å patruljere skoger for å oppdage skogbrann på et tidlig tidspunkt som et eksempel på dette.

Viktigste er at det kan redde liv og helse
– En innovasjon trenger ikke være grunnforskning. Det kan ofte være en forbedring eller en ny måte å gjøre eller bruke noe på. For oss er det viktigste at vi finner den søknaden som best svarer på kriteriene om å redde liv og helse, men også kan beskytte verdier, sier Bøhler.

Han mener det er naturlig for Brannvernforeningen å lyse ut en pris som dette.

– For oss er det viktig å være åpne for nye ideer og gode løsninger, og spille en aktiv rolle i samfunnet. Vi gjør dette fordi vi på den måten kan redde liv ved å være et bindeledd mellom forskning, næringsliv og det offentlige, sier Bøhler.

Selv om han har flere ideer til emner søknadene kan handle om, er det vanskelig for Bøhler å si noe om hva som kan være den beste, nye oppfinnelsen.

– Vi trenger den gode løsningen og håper at noen har de gode forslagene. Derfor håper vi på at mange vil vise sin interesse og fremme søknader som kan hjelpe til med å redde liv, sier Bøhler.

– Så lenge ideen er god og kan gjennomføres, så har du en god start. Hvis den også er et svar på kriteriene og kan være til nytte for mange, så bør du søke, oppfordrer han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VIKTIGE: Både brannslokkere og røykvarslere har reddet mange liv fra brann. Nå leter Brannvernforeningen etter løsningen som skal bidra til at enda flere blir reddet.
VIKTIGE: Både brannslokkere og røykvarslere har reddet mange liv fra brann. Nå leter Brannvernforeningen etter løsningen som skal bidra til at enda flere blir reddet.
Last ned bilde
SPENNENDE: Lars Henrik Bøhler i juryen er åpen for at den neste store løsningen for brannvern er oppfunnet, men at potensialet kanskje er uoppdaget til denne bruken.
SPENNENDE: Lars Henrik Bøhler i juryen er åpen for at den neste store løsningen for brannvern er oppfunnet, men at potensialet kanskje er uoppdaget til denne bruken.
Last ned bilde
Brannslokker
Brannslokker
Last ned bilde
Brannstige
Brannstige
Last ned bilde
Røykvarsler
Røykvarsler
Last ned bilde

Lenker

Om Brannvernforeningen

Brannvernforeningen
Brannvernforeningen
Fredrik Selmers vei 2
0609 Oslo

23 15 71 00http://www.brannvernforeningen.no

7. november 2023 er det 100 år siden Brannvernforeningen ble grunnlagt. Med visjonen brannvern for alle og målet om at ingen skal omkomme i brann, har Brannvernforeningen vært en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge siden 1923.

Gjennom 100 år har Brannvernforeningen jobbet for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon og mot ulykker med farlig stoff. Som en ideell og uavhengig stiftelse, samarbeider vi tett med myndigheter, brannvesen, forsikring og andre sentrale aktører mot de samme målene. 

Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv, miljø og verdier. Derfor er Brannvernforeningens viktigste oppgave å forebygge branner gjennom å opplyse om hvilke tiltak den enkelte kan gjøre for å unngå brann, samt tilføring av kompetanse og informasjon om hvorfor branner oppstår.

Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut fra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen.

Følg pressemeldinger fra Brannvernforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Brannvernforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Brannvernforeningen

Nordmenn lader mye19.9.2023 07:48:00 CEST | Pressemelding

Vi omgir oss med stadig flere bruksgjenstander i hverdagen som behøver jevnlig lading. I en undersøkelse gjennomført av Kantar i forbindelse med Brannvernuka 2023, kommer det frem at norske husholdninger i snitt har 12 ladere, for alt fra mobiltelefoner og nettbrett, til el-sparkesykler og verktøy. Det store omfanget viser med all tydelighet hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til hvor og hvordan du lader. – Mange nordmenn har et stort antall batteridrevne enheter i daglig bruk i hjemmet og på hytta. Vi blir derfor ikke overrasket om det reelle antallet ladere er høyere enn det undersøkelsen viser, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp, og fortsetter; – Med så mange ladere og enheter som bruker batteri, er det helt avgjørende at man har et bevisst forhold til hva som kan skape potensielt farlige situasjoner i hjemmet. Skader i utstyret eller feil bruk kan resultere i branntilløp eller brann. Ladevettreglene, som ble lansert i 2021, gir god veiledning t

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom