Norsk Fjernvarme

Stort potensial for mer fjernvarme i Norge

Del
Etter rekordåret 2021, falt produksjonen av fjernvarme noe i fjor. Men potensialet for videre vekst fram mot 2030 er stort.
Sjøbadet på Nordnes i Bergen holdes varmt om vinteren av fjernvarmen i Norges tredje største fjernvarmeby. (Foto Fredrik Naumann/Felix Features)
Sjøbadet på Nordnes i Bergen holdes varmt om vinteren av fjernvarmen i Norges tredje største fjernvarmeby. (Foto Fredrik Naumann/Felix Features)

Den samlede fjernvarmeproduksjonen i Norge var 7,1 milliarder kilowattimer (TWh) i 2022, viser SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram fredag. Det er en liten nedgang fra rekordåret 2021, da 7,5 TWh ble produsert, men likevel den nest høyeste produksjonen noensinne.

– Den lille nedgangen skyldes først og fremst at 2022 var et varmt år, mens året før var svært kaldt, for den underliggende veksten i selskapene er god, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

Leveransen av fjernkjøling falt svakt i samme periode fra 190 til 184 millioner kilowattimer (GWh).

Mener produksjonen kan dobles

Økende oppmerksomheten rundt kapasitetsproblemer i kraftnettet kombinert med mangel på ny strømproduksjon gjør at fjernvarmen bør kunne øke betydelig framover.

– Energikommisjonen har anslått en økning på 2-4 TWh innen 2030, men potensialet er mye større. Barrieren er først og fremst et oppvarmingsmarked hvor flertallet av bygningene bare kan bruke strøm til oppvarming, sier Tomren-Berg.

– Årlig bruker norske bygninger over 50 TWh strøm til varme. En stor del av dette varmebehovet kunne blitt forsynt av fjernvarme, påpeker Norsk Fjernvarme-sjefen, og trekker fram Oslo som eksempel. Der har Hafslund Oslo Celsio kartlagt aktuelle bygninger som ligger i umiddelbar nærhet av fjernvarmerør, men som bare kan bruke strøm til oppvarming.

– Kartleggingen i Oslo viser et potensial på nesten 2 TWh i den eksisterende bygningsmassen, sier Tomren-Berg.

Til sammenligning produserte Celsio 1,8 TWh fjernvarme i fjor.

– Andre selskaper er nå i gang med å kartlegge sine byer. Det er grunn til å tro at markedet er lignende som i Oslo. Hvis myndighetene legger til rette for det, kan konvertering av oppvarming fra strøm til varme i bygninger i fjernvarmebyer frigjøre både kapasitet og strøm som er sårt tiltrengt andre steder, sier Tomren-Berg.

Basert på overskuddsenergi

Samtidig som den nasjonale SSB-statistikken ble tilgjengelig fredag, oppdaterte Norsk Fjernvarme sitt nettsted fjernkontrollen.no. Der kan kunder og andre interesserte se hvilke energikilder som brukes til fjernvarme og fjernkjøling forskjellige steder i landet. 

– Det er stort variasjon i hvilke typer energikilder som benyttes til fjernvarme fra sted til sted, men det er alltid forskjellige former for overskuddsenergi som utnyttes. Fra skogen, industrien, næringsvirksomhet eller omgivelsene, sier Tomren-Berg.

Han oppfordrer alle fjernvarmekunder til å klikke seg inn på fjernkontrollen.no og sjekke hvor fjernvarmen deres kommer fra.

– Der ligger det masse informasjon på detaljert nivå om energikildebruken. Vi vil også innen utgangen av mai lansere en utslippskalkulator på fjernkontrollen.no, hvor kunder i anleggene enkelt kan få tilgang til utslippsfaktorer for den lokale fjernvarmen de bruker, sier Tomren-Berg.

Høye priser gir mindre strømbruk

På grunn av generelt økte energipriser, økte også fjernvarmeprisen til kundene i snitt med 9 prosent i 2022, men var fortsatt lavere enn strømprisen.

I konsesjonsområder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt, skal ikke fjernvarmen være dyrere enn strøm. I 2022 ble i tillegg fjernvarmeselskapene pålagt ikke å være dyrere enn kompensert strømpris for husholdningskunder

– Det er verd å merke seg at mens staten betaler ut milliarder i støtte til husholdningene for å bruke strøm til varme, blir fjernvarmeselskapene pålagt å sette ned prisen. For selskap som for eksempel kjøper strøm til markedspris til sine varmepumper og må selge til kompensert strømpris er dette krevende, sier Tomren-Berg.

De høye elektrisitetsprisene førte samtidig til nedgang av fjernvarmens egen bruk av elektrisitet i produksjonen i 2022.

– Mange selskaper bruker el-kjeler til fjernvarmeproduksjon når prisene er lave, men går over på andre kilder når prisene er høye. På denne måten bidrar fjernvarmen positivt til forsyningen av strøm i norske byer, sier Tomren-Berg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sjøbadet på Nordnes i Bergen holdes varmt om vinteren av fjernvarmen i Norges tredje største fjernvarmeby. (Foto Fredrik Naumann/Felix Features)
Sjøbadet på Nordnes i Bergen holdes varmt om vinteren av fjernvarmen i Norges tredje største fjernvarmeby. (Foto Fredrik Naumann/Felix Features)
Last ned bilde
(Kilde: fjernkontrollen.no)
(Kilde: fjernkontrollen.no)
Last ned bilde
(Kilde: fjernkontrollen.no)
(Kilde: fjernkontrollen.no)
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 45 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører og konsulenter). Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg pressemeldinger fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom