NAF

17,3 milliarder må på bordet for å utbedre tunnelene

Del
Etterslepet på tunnelsikring er enormt og det kreves 17,3 milliarder for å møte sikkerhetskravene bare for tunnelene på riksveinettet. - Sikring av tunnelene har gått altfor sakte, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.
NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene (FOTO: NAF)
NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene (FOTO: NAF)

NRK melder i dag om stort vedlikeholdsetterslep på sikring av tunneler bygget med materialet PE-skum, som kan være svært farlig ved en brann.  

 - Dette må statsråden og regjeringen ta tak i. Over flere år har det vært brukt for lite på vedlikehold og oppgradering av tunnelene, og mange er bekymret for sikkerheten i norske tuneller, sier Handagard.  

Kjører med hjertet i halsen 

Hun viser til tall NAF har hentet inn, hvor spesielt folk i distriktene svarer at de ikke er tygge på at vedlikeholdet av tunnelene er godt nok. I en undersøkelse svarer 31 prosent bosatt i distriktene at de ikke er trygge på tunnelsikkerheten i Norge.   

 - Brann eller ulykker i tunneler kan ha alvorlige konsekvenser, og behovene for sikring og utbedring er store. Rundt 40 prosent av oss reiser gjennom tunneler en eller flere ganger i uken. Det skal ikke være slik at du kjører med hjertet i halsen hver gang du kommer til en tunnel, sier hun.  

Tunnelene har blitt dårligere 

Om ett år legges neste Nasjonal transportplan (NTP) frem. NAF krever en økt satsning på vedlikehold og fornying. I Statens vegvesens underlag til NTP kommer det frem at «For lite midler til vedlikehold over flere år har gitt negativ utvikling av tilstanden i de eldste tunnelene.». Statens vegvesen beregner at det vil koste 17,3 milliarder å innfri kravene i EUs forskrift til tunnelsikkerhet. I tillegg kommer behovene på fylkesveiene, som også har et stort etterslep på tunnelsikring.  

- I år skal fylkene fordele under 600 millioner kroner øremerket tunnelsikring. Dette er langt ifra nok, når man ser på de store behovene for oppgraderinger og utbedringer, sier Handagard.  

Hun peker på at det allerede i revidert budsjett bør komme ekstra midler til veisektoren, og at disse pengene bør gå til vedlikehold og oppgraderinger, hvor også utbedringer av farlige tunneler kan inngå.  

Bakgrunn:

Statens vegvesens prioriteringer til Nasjonal transportplan, oppdatert 19.april, Tabell 4.2 Anslag på behov for midler til å innfri forskriftskrav, totalt i perioden 2025-2036. Mill. 2023-kr 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f517f097ff11468fbb8087f6bc981c43/svv/svv-ntp-2025-2036-prioriteringsoppdrag-rettet-versjon-19042023.pdf 

Folk i distriktene er mest bekymret for tunnelsikkerheten i Norge.  

 

 

Storbyer og sentrale strøk (1+2) 

Mellomstore byer (3+4) 

Distrikt
(5+6) 

Jeg er ikke trygg på at vedlikeholdet av tunnelene er godt nok  

8,4 % 

8,5 % 

29,6 % 

Jeg er ikke trygg på at tunnelsikkerheten i Norge er god 

14,4% 

16,5% 

31,2 % 

 

Kilde: NAF/Norstat 2021. N = 1000. Respondentene er delt inn i tre kommunetyper etter hvor de bor, basert på SSB sentralitetsindeks. Indeksen går fra 1 til 6, hvor 1 er de mest sentrale kommunene og 6 er de kommunene som ligger geografisk lengst unna større arbeids- og boligmarkeder.  

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene (FOTO: NAF)
NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene (FOTO: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom