Statens vegvesen

Redusert kapasitet og kø på E18 ved Sjølyst og Bygdøy i sommer

Del
Statens vegvesen oppfordrer alle som har mulighet til det om å la bilen stå og benytte alternative transportmetoder. Fra juni vil det pågå døgnkontinuerlige anleggsarbeid på E18 mellom Sjølyst- og Bygdøylokket.
Vår-høst 2023: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket blir det redusert fremkommelighet og nedsatt hastighet i forbindelse med tunneloppgradering.
Vår-høst 2023: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket blir det redusert fremkommelighet og nedsatt hastighet i forbindelse med tunneloppgradering.

Bygdøy- og Sjølystlokket skal oppgraderes sommer og høst 2023. Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvert.

Arbeidene er en del av det omfattende tunneloppgraderingsprosjektet i Oslo som har pågått i flere år.

Døgnkontinuerlige arbeider

Fra 3. juni til 1. september vil det pågå døgnkontinuerlig arbeider på E18 mellom Sjølyst og Bygdøy. I Sjølystlokket skal Hoffselva, som ble lagt i rør på 1950-tallet, graves frem. Kapasiteten til eksisterende rør i Hoffselva er beregnet til 20-års flom. Det gamle røret har omfattende skader og skal skiftes ut med en ny betongkulvert. Den nye kulverten får en flomkapasitet tilsvarende 200-års flom.

Redusert kapasitet på E18

Anleggsarbeidene vil medføre redusert kapasitet på E18 i sommer. Vegen skal snevres inn til ett kjørefelt i hver kjøreretning.  Redusert kapasitet på vegnettet vil føre til kø og trafikale utfordringer i området. Trafikantene må beregne ekstra reisetid.

Kollektivt, sykkel eller gange

Statens vegvesen ber de som kan om å endre reisevanene. Dersom alle som i dag kjører bil, fortsetter å kjøre bil på E18 ved Sjølyst- og Bygdøylokket etter 3. juni, må det forventes kø og store forsinkelser gjennom sommeren.

Det er derfor viktig at dersom du kan, lar bilen stå og benytter alternative transportmetoder som kollektivtransport, sykkel eller gange.

Dersom du må kjøre oppfordrer vi deg til å velge andre ruter, samt unngå rushtidene. Det vil bli skiltet omkjøring via ring 3 i hele anleggsperioden.

For ytterligere informasjon:

Se vegvesen.no/tunneleroslo

Arbeidene som skal utføres:

  • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
  • Oppgradering av overvannsystemet
  • Fornying av gaterister og sluk
  • Utskifting av belysning
  • Reparasjon av skulder
  • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
  • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
  • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
  • Reparasjon av betong
  • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vår-høst 2023: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket blir det redusert fremkommelighet og nedsatt hastighet i forbindelse med tunneloppgradering.
Vår-høst 2023: På E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket blir det redusert fremkommelighet og nedsatt hastighet i forbindelse med tunneloppgradering.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye