Mattilsynet

Salg av populær drikk bryter regelverket

Del
De amerikanske drikkene Prime Hydration og Prime Energy, har på kort tid blitt svært populære i Norge, særlig blant barn og unge. Mattilsynet mener salg av produktene strider mot norsk regelverk.

– Hvis man tilsetter mer vitaminer, mineraler, aminosyrer, koffein eller andre stoffer enn det som er tillatt til slike drikker, kan det medføre en helserisiko for forbrukerne. De kan da ikke selges i Norge, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Produktene fra Prime er tilsatt en rekke forskjellige stoffer. I gitte mengder, er det tillatt å tilsette noen vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til ulike mat- og drikkevarer. Hvis det ikke allerede er tillatt, må virksomhetene søke om dette. Mattilsynet vurderer da om tilsetningen kan medføre helserisiko før det eventuelt gis en tillatelse. Når Mattilsynet gjør en slik vurdering, tas det også hensyn til forbrukernes inntak av disse stoffene fra andre mat- og drikkevarer. I noen tilfeller kan tillatelsene være begrenset til produkter som er beregnet for personer fra og med 18 år.

Mattilsynet har så langt ikke mottatt søknader fra importører med nødvendige opplysninger om produkter fra Prime.

Høyt innhold av koffein og vitamin A

I Norge har vi grenser for hvor mye koffein man kan tilsette i drikker. Flere av produktene fra Prime har et betydelig høyere innhold enn det som er tillatt etter dagens regelverk.

For barn og ungdom vil selv et lavt inntak av koffein kunne medføre forbigående atferdsendringer som for eksempel uro, irritabilitet, nervøsitet, angst og søvnproblemer.

Noen av produktene fra Prime har i tillegg et høyt innhold av vitamin A, som de fleste får i tilstrekkelig mengde fra andre matvarer. Et for høyt inntak av vitamin A over lang tid kan medføre leverskade og annen helserisiko.

– Vi er derfor særlig bekymret over at produktene markedsføres aggressivt mot barn og unge. Produktene selges blant annet i nettbutikker, dagligvarehandel og til og med i leketøysbutikker, sier Sletta.

Manglende merking

Enkelte av produktene fra Prime markedsføres også med at de inneholder elektrolytter eller aminosyrer, og med symboler som viser til muskelbygging. I slike sammenhenger skal det tydelig framgå av merkingen at produktene kun er beregnet for voksne.

Importører av Prime er selv ansvarlig for at varene de importerer er trygge. De skal også ha rutiner og kontroll med at de importerte produktene har et lovlig innhold, og er merket og markedsført i tråd med norsk regelverk. Salg av Prime-drikkene er ikke tillatt så lenge de ikke er i tråd med regelverket i Norge.

Mattilsynet fører risikobasert tilsyn med virksomheter som importerer, og selger matvarer i Norge og via norske nettsteder. Hvis Mattilsynet avdekker salg av mat- og drikkevarer som strider mot regelverket, vil vi normalt sett først ta kontakt med virksomheten og veilede dem om at de ikke har lov å selge produktet. Dersom de ikke retter seg etter dette, kan Mattilsynet fatte vedtak med forbud om å selge produktet.

Les mer om tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer her.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom