SpareBank 1 Østlandet

Solid førstekvartal for SpareBank 1 Østlandet

Del
SpareBank 1 Østlandets resultat for første kvartal 2023 ble 652 (536) millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen ble 13,9 (12,2) prosent.

-Vi er godt fornøyde med resultatet i dette kvartalet, som har vært preget av internasjonal markedsuro og usikkerhet. Mange kunder søker råd i banken, kundeaktivitetene er fortsatt på et høyt nivå og økonomien går bedre enn forventet, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet. 

Gode resultater i kjernevirksomheten
Resultatforbedringen fra samme periode i fjor skyldes i hovedsak økte netto renteinntekter. Bedrede innskuddsmarginer, samt vekst i utlåns- og innskuddsvolum bidro særlig til de gode resultatene. Provisjonsinntektene utvikler seg også godt.


Økning i utlån og innskudd
Utlånsveksten i konsernet siste tolv måneder, inklusive utlån overført til kredittforetakene var 7,0 (9,4) prosent Innskuddsveksten siste 12 måneder var 6,9 (7,4).

- Til tross for uro og høy inflasjon er det fortsatt mange som søker lån og øker sin sparing hos oss. Det er fremdeles få personkunder og bedriftskunder som melder om store økonomiske problemer til tross for trangere tider, men vi setter pris på at kundene søker kontakt med banken også i urolige tider, sier Heiberg.

Lave tap
Gode risikovurderinger og godt bankhåndverk bidrar til lave realiserte tap. Konsernet hadde i dette kvartalet 49 (4) millioner kroner i tap på utlån og garantier. Periodens netto konstaterte tap ble 18 millioner kroner, mens det øvrige utgjør økte modellmessige tapsavsetninger.

Økte driftskostnader
Økningen i driftskostnader fra samme periode i fjor skyldtes i stor grad økte personalkostnader,blant annet som følge av lønnsvekst, økt bemanning på regelverksetterlevelse samt nyansettelser som følge av strategisk satsning i Oslo-området. Høy underliggende prisvekst i samfunnet har også vært en viktig bidragsyter til at bankens kostnadsvekst de siste kvartalene har vært høyere enn ønsket.
 

Styrker rådgivningskapasiteten
Kombinasjonen av økte lånekostnader og høy prisvekst vil trolig prege husholdningenes konsum og investeringer framover. Samtidig støtter et sterkt arbeidsmarked oppunder kjøpekraften og aktiviteten i boligmarkedet. Banken har en konservativ utlånspraksis, men det er sannsynlig at også flere bedriftskunder vil oppleve økonomiske utfordringer i tiden fremover grunnet kostnadspress.


I en slik situasjon er det spesielt nyttig for kundene med kompetent rådgivning og en bank med sterk lokalkunnskap. Banken skal bidra med gode løsninger for sine kunder, også de som opplever tyngre tider. Vi styrker derfor rådgivningskapasiteten framover ved å lansere ny møtebookingsløsning og flytte flere ressurser inn mot rådgivning og oppfølging av kunder.

Gode vekstmuligheter
Til tross for lavere forventet etterspørsel etter kreditt den nærmeste tiden, vurderer banken vekstmulighetene som sterke på sikt. SpareBank 1 Østlandet har en veletablert markedsposisjon med høy kundetilfredshet, solid kapitalsituasjon, og en kompetent organisasjon til stede der kundene ønsker å treffe oss.

1. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022):

• Resultat etter skatt: 652 (536) mill. kroner

• Egenkapitalavkastning: 13,9 (12,2) prosent

• Resultat per egenkapitalbevis: 3,80 (3,16) kroner

• Netto renteinntekter: 857 (585) mill. kroner

• Netto provisjons- og andre inntekter: 366 (397) mill. kroner

• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 102 (100) mill. kroner

• Sum driftskostnader: 529 (504) mill. kroner

• Tap på utlån og garantier: 49 (4) mill. kroner

• Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 0,8 (2,4) prosent

• Innskuddsvekst siste kvartal: 1,6 (1,9) prosent

• Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 7,0 (9,4) prosent

• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,9 (7,4) prosent

• Ren kjernekapitaldekning: 17,7 (18,0) prosent

• Kvalifiserende grønne aktiva under bankens grønne obligasjonsrammeverk: 30,0 (27,8) mrd. kroner

Se børsmelding for fullstendig kvartalsrapport.

For ytterligere informasjon:

Geir-Egil Bolstad, finansdirektør, tlf.: 918 82 071
Bjørn-Erik R. Orskaug, leder for Investor Relations, tlf.: 922 39 185

Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn, tlf.: 95846991

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Konsernsjef SpareBank 1 Østlandet
Konsernsjef SpareBank 1 Østlandet
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom snart 180 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Viken og Innlandet, og har en forretningskapital på 239 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom