Glitre Nett

Styrker strømforsyningen til Arendals-regionen

Del
Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett) justerer planene rundt strømforsyningen til Eyde energipark ved Arendal. Etablering av kraftigere 132 kV ledninger mellom Bøylestad og Eyde koblingsstasjoner, samt økning i transformatorkapasiteten i Arendal transformatorstasjon ligger nå inne i anbefalingen i tilleggsutredningen som er sendt NVE.

Glitre Nett søkte i desember 2021 om konsesjon for etablering av to nye 132 kV koblingsstasjoner, Bøylestad og Eyde, samt to nye 132 kV ledninger mellom disse stasjonene. Bakgrunnen var blant annet etableringen av Morrows batterifabrikk på Eyde energipark. På dette tidspunktet ble anleggsløsning det ble søkt om vurdert som tilstrekkelig for å forsyne de tilknytningsforespørslene Glitre Nett hadde mottatt. Det ble derfor den gang ikke vurdert som rasjonelt å bygge andre mer kostbare løsninger for å legge til rette for ytterligere forbruk i området.

Stor usikkerhet
− Etter at konsesjonssøknadene ble sendt til NVE for behandling, har Glitre Nett mottatt ytterligere forespørsler om tilknytning. En fellesnevner for mange av disse forespørslene er at det foreligger begrenset informasjon om effektbehov, hvilken type industri eller næring som skal etableres. Dette medfører at det er en stor usikkerhet i hvilke faktiske effektbehov som må legges til grunn dersom planene realiseres. Mange av disse tilknytningssakene gjelder også kraftforsyning til nye næringsområder som er under regulering i nye kommuneplaner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder regionalnett prosjekt i Glitre Nett.

I løpet av høringsperioden for konsesjonssøknaden, fikk NVE flere høringsinnspill der det ble uttrykt bekymring for om de omsøkte anleggene ikke ville være tilstrekkelig for å håndtere fremtidig forbruk i området. Med bakgrunn krav fra NVE, har Glitre Nett nå utarbeidet denne tilleggsutredningen hvor fremtidig effektbehov i området og alternative løsninger med større kapasitet er utredet.

Tre alternative løsninger
− Utredningen av fremtidig effektbehov viser at behovet kan bli betydelig, og i størrelsesorden tilsvare eksisterende effektforbruk i hele Agder fylke. Det er imidlertid stor usikkerhet i hvor stort effektbehovet faktisk vil bli. Dette avhenger i stor grad av hvilke nye næringsområder som blir realisert og hvor store de blir, samt hvilken type næringsvirksomhet som i fremtiden vil etablere seg i disse områdene, sier Anne Tove Sløgedal Løvland.

Glitre Nett har utredet tre alternative nettløsninger med større kapasitet for å dekke deler eller hele det mulige fremtidige effektbehovet i området. Forskjellen mellom alternativene er i hovedsak hvor mange og hvor kraftige ledninger som må bygges på strekningen mellom Bøylestad og Eyde energipark, samt hvor og hvor mye økt transformatorkapasitet som må etableres, avhengig av fremtidig forbruksvekst.

Øker kapasiteten
− Basert på en totalvurdering av alternativenes evne til å dekke mulig fremtidig forbruksutvikling, teknisk-økonomisk analyse, miljøforhold etc., anbefaler vi en løsning med etablering av kraftigere 132 kV ledninger mellom Bøylestad og Eyde koblingsstasjoner. I tillegg vil Statnett måtte øke transformatorkapasiteten i Arendal transformatorstasjon sammenlignet med dagens ytelse. Med dette alternativet vil både investeringskostnadene og miljøbelastningen holdes på et moderat nivå, sier Anne Tove Sløgedal Løvland. Hun legger til at dette alternativet trolig kan realiseres uten betydelig forsinkelse i forhold til konsesjonssøknaden som tidligere er sendt, og at dette alternativet vil legge til rette for en samfunnsrasjonell nettløsning på sikt dersom forbruksutviklingen i området skulle bli stor.

Se rapport for Tilleggsutredning Bøylestad - Eyde her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Glitre Nett

Glitre Nett
Glitre Nett
Glitre Nett AS


http://www.glitrenett.no

Glitre Nett er Norges nest største nettselskap, og sørger hver dag for at mer enn 320.000 nettkunder får strømmen levert. Vi skal sørge for at samfunnet skal fungere, både i dag og i fremtiden. Derfor er moderne teknologi og smarte energiløsninger en viktig del av vår hverdag. Glitre Nett er et resultat av fusjonen mellom Agder Energi Nett og Glitre Energi Nett. Selskapet har totalt mer enn 30.000 km med strømnett, mer enn 12.000 nettstasjoner, og 133 transformator- og koblingsstasjoner i Agder og i Buskerud. Glitre Nett har vel 350 ansatte , og er et heleid datterselskap i Å Energi.

Følg pressemeldinger fra Glitre Nett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Glitre Nett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Glitre Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom