Nærings- og fiskeridepartementet

Øker bevilgning til støtteordning for kommunale ungdomsfiskeprosjekter

Del
Regjeringen deler nå ut 3 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. Departementet har mottatt 20 gode søknader og alle har fått tilsagn om delvis støtte. I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Økt bevilgning for kommunale ungdomsfiskeprosjekter

Opprinnelig var det bevilget 2 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2023. Midlene ble lyst ut i januar og 20 kommuner har sendt inn søknad innen fristen 28. februar. Alle kommunene med unntak av en, har søkt om den maksimale summen på 200 000 kroner.

Samtlige kommuner oppfyller kriteriene i tilskuddsregelverket for å kunne få tilsagn på søknaden og det vil derfor være riktig å gi alle kommunene delvis tilsagn.

- Det er gledelig at så mange kommuner ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommerjobb som fisker. For at alle kommunene skal ha mulighet til å gjennomføre prosjektene er det viktig at tilskuddet ikke reduseres for mye. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2023, som fremmes 11. mai, legges det derfor opp til å fremme forslag til Stortinget om å øke bevilgningen med en million kroner. Dette vil gi rom for at alle kommunene kan få tildelt 150 000 kroner hver, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Sommerjobb for opptil 288 ungdommer

Seks av de tjue kommunene som har søkt i 2023 har gjennomført prosjektet tidligere. I 2022 ble det gjennomført prosjekter i syv kommuner og 112 ungdommer deltok i ordningen. Dersom de kommunene som skal gjennomføre prosjekter i år får nok interesserte ungdommer planlegges det i år for sommerjobb for opptil 288 ungdommer.

- Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havministeren.

Lik mulighet til å skaffe seg erfaringer

Prosjektene det søkes støtte til går i hovedsak ut på at kommunene leier båt med fiskeskipper som veileder. Kommunene gjennomfører en åpen utlysning av ordningen slik at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien. Det er viktig at kommunene kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene, i flere av kommunene gjennomføres prosjektene i samarbeid med næringen og organisasjoner.

Samtlige kommuner understreker hvor viktig fiskerinæringen er for lokalsamfunnet, og de ser ikke kun på disse prosjektene som rekrutteringstiltak eller en mulighet til å gi sommerjobb til noen få. De fleste kommunene forteller at fiskeri er en del av kulturarven til lokalsamfunnet og de ønsker at alle skal ha lik mulighet til å skaffe seg erfaringer fra yrket.

Kommune

Søknadssum

Hvor mange ungdommer kan få sommerjobb som fisker

Nordkapp

200 000

20 ungdommer

Båtsfjord

200 000

40 ungdommer

Gamvik

200 000

25 - 40 ungdommer

Berlevåg

200 000

24 ungdommer

Måsøy

200 000

12 Ungdommer

Tromsø

180 000

9 ungdommer

Andøy

200 000

10 ungdommer

Lurøy

200 000

10 ungdommer

Flakstad

200 000

7 - 10 ungdommer

Værøy

200 000

10 - 15 ungdommer

Røst

200 000

4 - 10 ungdommer

Dønna

200 000

18 ungdommer

Herøy

200 000

18 ungdommer

Frøya

200 000

15 ungdommer

Hitra

200 000

15 ungdommer

Averøy

200 000

3- 10 ungdommer

Smøla

200 000

3 - 6 ungdommer

Hustadvika

200 000

6 - 12 ungdommer

Kristiansund

200 000

3 - 6 ungdommer

Aure

200 000

3 - 6 ungdommer

 

3 980 000

237-288 ungdommer

Viderefører også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023

I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiskeprosjekter videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordning i 2023. Denne ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner. Ungdomsfiskeordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 12. juni til og med 18. august, men for fiske etter leppefisk, rognkjeks og kongekrabbe gjelder det egne regler.

- Med ungdomsfiskeordning, kommunale ungdomsfiskeprosjekter i tillegg til tildeling av skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg og rekrutteringskvotebonus ønsker vi å bidra til at flere både jenter og gutter velger fiskeryrket, sier Skjæran.

 

Mer omungdomsfiskeordningen

  • Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.
  • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. For rognkjeks starter fisket allerede 1. mai.
  • Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.
  • Les mer om ungdomsfiskeordningen og se påmeldingsskjema på Fiskeridirektoratets nettsider: Ungdomsfiskeordningen 2023 (fiskeridir.no)

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye