Å Energi

Å Energis rapporter for 2022 er publisert

Del
Å Energi har i dag publisert årsrsrapporten for 2022 og rapporter for konsernets arbeid med bærekraft, likestilling og mangfold samt klimarisiko.
Sverre Eikeland, leder Prosjekt i Å Energi Vannkraft, på inspeksjon i en kraftstasjon.
Sverre Eikeland, leder Prosjekt i Å Energi Vannkraft, på inspeksjon i en kraftstasjon.

Styret i Å Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2022. Regnskapet er i overensstemmelse med foreløpige tall publisert i børs- og pressemelding 1. mars 2023.

Årsrapport
Årsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel "En ny normal».

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2022.  

Bærekraft
Å Energi har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Konsernet baserer seg på UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Disse gir føringer for hvordan en sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og ytre miljø.

Å Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft etter rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards).  

Mangfold og like muligheter
Å Energi jobber systematisk med likestilling og mangfold, og deltar blant annet i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand, og omfatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Forskning viser at et aktivt arbeid med dette gir gode resultater, blant annet at man i større grad tiltrekker seg og ansetter de beste medarbeiderne. Videre er medarbeidere som jobber i bedrifter med søkelys på likestilling, mangfold og samfunnsansvar, mer engasjerte enn andre.

Mer detaljert informasjon og en redegjørelse om dette arbeidet i Å Energi finnes i rapporten Mangfold og like muligheter.

Klimarisiko
Som følge av økt oppmerksomhet på klimarisiko, har det også blitt økt fokus på klimarisikorapportering. Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) har etablert seg som det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres.

Rapporten TCFD-rapport klimarisiko i Å Energi 2022 gir en oversikt over hva TCFD anbefaler at virksomheter rapporterer på knyttet til klimarisiko, og hvordan Å Energi etterlever anbefalingene.

Rapporter på engelsk
Engelske rapporter vil bli publisert på konsernets nettside aenergi.no når de er klare. 

Kontakter

Bilder

Sverre Eikeland, leder Prosjekt i Å Energi Vannkraft, på inspeksjon i en kraftstasjon.
Sverre Eikeland, leder Prosjekt i Å Energi Vannkraft, på inspeksjon i en kraftstasjon.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Å Energi

Å Energi
Å EnergiFusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi har etablert Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.

Vannkraft er fundamentet i det nye konsernet, og omfatter en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk i Agder og Buskerud. Gjennom fusjonen ble også Norges nest største nettselskap etablert, med over 320 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

Selskapet forvalter og handler med mer enn 30 TWh kraft i Norden, og er Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.

Gjennom partnerskap har Å Energi store, industrielle satsinger innen havvind, hydrogen, sol og batteri, med ambisjon om å skape en fremtid drevet av ren energi.

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom