Norges Jeger- og Fiskerforbund

Karasjoksaken bør ende i Høyesterett

Del
Norges Jeger- og Fiskerforbund vurderer konfliktnivået rundt debatten om eierskap i Karasjok til å være så skarp, at det beste vil være å få en endelig juridisk avklaring i vår høyeste rettsinstans.
Vi ønsker ingen vinnere og tapere, men heller en løsning som ivaretar flest mulig i gode fellesskapsløsninger, sier Linda Heitmann, leder i NJFF-Finnmark. Foto: Torgeir W. Skancke/Jakt & Fiske
Vi ønsker ingen vinnere og tapere, men heller en løsning som ivaretar flest mulig i gode fellesskapsløsninger, sier Linda Heitmann, leder i NJFF-Finnmark. Foto: Torgeir W. Skancke/Jakt & Fiske

Utmarksdomstolen for Finnmark har avsagt dom om retten til land og vann i Karasjok kommune, og har tildelt innbyggerne i kommunen eiendomsretten til nesten hele grunnen i kommunen. Dersom dommen blir stående vil Finnmarkseiendommen (FeFo) ikke lenger være grunneier i Karasjok, og kan ikke lenger forvalte området til beste for allmennheten i hele Finnmark.

FeFo har en måned fra domsavsigelse på å vurdere en eventuell anke av dommen til Høyesterett.

Vi står i en vond konflikt

- Debatten rundt retten til land og vann i Karasjok er en konfliktfylt og vanskelig sak som preger alle involverte. Vi må tenke på framtiden, og søke varige løsninger som er godt fundamentert og som det kan være forståelse og aksept for i brede grupper. Vi ønsker ingen vinnere og tapere, men heller en løsning som ivaretar flest mulig i gode fellesskapsløsninger, sier Linda Heitmann, leder i NJFF-Finnmark. 

- NJFF er opptatt av å ivareta allmennhetens interesser i forhold til jakt og fiske. Denne dommen rokker ved balansen i Finnmarksloven, da innbyggere i Karasjok vil få enerett til jakt og fiske i kommunen. Samtidig beholder de sine rettigheter i Finnmark for øvrig. De som er bosatt i Finnmark utenfor Karasjok kommune vil ikke lenger ha rettigheter i Karasjok direkte sikret i Finnmarksloven.

- Vi står ovenfor en viktig prinsipiell avgjørelse om forvaltningen av det som i dag er vår felles grunn, og der dommen vil kunne skape presedens for tilsvarende løsninger i store deler av Finnmark. NJFF har forhåpninger om at styret i FeFo vil gå inn for å bringe saken til vår høyeste rettsinstans for å forsikre oss om at vi får den beste juridiske gjennomgangen vi kan i denne vanskelige saken. 

Dissens har preget prosessen

Det er verdt å merke seg at dommen fra Utmarksdomstolen er avsagt med tre mot to stemmer. Tilsvarende dissens var det også i Finnmarksommisjonen. Vi står altså i en situasjon der vi har hatt dissens i to instanser, og der vedtak er fattet med knappest mulig flertall. 

- En slik skarp dissens i to instanser tilsier at vi alle er tjent med å få en rettslig prøving av saken og en kjennelse i Høyesterett, sier Heitmann. 

For ytterligere kommentarer, kontakt leder i NJFF-Finnmark, Linda Heitmann på tlf 90019146, eller epost lindaheitmann@live.no 

Nøkkelord

Bilder

Vi ønsker ingen vinnere og tapere, men heller en løsning som ivaretar flest mulig i gode fellesskapsløsninger, sier Linda Heitmann, leder i NJFF-Finnmark. Foto: Torgeir W. Skancke/Jakt & Fiske
Vi ønsker ingen vinnere og tapere, men heller en løsning som ivaretar flest mulig i gode fellesskapsløsninger, sier Linda Heitmann, leder i NJFF-Finnmark. Foto: Torgeir W. Skancke/Jakt & Fiske
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye