Eviny

Eviny gir 1,8 milliarder kroner i utbytte

Del
Eviny har satt fart i jakten på null utslipp og samtidig økt verdiskapingen til fellesskapet. For 2022 foreslår styret i Eviny et rekordstort utbytte på 1,8 milliarder kroner til eierne, som er 17 kommuner, to lokale kraftlag på Vestlandet og Statkraft.
I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne. De største inntektene kommer fra kraftproduksjon. Bildet viser en befaring i Styveshorgi i Voss herad. (Foto: Eviny)
I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne. De største inntektene kommer fra kraftproduksjon. Bildet viser en befaring i Styveshorgi i Voss herad. (Foto: Eviny)

Utbyttet som styret har innstilt til generalforsamlingen, er nesten doblet fra 2021, da utbyttet var 916 millioner kroner.

Kommer fellesskapet til gode
– Som et offentlig eid selskap går overskuddet i hovedsak tilbake til våre eiere, hvor det kommer felleskapet til gode. I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny.

Årsresultatet for 2022 ble 1,333 milliarder kroner, som er opp 516 millioner fra 2021. Årsaken er høye kraftpriser. Underliggende konsernresultat, som er justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter, ble 2,864 milliarder kroner. Det er 1,341 milliarder kroner høyere enn i 2021.

Områdeprisen i Vest-Norge (NO5) var 192 euro/MWh i 2022, sammenlignet med 75 euro/MWh i 2021. Kraftproduksjonen ble 7,7 TWh som er tett på årsmiddel, men 0,9 TWh mer enn 2021. Produksjonen tilsvarer strømforbruket i om lag 480 000 boliger.

Selv om Eviny tjener godt på kraftproduksjonen og kan presentere et solid resultat, har konsernet et pågående prosjekt der målet er å øke konkurransekraften og redusere ressursbruken på stab-/støttefunksjoner med rundt 250 millioner kroner.

– Vi må forberede oss på tider med lavere strømpriser og ser potensial for å drive mer lønnsomt. Vi har et betydelig investeringsbehov i konsernet for å være en drivkraft i det grønne skiftet. For å utnytte mulighetene som ligger foran oss det kommende tiåret, må vi ha løfteevne og være konkurransedyktige, sier Fresvik.

Store muligheter for Vestlandet
Eviny er opptatt av å kombinere klimaansvar med lønnsom forretning. Samtidig som klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, ser den nye konsernsjefen i Eviny muligheter for å bygge forretning for å utvikle de gode løsningene.

– Vestlandet har muligheten til å lede an i den grønne omstillingen, men da må vi få opp farten. Vi må øke tempoet i produksjon av fornybar energi – og alt som kan elektrifiseres, må elektrifiseres i et stadig større tempo, sier Fresvik.

Blant konkrete prosjekter for ny fornybar energi, peker hun på samarbeidet med Shell og Lyse om havvind. De tre partnerne håper å få konsesjon for havvind i de to områdene som myndighetene lyste ut like før påske, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Satser stort på havvind
– Dette er starten på havvindutbygging i Norge, og det markerer også starten på et samarbeid mellom oss som havvindutviklere og norsk leverandørindustri. Vi skal få kostnadene ned og finne smarte løsninger for å kunne tilby industrien og forbrukere konkurransedyktige strømpriser. I den sammenheng er det svært gledelig at Enova har gitt oss 7,5 millioner kroner til et prosjekt for å utvikle en ny teknologi for flytende havvind som også kan brukes internasjonalt, sier Fresvik.

Evinys andel av havvindsamarbeidet kan gi 1,6 TWh. I tillegg ser Eviny, Hydro og Zephyr på muligheter for vindkraft på land i Høyanger/Sunnfjord som kan gi 0,5 TWh i økt produksjon for Eviny. Eksisterende vannkraftverk har også et potensial for utvidelser som kan gi 0,3 TWh. Til sammen tilsvarer dette strømforbruket til 150 000 husstander.

Her kan du lese Evinys årsrapport for 2022.

UTBYTTE FORDELT PÅ HVER EIER 

Eier (eierandel i parentes)

Aksjer

Utbytte i kr

Statkraft Industrial Holding AS (43,44 %)

64 160

773 769 600

Bergen kommune (37,75 %)

55 765

672 525 900

Alver kommune (3,45 %)

5 099

61 493 940

Øygarden kommune (3,43 %)

5 062

61 047 720

Askøy kommune (2,48 %)

3 666

44 211 960

Sunnfjord kommune (2,27 %)

3 358

40 497 480

Tysnes Kraftlag AS (1,70 %)

2 511

30 282 660

Kvinnherad kommune (0,91 %)

1 341

16 172 460

Kvam herad (0,90 %)

1 329

16 027 740

Voss herad (0,67 %)

993

11 975 580

Fjaler kommune (0,61 %)

895

10 793 700

Austrheim kommune (0,43 %)

640

7 718 400

Hyllestad kommune (0,38 %)

565

6 813 900

Vaksdal kommune (0,37 %)

549

6 620 940

Etne Elektrisitetslag AS (0,35 %)

517

6 235 020

Gulen kommune (0,27 %)

401

4 836 060

Solund kommune (0,24 %)

358

4 317 480

Høyanger kommune (0,12 %)

172

2 074 320

Fedje kommune (0,12 %)

171

2 062 260

Masfjorden kommune (0,10 %)

153

1 845 180

100 %

147 705

1 781 322 300

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne. De største inntektene kommer fra kraftproduksjon. Bildet viser en befaring i Styveshorgi i Voss herad. (Foto: Eviny)
I fjor bidro Eviny med ca. 7,3 milliarder kroner i skatter og avgifter tilbake til samfunnet, i tillegg til utbytte til eierne. De største inntektene kommer fra kraftproduksjon. Bildet viser en befaring i Styveshorgi i Voss herad. (Foto: Eviny)
Last ned bilde

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Kraftkonsernet har tatt aktiv rolle i det grønne skiftet. Selskapet produserer fornybar energi fra 39 vannkraftverk og to vindkraftverk på Vestlandet.

Eviny er eid av 17 vestlandskommuner, Statkraft samt to lokale kraft- og elektrisitetslag. I 2021 påla myndighetene norske strømnettet må ha annen merkevare enn sitt konsern. Daværende BKK-konsernet ble til Eviny, mens BKK-navnet er videreført for nettselskapet som frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger i 19 kommuner.

Eviny leverer også fibertjenester, samt fjernvarmenett. Konsernet bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Selskapet leverer løsninger for utslippsfrie byggeplasser, et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Eviny sitt eget entreprenørselskap prosjekterer, bygger og drifter fibernett, lav- og høyspentanlegg.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

Sogn og Fjordane Holding og Eviny skal utgreie grunnlaget for ein framtidig eigarstruktur i SFE17.6.2024 14:30:00 CEST | Pressemelding

Det komande tiåret vil vere avgjerande for energiomstillinga og den grøne industriveksten på Vestlandet. Energiselskapa vil spele ei avgjerande rolle for regional utvikling med ringverknader som gagnar heile regionen. Derfor har styret i Sogn og Fjordane Holding og styret i Eviny sagt ja til å utgreie grunnlaget for korleis selskapa best mogleg kan møte framtida sitt behov for kraft og nett på Vestlandet. Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal delta i utgreiinga for å ivareta selskapet sine interesser.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye