Høgskolen i Innlandet

Drøyt 15.000 har søkt seg til Høgskolen i Innlandet

Del
Mange fremtidige studenter har søkt seg til HINN, viser de ferske tallene fra Samordna opptak og vårt lokale opptak.
Litt over 15.000 studenter har søkt seg til Høgskolen i Innlandet. Foto : HINN. 
Litt over 15.000 studenter har søkt seg til Høgskolen i Innlandet. Foto : HINN. 

Med totalt 15461 søkere har Høgskolen i Innlandet 39 flere søkere sammenlignet med opptaket i 2022.

To ulike opptak

HINN tilbyr i år 75 studier i det nasjonale opptaket til Samordna opptak, fem færre enn i fjor. I dette opptaket har 8308 søkere høgskolen som førstevalg, en nedgang på 7 prosent fra i fjor.

Lavere fødselskull, litt færre studietilbud og et relativt godt arbeidsmarked kan trolig forklare noe av nedgangen. I det lokale opptaket, som først og fremst inkluderer master- og videreutdanninger, har høgskolen 751 flere søkere enn i fjor, noe som tilsvarer 11 prosent.

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, sier det er naturlig at søkertallene vil svinge litt fra år til år.

– Søkerne kan være trygge på at de vil bli tatt godt imot hos oss om de får tilbud og takker ja til studieplass. Det er gledelig at mange søker seg til høyere utdanning ved høgskolen, og nå er det vår oppgave å ta godt imot dem som starter med studier på studiestedene våre til høsten, sier Grønvold.

Flere populære studier

Statistikken viser at HINN med 8308 søknader med oss som førstevalg har flest blant høgskolene i Norge, og har to av de mest populære studietilbudene i hele landet.

418 søkere har årsstudium i mat, ernæring og helse- nettbasert som førstevalg. Studiet har 30 studieplasser, noe som gir studiet 13,93 søkere pr. studieplass. Det gir studiet en 7.plass nasjonalt målt på flest antall førsteprioritetssøkere pr. studieplass.

1391 søkere har organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert som førstevalg. Det gir studiet en 4.plass nasjonalt over mest søkte studier i Norge, målt i antall søkere.

– Vi treffer veldig godt på de nett- og samlingsbaserte studiene våre. Vi er og skal være en fremtidsrettet utdanningsinstitusjon tilpasset ulike målgrupper, og det er gledelig å se at de fleksible studietilbudene er populære, og sammen med våre campusbaserte studier gir det oss en god miks i studieporteføljen, sier Grønvold.

Gode søkertall for flere nye studier

Totalt har HINN 2,01 søkere pr. studieplass, og har i årets opptak flere helt nye og reviderte studietilbud som det har vært mulig å søke seg til.

Master i offentlig ledelse og styring – fordypning i beredskap og krisehåndtering har 175 søkere, mens master i barnevern har 68.

Bemanning og rekruttering av sykepleiere har fått mye oppmerksomhet de siste månedene. Samtlige bachelorstudier i sykepleie hos oss har en nedgang i antall søkere sammenlignet med i fjor. Det positive er at det på studiested Elverum fra høsten av tilbys en ny tverrprofesjonell breddemaster innen intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. De har fått henholdsvis 31, 23 og 22 søkere.

Bachelor i musikkformidling på Hamar har 32 søkere.

– Vi er opptatt av å videreutvikle studieporteføljen i tråd med studentenes ønsker og samfunnets behov. Den nye fordypningen i beredskap og krisehåndtering er et svar på økt etterspørsel etter kompetanse innen kriseledelse, risiko og sårbarhet, og da er gledelig å se at studiet får mange søkere, sier Grønvold.

Håper på flere lærerstudenter før høsten

På landsbasis har det de siste månedene vært mye oppmerksomhet rettet mot læreryrket, inkludert arbeidsvilkår og fremtidig rekruttering til yrket.

Søkertallene viser at lærer som utdanningsområde på nasjonalt nivå har hatt en nedgang på 21 prosent i antall førstevalg, mot 14 prosent ved HINN. Grønvold mener det er viktig at vi i fremtiden fortsatt utdanner lærere over hele landet, og viser til at mange av studentene blir boende og jobbende som lærere i Innlandet etter fullførte studier.

– Vi ser at det er flere søkere enn studieplasser på flere lærerstudier i de største byene. Det kan bli et problem om disse utdanningsinstitusjonene gir tilbud til flere studenter enn de har studieplasser til. Riktig dimensjonering handler både om studentenes rettmessige krav på høy studiekvalitet og samtidig en lojalitet til politiske føringer og rundskriv som beskriver hvilken rolle utdanningsinstitusjoner har i å sikre kompetanse og likeverdige tjenester på viktige områder i samfunnet. Vi tror og håper derfor at vi får inn flere lærerstudenter før studiestart til høsten, sier Grønvold.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Litt over 15.000 studenter har søkt seg til Høgskolen i Innlandet. Foto : HINN. 
Litt over 15.000 studenter har søkt seg til Høgskolen i Innlandet. Foto : HINN. 
Last ned bilde
Spesielt de nett- og samlingsbaserte studiene gjør et godt opptak, sier prorektor utdanning Stine Grønvold. Foto : HINN. 
Spesielt de nett- og samlingsbaserte studiene gjør et godt opptak, sier prorektor utdanning Stine Grønvold. Foto : HINN. 
Last ned bilde

Dokumenter

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no