OBOS

Nytt OBOS-prosjekt med sosiale boformer

Del
OBOS har kjøpt en tomt på Høn i Asker med plass til rundt 200 leiligheter. Det blir et helt spesielt prosjekt med blant annet bofellesskap, store fellesarealer, treningsrom, urban dyrking og bocciabane.
På denne tomten utenfor Asker sentrum skal OBOS etter planen bygge rundt 200 boliger. Foto: Dmitry Tkachenko
På denne tomten utenfor Asker sentrum skal OBOS etter planen bygge rundt 200 boliger. Foto: Dmitry Tkachenko

I samarbeid med Asker kommune skal OBOS utvikle et unikt prosjekt hvor minst 20 prosent av boligene skal tilpasses spesielt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

– Her skal vi i tett samarbeid med kommunen, nærmiljøet og OBOS-medlemmene utvikle et boligområde med sosiale løsninger og høye miljøambisjoner. Nå ser vi fram til at arbeidet med detaljreguleringen starter slik at vi kan sette i gang å bygge, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS.

Stor utbygging

I forbindelse med utviklingen av området har Asker kommune og Høn sameie lagt ut 40 mål for salg med plass til 500-600 boliger. I tillegg til boliger skal det blant annet utvikles et nærsenter med barneskole, barnehage, idrettsanlegg og torg. 

Nå har OBOS avtalt kjøpt en av tomtene på Høn rett utenfor Asker sentrum. Kjøpet er betinget av at formannskapet endelig vedtar salget på sitt møte 2. mai.

Dette er et stort og viktig neste utbyggingstrinn for Asker sentrum og Asker kommune. Vi vil med dette få flere etterlengtede og sentrumsnære boliger. Vi er glade for at OBOS nå kommer inn, og vi opplever at de har respondert veldig positivt på kommunens ønsker og krav om alternative boformer, sier ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

På den drøyt 11 mål store tomten skal det etableres et prosjekt med nye, sosiale boformer og ulike fellesskapsløsninger. Reguleringen legger opp til variert blokkbebyggelse på 5-6 etasjer.

Boliger for hele livsløpet

Minst 40 av de rundt 200 boligene skal være spesielt tilpassede med livsløpsstandard – og med enkel tilgang til store fellesarealer ute og inne. Det legges opp til treningsrom, felles oppholdsrom med kjøkken og uteområder med blant annet orangeri, bocciabane og lekeplass. De sosiale fellesfunksjonene skal være tilgjengelig for alle beboerne.

Åtte av boligene skal utvikles som et privat bofellesskap med felles allrom og kjøkken og med enkel tilgang til det tilrettelagte uteområdet.

OBOS tar også sikte på å tilby en betydelig andel av boligene i prosjektet med boligkjøpsmodeller som Bostart og Deleie. Dette vil gjøre det mulig for flere å kunne komme seg inn på boligmarkedet.

Store miljøambisjoner

Det er også store miljøambisjoner for det nye prosjektet. I den grad det er praktisk og økonomisk gjennomførbart skal husene bygges i materialer som massivtre og lavkarbonbetong. Minst 30 prosent av energibruken skal være fra fornybare kilder som jordvarme og solceller.

Planleggingen av det nye prosjektet er helt i startfasen, men går alt etter planen kan byggingen starte i 2026.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På denne tomten utenfor Asker sentrum skal OBOS etter planen bygge rundt 200 boliger. Foto: Dmitry Tkachenko
På denne tomten utenfor Asker sentrum skal OBOS etter planen bygge rundt 200 boliger. Foto: Dmitry Tkachenko
Last ned bilde

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS er en av Nordens største boligbyggere med over en halv million medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I 2022 solgte OBOS 2 622 boliger og hadde ved utgangen av året 6 992 boliger under bygging.