Husbanken

Klart for tilskudd til boligsosiale tiltak fra Husbanken

Del
Tiltak som bidrar til å gjøre det enklere for barnefamilier og lavinntektsgrupper å etablere seg i pressområder er prioritert i 2023. Det samme gjelder tiltak som styrker kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger og fremskaffelse av egnede boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilskudd til boligsosiale tiltak kan også gis til prosjekter der det utvikles nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet, slik at vanskeligstilte husstander som har behov for bistand, kan bosette seg i en bolig og bli boende.

- Prosjekter som bidrar til nytenkning, og har stor overføringsverdi til andre prosjekt vil bli prioritert, sier seniorrådgiver Gry Kongsli fra Husbanken.

Tilskuddet kan også gis til kunnskapsarbeid, i form av prosjekter som stimulerer til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger.

- Det er særlig viktig at kunnskapen som utvikles i prosjektene dokumenteres, formidles og deles på en slik måte at andre kan ha nytte av erfaringene fra prosjektet, sier Kongsli.

23 prosjekter fikk tilskudd i 2022

I 2022 fikk Husbanken søknader om tilskudd til 56 prosjekter. 23 av dem fikk til sammen 12,3 millioner kroner i tilskudd. Blant dem som fikk tilskudd var

  • Oslo kommune med et prosjekt med nye bolig- og finansieringsløsninger for bostedsløse med rusproblemer.
  • Sintef community med et prosjekt om utviklingshemmedes erfaringer med å bo i egen bolig
  • Kirkens Bymisjon, Trøndelag med et prosjekt rettet mot bostedsløse

Oversikt over prosjektene som fikk tilskudd i 2022 finner du her: 23 prosjekter får boligsosialt tilskudd 

Hvem kan søke?

Frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner kan søke om tilskudd. For kommuner som søker om tilskudd er det et krav at prosjektene er særlig nyskapende og har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Mer informasjon

Tilskudd til boligsosiale tiltak er et av hovedformålene for tilskuddsordningen som heter tilskudd til boligtiltak. Et annet hovedformål er boligtiltak i distriktskommuner, som kun kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 kan søke på. Minst 30 % av den totale tilsagnsrammen på 20,6 millioner kroner skal gå til hvert av de to hovedformålene.

Husbanken presenterer årets utlysning i detalj på et søkerwebinar 19. april kl. 13. Du kan melde deg på webinaret her:  

Invitasjon til webinar: Digital søkerkonferanse om tilskudd til boligtiltak

Detaljert informasjon om tilskudd til boligtiltak og hvordan du søker, finner du på husbanken.no: 

Tilskudd til boligtiltak

Søknadsfrist er 1. juni 2023.

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom