Skatteetaten

Mange oppgir ikke gevinst når de videreselger boligkontrakter

Del
Stikkprøvekontroller viser at videresalg av boligkontrakter i stor grad unndras skatt. Nå varsler Skatteetaten en tettere oppfølging. - Unnlater du å oppgi dette, risikerer du tilleggsskatt, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten.
- Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.
- Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Stikkprøvekontroller utført av Skatteetaten hos totalt syv eiendomsmeglerforetak i Oslo og Bodø viserat mange ikke innberetter som de skal. Videresalg av såkalte kontraktsposisjoner, altså videresalg av boligkontrakter, skal oppgis i skattemeldingen. Gevinst skal beskattes og du får fradrag ved tap. 

Over halvparten opplyser ikke
Innhentet informasjon fra eiendomsmeglere viste at over halvparten av skattyterne ikke har innberettet gevinst av videresalg av kontraktsposisjoner i skattemeldingen. Etterberegningen av inntekt fra stikkprøvekontrollene var totalt på ni millioner kroner, og på mellom kr 100 000 og kr 600 000 pr. skattyter. 

Skatteetaten varsler nå at de kommer til å følge opp dette tettere fremover. 

- Oppdager vi at du ikke har innberettet salg av kontraktsposisjon, vil du bli ilagt tilleggsskatt. Grove tilfeller risikerer politianmeldelse, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i divisjon innsats i Skatteetaten. 

Du kan egenrette tre år tilbake i tid 
Har du solgt en såkalt kontraktsposisjon de siste årene, har du har fortsatt en mulighet til å handle rett før du blir kontaktet av Skatteetaten. 

- Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt, opplyser Woxholt. 

Slik retter du: 
Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for 2019 eller senere, endrer du opplysningene selv ved å sende en endringsmelding eller rette i selve skattemeldingen.

Les mer om endringsmelding: https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/ 

Slik retter du feil: For å rette opp feil må du logge inn i “Min skatt” på skatteetaten.no, og finne “Mine skattedokumenter”. Deretter må du velge hvilket inntektsår du ønsker å gjøre endringer på. Inne i skjemaet må du fylle ut nærmere informasjon om hva du ønsker å endre på, og du kan legge til informasjon.  

Fakta: Kontraktsposisjoner og skatt 
Kontraktsposisjoner blir vanligvis ikke tinglyst, selv om kjøpekontrakter som gjelder en kontraktsposisjon i utgangspunktet kan tinglyses.  

I skattemeldingen rapporteres gevinst eller tap ved videresalg under temaet Andre forhold > Annen inntekt. Det er viktig å merke seg at videresalget skal føres i skattemelding for det året videresalget av kontrakten signeres, ikke når betalingen kommer inn på konto. 

Les mer om innberetting av kontraktsposisjoner på skatteetaten.no 

Fakta: Tilleggsskatt 
Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen.

For grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Skjerpet tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den samlede tilleggsskatten blir 40 prosent i grove tilfeller.

I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 prosent. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.
- Det er enklere å rette selv enn å bli kontrollert av Skatteetaten. Du kan selv gå inn og egenrette dette i skattemeldingen din for de siste tre årene. Så lenge du gjør dette før vi åpner kontrollsak, unngår du tilleggsskatt, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom