DLA Piper

Fem nye partnere og fortsatt sterk vekst for DLA Piper i Norge

Del
DLA Piper har de senere årene vokst betydelig i Norden, og veksten har vært sterk også i Norge. Det siste halvåret har DLA Piper i Norge rekruttert inn fem partnere fra andre firmaer. Med en tydelig strategi og sterke ambisjoner henter firmaet nå inn ytterligere fem nye partnere innenfor immaterialrett og teknologi, skatt og corporate.

Fjoråret har gitt firmaet vekst både i antall mennesker og i omsetning. DLA Piper fortsatte å vokse og ta markedsandeler i det norske markedet, og har blitt et tydeligere og mer synlig firma blant de store advokatfirmaene i Norge.

Med rekrutteringen i 2022 av Ørjan Salvesen Haukaas, Tage Brigt A. Skoghøy og Lill Grimstad som nye partnere sikret firmaet et tydeligere fotavtrykk innenfor tvisteløsning og immaterialrett. Tidligere i år meldte også Mohsin Ramani overgang til firmaet for å jobbe med forsikring, maritim sektor og tvisteløsning. Nylig ble satsingen innenfor bank og finans styrket ytterligere med Vibeke Martine Søvik Lindeberg som ny partner etter 10 år i Danske Bank.

Nå melder firmaet om en ny runde med partnertilvekst, alle innenfor firmaets prioriterte områder. I løpet av den nærmeste tiden tiltrer Ingvar Gjedrem, Fredrik Klebo-Espe, Stig Nordal, Gisle Edvard Årnes og Ketil Sellæg Ramberg som partnere i DLA Piper Norway.

- Med alle partnerrekrutteringene den siste tiden er vi godt rustet til å møte markedets og klientenes etterspørsel etter forretningsjuridisk rådgivning. Vi tilbyr internasjonal geografisk dekning og kompetanse, som vi kobler med solid lokal forståelse og kunnskap.Vi opplever at våre klienter anerkjenner vår evne til å levere som ett firma, ett team, på tvers av landegrenser. Med en ny partnerbølge nå i andre kvartal styrker vi oss betydelig innenfor corporate, skatt og teknologirett, sier Kjetil H. Johansen, Country Managing Partner i DLA Piper Norway.

DLA Piper har de senere årene hatt en betydelig økning på antall gjennomførte transaksjoner, og var i fjor nominert som årets norske advokatfirma av Mergermarket innenfor Corporate/M&A. Som verdens tredje største advokatfirma, har DLA Piper et av de største internasjonale miljøene med teknologi- og IP-advokater i verden. Rundt 500 advokater internasjonalt bistår daglig klienter med problemstillinger knyttet til immaterialrett, personopplysninger, IT-rett og teknologirett. Den norske delen av dette teamet forsterkes nå med tre nye partnere. Samtidig styrkes også kapasiteten på skatterett og transaksjoner.

Ingvar Gjedrem har mange års erfaring med å bistå norske og internasjonale selskaper med nasjonale og internasjonale skattespørsmål. Han har særlig erfaring med å bistå norske multinasjonale selskaper med å håndtere deres skatterisiko og etablering av egnet selskaps- og finansieringsstruktur. Han har også betydelig erfaring innenfor M&A, fast eiendom og skattemessige incentivordninger. Videre er Ingvar en mye benyttet foredragsholder, blant annet innenfor skattespørsmål for eiendomsselskaper og andre relevante temaer. Ingvar kommer fra stillingen som Director i PwC i Norge.

Fredrik Klebo-Espe rådgir norske og internasjonale klienter ved kjøp og salg av virksomhet. Videre bistår han med etterfølgende integrasjon og omorganisering, samt generell selskapsrettslig rådgivning. Han har også lang erfaring med transaksjonsrelatert skatterådgivning, særlig for Private Equity- og infrastrukturfond. Fredrik har tidligere vært senioradvokat i DLA Piper i to år, og kommer nå fra stilling som partner i KPMG Law Advokatfirma.

Stig Nordal har erfaring med vekstselskaper innenfor teknologisektoren, særlig software-, medtech- og biotech-selskaper. Hans juridiske spesialområder er skatterett, selskapsrett, kapitalforvaltning og finansiering. Han har formell kompetanse og praktisk erfaring innenfor strategi, innovasjon, entreprenørskap og forretningsmodellering. Stig arbeider i hovedsak med funding av vekstselskaper i alle faser av deres livssyklus, i tillegg til eier- og selskapsstrukturering, incentiv- og aksjekjøpsprogrammer for ansatte og styrer, samt transaksjoner og M&A-oppdrag innenfor teknologisektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Nordal har også verdifull skatterettslig kompetanse og erfaring.

Gisle Edvard Årnes er spesialist innenfor kontraktsforhandlinger, utarbeidelse av kontrakter samt tvisteløsning i slike kontraktsforhold. I 2018 og 2019 ledet han arbeidet med å revidere IKT Norge sine standardavtaler og han var medlem i referansegruppen for DIFI som gjennomførte revisjonen av Statens Standardavtaler. Gisle har bistått i en rekke tvistesaker, både voldgiftssaker og saker for de ordinære domstoler.

Ketil Sellæg Ramberg rådgir norske og internasjonale klienter innenfor høyteknologi, informasjonsteknologi, e-handel, markedsføring og medie- og underholdningsindustrien. Ketil bistår med kommersialisering av teknologi og innovasjon der den underliggende teknologien er en immateriell rettighet. Rådgivningen består typisk i utarbeidelse og forhandlinger av avtaler f.eks. lisensavtaler, konsortieavtaler, joint venture-avtaler, utviklingsavtaler eller avtaler om kjøp og salg av teknologibedrifter og ofte over landegrensene. I tillegg til sitt arbeid som kommersiell rådgiver arbeider Ketil også med tvisteløsning. Ketil har vært prosessfullmektig i saker innenfor opphavsrett, IT-kontrakter, varemerkerett, markedsføringsrett, alminnelige obligasjonsrettslige spørsmål (aksjonæravtaler, distribusjonsavtaler og samarbeidsavtaler) og ansvarssaker (f.eks. styreansvar).

- Ingen andre advokatselskaper i Norge kan matche vår internasjonale størrelse og utbredelse. I DLA Piper er vi 6600 advokater på fem kontinent, og vi kan veldig raskt sette sammen cross-border team for våre klienter, tilpasset sak, klient og oppdragets kompleksitet. Slik vi ser det, så setter vi verden på norgeskartet. Vi har opplevd solid økning i oppdragsmengde i senere år som krever kompetanse og erfaring fra markeder i Norge, men også utenfor landegrensene. Med hele 10 nye partnere det siste halvåret har vi i tråd med vår strategi styrket DLA Pipers attraktivitet og konkurransekraft i markedet. Både individuelt og samlet representerer de nye partnerne en solid forsterkning av DLA Piper i Norge, sier County Managing Partner Kjetil H. Johansen.

Han fortsetter: - Selv om vi nå rekrutterer inn 5 mannlige partnere, så er vi bevisste på å opprettholde en god kjønnsbalanse i firmaet som helhet og blant firmaets partnere. Siste halvår er andel rekrutterte kvinnelige partnere på 20%, og etter at de fem sist ankomne partnere tiltrer, vil vi ha en total andel kvinnelige partnere på 18%. Dette er bedre enn mange av våre norske konkurrenter, men fortsatt ikke godt nok og fortsatt lavere enn hva DLA Piper har internasjonalt. Vi har derfor en klar ambisjon om å fortsette å øke andelen kvinnelige partnere i Norge og samtidig øke andelen kvinner i ledende stillinger gjennom 2023.

Stig Nordal, Gisle Edvard Årnes og Kjetil Sellæg Ramberg tiltrer som partnere i DLA Piper Norway med virkning fra 3. april 2023. Ingvar Gjedrem og Fredrik Klebo-Espe tiltrer i løpet av våren 2023.

Kontakter

Bilder

Om DLA Piper

DLA Piper
DLA Piper
Bryggegata 6
0250 Oslo

+47 24 13 15 00http://www.dlapiper.no

DLA Piper er et globalt advokatfirma med tilstedeværelse i mer enn 40 land. Firmaet representerer klienter i en større geografisk og faglig utstrekning enn noe annet advokatfirma i verden. Ved kontoret på Aker Brygge i Oslo tilbys tjenester innenfor alle forretningsjuridiske områder til norske og internasjonale selskaper. For mer informasjon: www.dlapiper.no. For ytterligere informasjon om DLA Piper globalt: www.dlapiper.com

Følg pressemeldinger fra DLA Piper

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra DLA Piper på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DLA Piper

DLA Piper med ytterligere forsterking av sitt forsikrings- og tvisteløsningsteam31.1.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

DLA Piper er i sterk vekst i Norge og i Norden og opplever en stadig økende etterspørsel av advokattjenester innenfor forsikringsrett og tvisteløsning. DLA Pipers tvisteløsningsteam ble i 2022 styrket med to nye partnere. Nå øker teamet ytterligere med rekrutteringen av en ny partner. Vi er glade for å kunne ønske Mohsin Ramani velkommen som ny partner fra 1. februar 2023.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye